Opstartproblemen oplossen met MSCONFIG

Opstartproblemen oplossen met MSCONFIG

Soms ontstaan er problemen bij het opstarten van Windows nadat je nieuwe stuurprogramma’s of software hebt geïnstalleerd .
Deze zijn vaak eenvoudig op te lossen door selectief onderdelen te starten met behulp van het onderdeel Systeemconfiguratie.

Lijst met foutcodes voor Apparaatbeheer in Windows 10 en de oplossingen

Als sommige apparaten niet goed werken heeft Windows verschillende probleemoplossers ter beschikking, die je kunnen helpen het probleem op te lossen.

Helaas kunnen deze probleemoplossers je niet altijd helpen.

Uitvoeren als Administrator in Windows 10

Uitvoeren als Administrator in Windows 10

Als gebruiker van Windows ben je vast weleens ‘Uitvoeren als Administrator’ tegengekomen.

Maar wat betekent ‘Uitvoeren als Administrator’ eigenlijk?

De update naar een nieuwe versie kan niet geïnstalleerd worden

De update naar een nieuwe versie kan niet geïnstalleerd worden

Elke zes maanden komt er een nieuwe versie van Windows 10 uit.

In de praktijk komt het er op neer dat Windows 10 elke zes maanden helemaal opnieuw geïnstalleerd wordt.

Maar soms lukt het niet om de nieuwste versie te installeren.

Help, mijn computer gebruikt veel geheugen

Help, mijn computer gebruikt veel geheugen

Computers hebben in de loop van jaren steeds meer intern geheugen (RAM) gekregen en toch lijkt het alsof je steeds minder geheugen tot je beschikking hebt.

Hoeveel geheugen je ook hebt, er is altijd een groot gedeelte in gebruik, zelfs als de computer niets doet.

Interne advertenties van Windows 10 uitschakelen

Interne advertenties van Windows 10 uitschakelen

Windows 10 heeft veel ingebouwde advertenties en niet alleen in de gratis upgradeversie.

Je kunt een groot deel van de advertenties gelukkig uitschakelen.

Maak een back-up van je drivers om ze later terug te zetten

Maak een back-up van je drivers om ze later terug te zetten

Als je hardwarecomponenten en randapparatuur werken zoals het hoort, alle stuurprogramma’s geïnstalleerd en up-to-date zijn kun je ze eenvoudig exporteren om ze later terug te zetten, als je Windows opnieuw hebt geïnstalleerd.

Afsluiten door het scherm omlaag te schuiven

Afsluiten door het scherm omlaag te schuiven

De optie Schuif omlaag om de pc af te sluiten is een manier om de pc of tablet af te sluiten in Windows 8.1 of 10.

Met deze optie kan Windows worden afgesloten met een simpel sleep- of aanraakgebaar.

Laat Microsoft Edge vragen waar je bestanden wilt opslaan

Laat Microsoft Edge vragen waar je bestanden wilt opslaan

De vernieuwde webbrowser Microsoft Edge slaat gedownloade bestanden standaard op in de folder Downloads van de gebruiker

Als je het, net als wij, prettiger vindt dat er gevraagd waar je het te downloaden bestand wilt opslaan is dat eenvoudig aan te passen.

Geef webinhoud weer met een donker thema

Geef webinhoud weer met een donker thema

Websites kunnen ervoor kiezen om het donkere thema van je webbrowser te volgen, maar er zijn bijna nog geen websites die het ook daadwerkelijk doen.

De nieuwe Edge-browser is echter gebaseerd op Chromium en bevat een experimentele “force dark mode”, met deze optie ingeschakeld wordt ook de inhoud van websites die je bezoekt in een donker thema weergegeven.

Recent geopende mappen en items niet weergeven

Recent geopende mappen en items niet weergeven

Windows 10 is een heel gebruiksvriendelijk besturingssysteem. Dat is fijn voor de meeste gebruikers, maar niet iedereen heeft behoefte aan functies die bijvoorbeeld laten zien wat je onlangs op de computer hebt gedaan.

Recent geopende mappen en items aan Snelle toegang vastmaken

Recent geopende mappen en items aan Snelle toegang vastmaken

Snelle toegang in Windows Verkenner toont veel gebruikte mappen en recent geopende bestanden.

Maar soms kan het handig zijn een overzicht te hebben van alle onlangs geopende mappen en bestanden.

Voor jou geselecteerd

Je computer is kwetsbaar als je Windows 7 blijft...

Je computer is kwetsbaar als je Windows 7 blijft gebruiken. Er komt een einde aan Windows 7 en nu ...

Je computer is kwetsbaar als je Windows 7 blijft gebruiken

Zonder wachtwoord aanmelden bij Windows

Het is altijd verstandig om je computers en andere apparaten te beveiligen met een wachtwoord of pincode.

Toch kunnen er ...

wachtwoord opgeven

Dit deel je beter niet op sociale media

Dit deel je beter niet op Facebook en andere sociale media

We gaan een open deur intrappen, we gaan je ...

