Vijf eenvoudige oplossingen voor de meeste computerproblemen

Je hebt misschien al besloten dat het computerprobleem waarmee je te maken hebt te moeilijk is om zelf op te lossen, of in ieder geval niet iets waar je je tijd aan wilt verdoen.

Maar voordat je de technische ondersteuning belt, of de computer naar de winkel brengt voor reparatie, vraag ik je op z’n minst nog een poging te doen voor je je goede geld uitgeeft. Wie weet bespaar je zo enkele tientallen euro’s omdat het probleem misschien niet zo groot is als je denkt.

De computer opnieuw opstarten

Het is is bijna anekdotisch, maar het simpelweg opnieuw opstarten van de computer laat problemen soms als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Door de computer opnieuw op te starten leeg je het tijdelijke geheugen en soms is dat de enige manier om instellingen die eerder gewijzigd zijn door te voeren.

Maak je browsercache leeg

Nog zo’n gouwe ouwe die er voor kan zorgen dat problemen zonder dure "reparaties" verdwijnen.

Dat is overdreven- het cachegeheugen zal gebroken links naar een website of internet gerelateerde probleem niet oplossen – maar het is vaak nuttig.

Scan op virussen

Scannen op virussen is het eerste waar je aan moet denken als duidelijk is dat het probleem veroorzaakt wordt door een virus of andere malware.

Helaas is het niet altijd duidelijk dat het probleem door een virus veroorzaakt wordt.

Het is fijn dat je anti-virusprogramma je waarschuwt voor geïnfecteerde bestanden, maar soms laat het ook een steekje vallen. Een scan op virussen kan het probleem dan alsnog oplossen.

En als dat niet werkt scan dan ook op malware. Malware is niet altijd een virus.

Installeer de probleemsoftware opnieuw

Veel problemen met de computer zijn software-specifiek, wat betekent dat ze alleen optreden bij het starten, het gebruik ervan, of het stoppen van een bepaald programma dat is geïnstalleerd.

Door dit soort problemen kan het lijken als of je hele computer niet meer werkt, zeker als je het programma vaak gebruikt.

Maar de oplossing is soms heel simpel: installeer het programma gewoon opnieuw. Zorg dan gelijk dat je de meest recente versie installeert.

Controleer dan ook of het probleem zich alleen bij een bepaald programma voor doet. Als dat zo is, weet je bijna zeker dat het probleem hier gezocht moet worden.

Verwijder je cookies

Cookies zijn kleine bestanden die door je browser zijn opgeslagen op je harde schijf , die informatie over uw bezoek aan een bepaalde website bevatten, zoals login-status, personalisatie en reclame voorkeuren, enz.

Meestentijds zorgen cookies er voor dat browsen op internet makkelijker en leuker is. Ze zorgen er voor dat je niet steeds opnieuw hoeft in te loggen en onthouden ook andere informatie die je bij websites hebt opgegeven.

Soms raakt een cookie beschadigd, waardoor het surfen op internet niet meer lukt. Verwijder in dat geval de cookies en log opnieuw in op de website die problemen geeft.

Hoe kan ik cookies verwijderen

FireFox
Chrome
Safari
Internet Explorer

Toetsenbordsneltoetsen voor Windows en Mac

Sneltoetsen zijn toetsencombinaties op het toetsenbord waarmee functies of commando’s in computerprogramma’s geactiveerd kunnen worden. Sneltoetsen werken vaak sneller dan werken met de computermuis.

Elk programma heeft vaak eigen functies. Hierdoor verschillen de sneltoetscombinaties in de verschillende programma’s. Gelijksoortige programma’s passen vaak dezelfde sneltoetsen toe.

Basis toetsenbordsneltoetsen

Beschrijving Windows Mac OS
Open Bewerken menu Alt + E Ctrl + F2 + F
Open Bestand menu Alt + F Ctrl + F2 + E
Open Beeld menu Alt + V Ctrl + F2 + V
Selecteer alle tekst Ctrl + A Cmd + A
Kopieer tekst Ctrl + C Cmd + C
Vind tekst Ctrl + F Cmd + F
Vind en vervang tekst Ctrl + H Cmd + F
Nieuw Document Ctrl + N Cmd + N
Open een bestand Ctrl + O Cmd + O
Afdrukopties Ctrl + P Cmd + P
Sla bestand op Ctrl + S Cmd + S
Plak tekst Ctrl + V Cmd + V
Knip tekst Ctrl + X Cmd + X
Opnieuw Ctrl + Y Shift + Cmd + Z
Ongedaan maken Ctrl + Z Cmd + Z

Tekstbewerking

Beschrijving Windows Mac OS

cursorverplaatsing

Ga naar rechts of het begin van het vorige regeleinde Pijltje naar rechts Pijltje naar rechts
Ga naar links of het eindvan het vorige regeleinde Pijltje naar links Pijltje naar links
Ga één rij omhoog Pijltje naar boven Pijltje naar boven
Ga één rij omlaag Pijltje naar beneden Pijltje naar beneden
Ga naar het begin van de huidige regel Home Cmd + Pijltje naar links
Ga naar het eind van de huidige regel End Cmd + Pijltje naar rechts
Ga naar het begin van het document Ctrl + Home Cmd + Pijltje naar boven
Ga naar het eind van het document Ctrl + End Cmd + Pijltje naar beneden
Ga een venster omhoog Page Up Fn + Pijltje naar boven
Ga een venster omlaag Page Down Fn + Pijltje naar beneden
Ga naar het begin van het vorige woord Ctrl + Pijltje naar links Option + Pijltje naar links
Ga naar het begin van het volgende woord Ctrl + Pijltje naar rechts Option + Pijltje naar rechts
Ga naar het begin van het regeleinde Ctrl + Pijltje naar boven Cmd + Pijltje naar links
Ga naar het eind van het regeleinde Ctrl + Pijltje naar beneden Cmd + Pijltje naar rechts
     

Tekst Selecteren

Selecteer tekensnaar links Shift + Pijltje naar links Shift + Pijltje naar links
Selecteer tekensnaar rechts Shift + Pijltje naar rechts Shift + Pijltje naar rechts
Selecteer regels naar boven Shift + Pijltje naar boven Shift + Pijltje naar boven
Selecteer regels naar beneden Shift + Pijltje naar beneden Shift + Pijltje naar beneden
Selecteer woorden naar links Shift + Ctrl + Left Shift + Opt + Left
Selecteer woorden naar rechts Shift + Ctrl + Right Shift + Opt + Right
Selecteer paragrafen naar links Shift + Ctrl + Up Shift + Opt + Up
Selecteer paragrafen naar rechts Shift + Ctrl + Down Shift + Opt + Down
Selecteer tekst tussen de cursor en het begin van de huidige regel Shift + Home Cmd + Shift + Pijltje naar links
Selecteer tekst tussen de cursor en het eind van de huidige regel Shift + End Cmd + Shift + Pijltje naar rechts
Selecteer tekst tussen de cursor en het begin van het document Shift + Ctrl + Home Cmd + Shift + Pijltje naar boven of Cmd + Shift + Fn + Pijltje naar links
Selecteer tekst tussen de cursor en het eind van het document Shift + Ctrl + End Cmd + Shift + Pijltje naar beneden of Cmd + Shift + Fn + Pijltje naar rechts
Selecteer één venster met tekst boven de cursor Shift + Page Up Shift + Fn + Pijltje naar boven
Selecteer één venster met tekst onder de cursor Shift + Page Down Shift + Fn + Pijltje naar beneden
Selecteer alle tekst Ctrl + A Cmd + A
Find tekst Ctrl + F Cmd + F
     

Tekst opmaken

Maak geselecteerde tekst vet Ctrl + B Cmd + B
Maak geselecteerde tekst cursief Ctrl + I Cmd + I
Onderstreep geselecteerde tekst Ctrl + U Cmd + U
Maak geselecteerde tekst superscript Ctrl + Shift + = Cmd + Shift + =
Maak geselecteerde tekst subscript Ctrl + = Cmd + =
     

Tekst bewerken

Wis tekens naar links Backspace Backspace
Wis tekens naar rechts Delete Fn + Backspace
Wis woorden naar rechts Ctrl + Del Cmd + Backspace
Wis woorden naar links Ctrl + Backspace Cmd + Fn + Backspace
Indent Tab Tab
Outdent Shift + tabblad Shift + tabblad
Kopieer tekst Ctrl + C Cmd + C
Vind en vervang tekst Ctrl + H Cmd + F
Plak tekst Ctrl + V Cmd + V
Knip tekst Ctrl + X Cmd + X
Opnieuw Ctrl + Y Shift + Cmd + Z
Ongedaan maken Ctrl + Z Cmd + Z