Dit deel je beter niet op sociale media

De computer automatisch vergrendelen bij inactiviteit

Wanneer je je computer vergrendelt voorkom je onbevoegd gebruik als je je werk onderbreekt, maar je je niet wilt ...

De computer automatisch vergrendelen bij inactiviteit

Voorkom RSI (Repetitive strain injury. Voorkom arm, nek en schouderklachten

Repetitive Strain Injuries (RSI) is de verzamelnaam voor verschillende aandoeningen aan spieren en zenuwen van hand, arm, nek en schouders.

Het wordt veroorzaakt door langdurige en repeterende handelingen.

De kwaal komt veel voor bij beeldschermwerkers, maar ook bij mensen met ogenschijnlijk afwisselend werk, zoals schilders, truckchauffeurs, musici en huisvrouwen.

Harde werkers lopen het meeste risico op de aandoening, vooral als ze onder druk staan of uit eigen beweging zonder veel pauzes doorploeteren. Slechte werkomstandigheden, slecht aangepast meubilair verhoogt de kans op RSI.

De meest voorkomende misverstanden op een rij:

RSI krijg je door beeldschermwerk
RSI is hetzelfde als een muisarm
Door RSI kom je in de WAO
Als je eenmaal RSI hebt, kom je er nooit meer vanaf
Mij overkomt dat niet, ik krijg geen RSI

Omdat binnen beroepsgroepen weinig overeenstemming te vinden was over welke gezondheidsklachten nu wel of niet onder de noemer RSI te plaatsen waren, en ook omdat de term RSI het moeilijk maakte om een diagnose te stellen, of een behandeling voor te schrijven, hebben deze beroepsgroepen afgesproken (vanaf 2004) voor diagnostische- en behandeldoeleinden een 23-tal ziektebeelden te gebruiken die onder de term CANS (Complaints of Arm, Neck and Shoulder) verzameld zijn.

Dit betekent niet dat het begrip RSI niet meer gebruikt wordt om bepaalde gezondheidsproblemen aan te duiden.
Over de oorzaak van de gezondheidsproblemen bestaan nog veel onduidelijkheden.

Onderzoekers zijn het er vaak nog niet over eens, of kunnen moeilijk een precieze oorzaak aanwijzen. Ondertussen leiden de gevolgen ervan tot kostenposten voor werkgevers of verzekeringsmaatschappijen. Om de kosten naar bedrijf en maatschappij te verminderen zou nog veel onderzoek gedaan kunnen en moeten worden.

Vergelijkbare activiteiten

Andere voorbeelden van activiteiten waarbij aandoeningen ontstonden die gelijkenis vertonen met RSI en al veel langer bekend zijn: Monniken schreven in de Middeleeuwen hele boeken over, vaak staande, in een koude of tochtige omgeving. Rond de vorige eeuwwisseling werd al wel een pijnlijke aandoening van marconisten beschreven die langdurig met een morsesleutel moesten werken. Musici, o.a. pianisten en violisten, die te lang en in een verkrampte houding ingewikkelde stukken oefenen, zonder de juiste ontspanningsoefeningen in acht te nemen.

Gevolgen

Ernstige RSI-gerelateerde klachten kunnen tot jarenlange (gedeeltelijke) invaliditeit leiden

Het is dan ook zaak om bij aanhoudende klachten (ook beginnende) in een vroeg stadium contact op te nemen met een (huis)arts.

Er zijn overigens geen pilletjes voor, behoudens pijnstillers en ontstekingsremmers die contraproductief kunnen werken als ze gebruikt worden om de pijn te onderdrukken zonder het gedrag te veranderen. Wel kan deze eventueel doorverwijzen naar b.v. een Mensendieck therapeut voor houdingscorrecties, of een fysiotherapeut.

Onder artsen wordt verschillend gedacht over de effectiviteit van deze aanpak. Uiteindelijk is gedragsverandering bijna altijd onmisbaar voor het herstelproces. Een ergotherapeut kan hierbij nog wel eens behulpzaam zijn.

Preventie

Om RSI-klachten tijdens intensief beeldschermwerk te vermijden stelt men verschillende maatregelen voor.

Naast het ergonomisch inrichten van de werkplek en een goede zithouding zijn variatie in de werkzaamheden en het nemen van voldoende kleine en grotere pauze’s belangrijke voorzorgsmaatregelen tegen RSI-klachten.