Browsers

Beschrijving Windows Mac OS

Navigatie

Scroll een venster naar beneden Spatie of Page Down Spatie of Fn + Pijltje naar beneden
Scroll een venster naar boven Shift + Spatie of Page Up Shift + Spatie of Fn + Pijltje naar boven
Ga naar de onderkant van de pagina End Cmd + Pijltje naar beneden
Ga naar de bovenkant van de pagina Home Cmd + Pijltje naar boven
Ga terug Alt + Pijltje naar links of Backspace Cmd + Pijltje naar links
Ga vooruit Alt + Pijltje naar rechts of Shift + Backspace Cmd + Pijltje naar rechts
Pagina verversen F5 Cmd + R
Pagina verversen (no cache) Ctrl + F5 Cmd + Shift + R
Stop Esc Esc
Full-screen on/of F11 Cmd + Shift + F
Zoom in Ctrl + + Cmd + +
Zoom uit Ctrl + – Cmd + –
Zoom 100% (Standaard) Ctrl + 0 Cmd + 0
Startpagina openen Alt + Home Option + Home of Option + Fn + Pijltje naar links
Vind tekst Ctrl + F Cmd + F
     

Tab / venstermanagement

Open een nieuw tabblad Ctrl + T Cmd + T
Sluit actieve tabblad Ctrl + W Cmd + W
Sluit alle tabbladen Ctrl + Shift + W Cmd + Q
Sluit alle tabbladen behalve het actieve tabblad Ctrl + Alt + F4 Cmd + Opt + W
Ga naar het volgende tabblad Ctrl + tabblad Control + tabblad of Cmd + Shift + Pijltje naar rechts
Ga naar het vorige tabblad Ctrl + Shift + tabblad Shift + Control + tabblad of Cmd + Shift + Pijltje naar links
Ga naar een specifiek tabbladnummer Ctrl + 1-8 Cmd + 1-8
Ga naar het laatste tabblad Ctrl + 9 Cmd + 9
Open het laatst gesloten tabblad opnieuw Ctrl + Shift + T Cmd + Shift + T
Open een nieuw venster Ctrl + N Cmd + N
Sluit het huidigevenster Alt + F4 Cmd + W
Ga naar het volgende venster Alt + tabblad Cmd + tabblad
Ga naar het vorige venster Alt + Shift + tabblad Cmd + Shift + tabblad
Open het laatst gesloten venster opnieuw Ctrl + Shift + N  
Open links in een nieuw tabblad op de achtergrond Ctrl + Click Cmd + Click
Open links in een nieuw tabblad op de voorgrond Ctrl + Shift + Click Cmd + Shift + Click
Print current webpage / Druk de huidige webpagina af Ctrl + P Cmd + P
Sla de webpagina op Ctrl + S Cmd + S
     

Adresbalk

Wissel tussen werkbalk zoekbalk, en pagina-elementen Tab Tab
Ga naar browser’s adresbalk Ctrl + L of Alt + D Cmd + L
Focus en Selecteer de/het browser’s zoekbalk/vak (Zoeken vanuit de adresbalk) Ctrl + E Cmd + E / Cmd + K
Open de adresbalklocatie in een nieuw tabbladblad Alt + Enter Opt + Enter
Toon een lijst van eerder getypte adressen F4  
Voeg “www.” aan het begin en “.com” aan het eind van de tekst getyped in de adresbalk (b.v., type “google” en druk op Ctrl + Enter om “www.google.com” te openen) Ctrl + Enter Cmd + Enter of Control + Enter
     

Favorieten / Bookmarks

Open het Favorietenmenu Ctrl + B Cmd + B
Voeg de huidige pagina toe aan Favorieten Ctrl + D Cmd + Opt + B of Cmd + Shift + B
Open internethistorie Ctrl + H Cmd + Shift + H of Cmd + Y
Open downloadhistorie Ctrl + J Cmd + J of Cmd + Shift + J

Screenshots / Schermafdrukken

Beschrijving Windows Mac OS
Sla screenshot van het hele scherm op als bestand   Cmd + Shift + 3
Kopieer screenshot van het hele scherm naar het klembord PrtScr (Print Screen) of Ctrl + PrtScr Cmd + Ctrl + Shift + 3
Sla screenshot van venster op als bestand   Cmd + Shift + 4, then Space
Kopieerscreenshot van venster naar het klembord Alt + PrtScr Cmd + Ctrl + Shift + 4, then Space
Kopieerscreenshot gewenste area naar het klembord Cmd + Ctrl + Shift + 4
Sla screenshot van gewenste area op als bestand   Cmd + Shift + 4

Windows sneller opstarten

Windows 10 is het beste besturingssysteem tot nu toe. Toch wordt ook Windows 10 na verloop van tijd trager en trager

Een computer kan door allerlei oorzaken traag worden, waardoor het opstarten lang duurt en de computer traag reageert.