Men neemt momenteel aan (eigenlijk zonder dat daar duidelijke bewijzen voor zijn of goed onderzoek naar is gedaan) dat bij het voorkomen van RSI-achtige klachten de volgende zaken van belang zijn:

  • Goede houding. Bij PC gebruik: rechtop zitten, niet langdurig onderuit hangen of juist voorovergebogen naar het scherm. Een goede houding wordt mede mogelijk gemaakt door een goede inrichting van de werkplek: bij PC gebruik valt dan te denken aan de hoogte van het bureaublad, de kijkhoek naar het beeldscherm (bovenkant scherm bij voorkeur op ooghoogte), de instelling van de stoel en goede ondersteuning voor polsen en voeten.
  • Afwisseling van werkzaamheden.
  • Pauzeren door het installeren van pauzesoftware.
  • Oefen de spieren op gezonde wijze.
  • Werkdruk. Zorg dat je zoveel mogelijk je eigen werk kunt indelen (is ook van grote invloed op het voorkomen van burn-out).
  • Speciale hulpmiddelen. Speciale (computer)hulpmiddelen kunnen bovenstaande preventiemaatregelen in de hand werken, zoals balmuis of trackball (gebruiken van duim i.p.v. arm om de pijl te bewegen, "gebroken" toetsenbord (minder spanning in arm spieren) en bijvoorbeeld het Veyboard (minder inspannend typen in lettergrepen, met beste werklastverdeling over de verschillende vingers).

Een goede houding zowel op het werk alsthuis kan klachten helpen voorkomen.
RSI: de juiste houding

RSI krijg je door beeldschermwerk

In Nederland hebben 3,2 miljoen werkenden last van RSI-klachten, zo blijkt uit onderzoek van TNO Arbeid. Dat komt neer op twee van de vijf werkende mensen en dat zijn echt niet allemaal beeldschermwerkers. RSI komt ook voor bij beroepen die weinig of niets met computerwerk te maken hebben: schoonmakers, lassers, musici, inpakkers, slagers. De Kappersbond FNV constateerde in 2003 dat liefst 49% van de kappers RSI-klachten heeft.

RSI is hetzelfde als een muisarm

Toen RSI nog uitsluitend in verband werd gebracht met computerwerk kreeg de ‘muis’ de schuld. RSI werd toen ook wel een muisarm genoemd. Veel ‘muizen’achter de computer – vaak in een verkeerde houding en/of op een ergonomisch slecht ingerichte werkplek – is slechts een van de mogelijke oorzaken van RSI. Tegenwoordig is RSI een verzamelnaam (‘paraplubegrip’) voor alle klachten aan armen, nek en schouders. Dat omvat veel meer dan een ‘muisarm’.

Door RSI kom je in de WAO

RSI heeft het imago van een ziekte waarmee je in de WAO komt; dat beeld is onjuist. Hoewel RSI-klachten vaak voorkomen en RSI zelfs de meest gemelde beroepsziekte is, is slechts 3% van de totale WAO-instroom het gevolg van RSI.

De meeste klachten zijn gelukkig geen aanleiding tot langdurig ziekteverzuim. Slechts 1 op de 100 mensen met RSI-klachten verzuimt meer dan drie maanden.

Degenen die in de WAO komen gebruiken die tijd doorgaans om hard verder te werken aan hun herstel. De praktijk wijst uit dat op termijn een belangrijk deel weer terug komt op de arbeidsmarkt.

Als je eenmaal RSI hebt, kom je er nooit meer vanaf

Gelukkig kunnen RSI-klachten ook overgaan.

Zelfs mensen die de hele dag pijn hebben bij dagelijkse handelingen als een kopje vasthouden of haren kammen, kunnen weer terugkomen op het niveau van beginnende klachten en dan volledig herstellen. Het is dus een misverstand dat beginnende RSI automatisch uitmondt in een chronische RSI.

Het is wel belangrijk om bij beginnende klachten meteen alert te reageren: meer pauzes op het werk, afwisselender werk, betere houding en/of werkplek, zo mogelijk minder stress.

Bezoek in een vroeg stadium de huisarts, bedrijfsarts of arbo-arts voor adviezen en behandeling (meestal krijg je een verwijzing naar een fysiotherapeut of oefentherapeut MensendieckinfoMensendieck is de naam van een behandelmethode die niet door een arts wordt uitgevoerd en ook niet onder diens toezicht hoeft te staan. Oefentherapie Mensendieck is vernoemd naar Bess Mensendieck, die in het begin van de 20e eeuw een systeem van oefeningen ontwikkelde gericht op het behandelen van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat en spiergebruik gericht op vitaliteit. Bij Oefentherapie Mensendieck staat gedragsverandering centraal.).

Mij overkomt dat niet, ik krijg geen RSI

Als in Nederland 3,2 miljoen werkenden RSI-klachten hebben, waarom zou jij het dan niet kunnen krijgen? Veel RSI-patiënten hebben óók aangenomen dat zij geen RSI zouden krijgen en zijn doorgegaan met langdurig computer- of ander werk, zonder voldoende pauzes, zonder ergonomische maatregelen (goede werkplek) en met te veel ongezonde stress.

Totdat zij de pijn niet meer konden negeren en wel moesten stoppen met werken, vaak voor langere tijd.

Neem daarom bijtijds je maatregelen en negeer de signalen (pijn in armen, nek en schouders) niet.