Gelukkig is de oplossing niet al te moeilijk.

Door de installatie van allerlei software worden er op de achtergrond steeds meer programma’s opgestart. Vaak gaat het om achtergrondprogramma’s (services) die niet nodig zijn voor een goede werking van Windows.

Deze achtergrondprogramma’s kun je gelukkig zelf ook uitschakelen en pas laten starten als ze echt nodig zijn.

Maar als er veel achtergrondprogramma’s actief zijn van software die je weinig of niet meer gebruikt, dan kun je deze programma’s beter verwijderen.

Hier bespreken we de meest voorkomende oorzaken:

Achtergrondprogramma’s

Als het opstarten van de computer erg lang duurt kan het zijn dat er (te) veel programma’s op de achtergrondWanneer je Windows (opnieuw) opstart, worden meerdere toepassingen en services automatisch gestart en op de achtergrond uitgevoerd. Voorbeelden van deze programma’s zijn basissysteemprocessen, antivirussoftware, systeemhulpprogramma’s en andere eerder geïnstalleerde software. gestart worden.

Tijdens het starten van Windows worden er op de achtergrond allerlei programma’s gestart die voor de goede werking van Windows zorgen.

De meeste achtergrondprogramma’s zijn van Windows zelf, maar er zijn er ook die voor de werking van soft- of hardware van andere fabrikanten benodigd zijn. Als je Windows al een tijd gebruikt kan het zo maar zijn dat er tijdens het opstarten tientallen programma’s geactiveerd worden die in de achtergrond hun werk doen.

Maar niet elk achtergrondprogramma is nodig voor de werking van Windows. Door selectief te bepalen welke achtergrondprogramma’s automatisch gestart mogen worden kan je er voor zorgen dat Windows weer een stuk sneller opstart en beter presteert.

Automatisch opstartende programma’s achterhalen

Allereerst zal je moeten achterhalen welke programma’s bij het opstarten van Windows automatisch worden gestart en waar ze voor dienen. Gelukkig is dat vrij eenvoudig te achterhalen met Taakbeheer. Start Taakbeheer door met de rechter muisknop op de Startknop te klikken en, jawel, op Taakbeheer te klikken.

taakbeheer starten

De eerste keer dat taakbeheer gestart wordt krijg je alleen een overzicht van de geopende programma’s te zien. Om de benodigde informatie te vinden klik je links onderin op Meer details

taakbeheer

Je ziet nu een grote hoeveelheid informatie inclusief de actieve achtergrondprocessen en de gebruikte bronnen. Maar wij willen weten welke programma’s automatisch worden gestart, klik daarom op het tabblad Opstarten

Nu zie je welke programma’s automatisch gestart worden als Windows opnieuw opgestart wordt en welke invloed ze hebben op het opstartproces van Windows. Controleer of het nodig is dat alle getoonde programma’s automatisch gestart worden en op de achtergrond draaien.

Dat je antivirusprogramma automatisch gestart moet worden is overduidelijk. Maar dat geldt niet voor bijvoorbeeld een programma om PDF-bestanden te lezen en zo zijn er nog veel meer programma’s die op de achtergrond allerlei taken uitvoeren die een behoorlijke wissel trekken op je geheugen- en processorgebruik terwijl je deze programma’s helemaal niet gebruikt.

opstartitems van windows

Klik met de rechter muisknop op een programma dat je voortaan niet meer automatisch wil laten starten als Windows opnieuw opgestart wordt en klik op Uitschakelen

Doe dit alleen met programma’s waarvan je zeker weet dat je ze niet nodig hebt.

programma uitschakelen

Bij twijfel geldt: Laat het programma ongemoeid en zoek eerst meer informatie. Meer informatie kun je vinden door op Online zoeken te klikken.

Maar er zijn meer redenen waarom je computer traag kan reageren.

Volle harde schijf

Ook een (te) volle harde schijf kan er toe leiden dat je computer alsmaar trager wordt. Dit kun je oplossen door onnodige bestanden te verwijderen of op een andere locatie op te slaan. Bijvoorbeeld op een externe (USB)-schijf.

Maar ook Windows zelf heeft een hulpmiddel om overbodige bestanden op te ruimen: schijfopruiming

Vol bureaublad

Wat veel mensen ook niet weten, is dat een overvol bureaublad ook kan zorgen dat je computer traag wordt. Het eerste scherm dat je na het opstarten ziet is het bureaublad. Dat betekent dat alles dat op je bureaublad staat geladen moet worden.

In extreme gevallen kan Windows zelfs crashen door een te vol bureaublad.

Negen alternatieve manieren om geblokkeerde websites te bezoeken

Zijn bepaalde websites of sociale netwerksites zoals Facebook, Twitter etc. geblokkeerd? Hier zijn enkele manieren waarop je de beperkingen kunt omzeilen en normaal kunt surfen.

Gebruik het IP-adres in plaats van de URL

Dit is afhankelijk van de software / applicatie die je gebruikt. Soms worden geblokkeerde sites opgeslagen als een lijst met URL’s (bijv. Www.yahoo.com, www.donwload.com, etc) en het IP-adres in plaats van de URL kan soms werken. Op een lokale computer: start de command prompt (CMD) [MAC-gebruikers: Terminal] en typ ping domijnnaam.com om het IP-adres te vinden. Je kunt dit ook online doen via whatsmyip

Redirection met korte URL dienst

Door de url te converteren naar een verkorte url is de blokkade soms te omzeilen.

De url verkorten kan onder andere op tinyurl en snipurl

Google Cache

Zoekmachines zoals Google en Yahoo cachen webpagina’s en deze pagina’s worden opgeslagen op de server van de zoekmachines zelf. Een klik op de ‘cache’ brengt u naar een cache-versie van de pagina zoals die de laatste keer is opgeslagen. Om de opgeslagen pagina te zien klik je op het pijltje achter de url.

Internet Archief – Wayback Machine

Wayback Machine is een internet service die periodiek een kopie opslaat van bijna alle websites op het internet vanaf de datum waarop ze zijn begonnen. Klikken op het laatste exemplaar van wat Wayback Machine heeft opgeslagen, geeft een resultaat enigszins vergelijkbaar met de echte site. Dit is een andere manier om toegang tot geblokkeerde sites te krijgen via caches.

waybackmachine

Anoniem Surfen

Op sommige websites kun je gebruik maken van een proxyserver of domein om anoniem naar andere sites te surfen.

Gebruik Proxyservers

Er zijn tal van sites die gratis proxies van bijna elk land verdelen. Check de volgende manieren over hoe en waar te proxies toe te voegen in je web browser.

Proxy Surfing – Firefox

Onder het tabblad Geavanceerd, selecteer je het tabblad Netwerk, dan klik je op Connection Settings. Selecteer Handmatige proxy-configuratie, vul de url van de proxyserver in onder HTTP proxy.

Proxy surfen – Internet Explorer

Ga naar Extra -> Internet-opties. Selecteer het tabblad Verbindingen. Klik op LAN-instellingen, controleer Proxy Server. vul de url van de proxyserver in onder Adres.

Bypass met Vertaaldiensten

Met online vertaaldiensten als AltaVista BabelFish en Google Translate kun je een website van de ene taal te vertalen naar de andere en de vertaalde resultaten op hun eigen webpagina laten weergeven. De truc hier is om de URL van de geblokkeerde website in te voeren, opnieuw te laten vertalen, zelfs als dat niet nodig is, en Google of AltaVista laat je de inhoud van de geblokkeerde webpagina zien.

Abonneer je op RSS-feeds

Dit lukt misschien niet met alle sites, maar als de site die je wilt bezoeken RSS-feeds biedt, kun je je abonneren en de inhoud met een RSS-lezer ophalen, of regelmatig de inhoud naar je e-,mailadres laten sturen.

Haal webpagina’s op via e-mail

Web2Mail is een gratis dienst die websites naar je inbox stuurt. Het enige dat je moet doen is een mail sturen naar www@web2mail.com met de URL als onderwerp.

Proxyservers

1.http://www.hidemyass.com
2.http://www.anonymizer.com
3.http://www.wujie.net
4.http://www.ultrareach.net
5.http://surfshield.net
6.http://www.guardster.com/subscription/proxy_free.php
7.http://anonymouse.ws/anonwww.html
8.http://www.browser-x.com
9.http://www.spysurfing.com
10.http://www.xerohour.org/hideme
11.http://www.proxyz.be
12.http://www.sc0rian.com/prox
13.https://www.proxify.us
14.http://kproxy.com/index.jsp
15.http://www.brawl-hall.com/pages/proxy.php
16.http://www.proxify.net
17.http://proxy.computersteroids.com/index0.php
18.http://www.unipeak.com
19.http://flyproxy.com
20.http://alienproxy.com
21.http://proxify.com/
22.http://www.unfilter.net
23.http://www.proxymouse.com
24.http://www.surfonym.com/cgi-bin/nph-proxy
25.http://www.superproxy.be/browse.pl
26.http://www.websiteguru.com/mrnewguy
27.http://www.letsproxy.com
28.http://www.fsurf.com
29.http://indianproxy.com
30.http://www.letmeby.com
31.http://Boredatschool.net
32.http://www.ibypass.org
33.http://www.ipzap.com/
34.https://proxify.biz
35.http://kproxy.com/index.jsp
36.http://www.attackcensorship.com/attack-censorship.html
37.http://mrnewguy.com
38.http://www.evilsprouts.co.uk/defilter
39.http://www.proxify.info
40.http://www.torify.com
41.http://www.switchproxy.com
42.http://www.proxifree.com
43.http://www.secure-tunnel.com/
44.http://www.proxify.cn
45.http://www.arnit.net/utilities/webproxy/new
46.http://www.proxify.co.uk
47.http://www.betaproxy.com
48.http://www.proxify.org
49.http://www.proxychoice.com
50.http://www.proxysnail.com
51.http://www.anonypost.com
52.http://www.thestrongestlinks.com
53.http://www.hujiko.com
54.http://www.anonproxy.info
55.http://www.peoplesproxy.com
56.http://www.freeproxy.us
57.http://www.proxyweb.net
58.http://www.nopath.com
59.http://urlencoded.com
60.http://www.pole.ws
61.http://www.browseany.com
62.http://www.spiderproxy.com
63.http://www.clickcop.com
64.http://www.sneakysurf.com
65.http://www.mywebtunnel.com
66.http://www.thewebtunnel.com
67.http://www.3proxy.com
68.http://www.yourfreeproxy.com
69.http://www.proxy7.com
70.http://www.fireprox.com
71.http://www.stupidcensorship.com
72.http://www.letsproxy.com
73.http://www.sneak2.com
74.http://www.cecid.com
75.http://www.freeproxy.ca
76.http://www.ibypass.org
77.http://www.goproxing.com
78.http://www.projectbypass.com/
79.http://www.ipsecret.com
80.http://www.nomorelimits.net
81.http://www.proxify.de
82.http://www.bywhat.com
83.http://www.snoopblocker.com
84.http://www.anonymizer.ru
85.http://www.proxyking.net/
86.http://www.perlproxy.com
87.http://www.proxylord.com
88.http://tntproxy.com
89.http://satanproxy.com
90.http://zombieinvasion.info
91.http://demonproxy.com
92.http://www.myfreeproxy.com
93.http://www.gezcem.com/nph-proxy.pl.old
94.http://mpleger.de
95.http://www.the-cloak.com/login.html

Apps (tegels) verwijderen uit het Startscherm van Windows 10

Gelukkig is daar iets aan te doen. Sommige apps kun je de-installeren en van andere apps kun je de livetegel uitschakelen.

Apps de-installeren

Installatie ongedaan maken

Apps in het Startscherm waar je geen gebruik van maakt kun je eenvoudig de-installeren. Zoek de tegel die je uit het Startscherm wilt verwijderen.

Klik met de rechter muisknop op de tegel en kies voor Installatie ongedaan maken

De app is nu gede-installeerd, als je de app toch weer wilt gebruiken kun je deze opnieuw downloaden in de Windows store.

Live-tegels van apps uitschakelen

Wil je een app niet verwijderen, maar heb je er ook geen behoefte aan dat de app informatie ophaalt? Klik dan ook met de rechter muisknop op de tegel en kies voor Live-tegel uitschakelen. De tegel haalt nu geen informatie meer op en krijgt een vaste kleur.

 

Tegels van Start losmaken

van start losmaken

Als je apps niet in het Startscherm wilt hebben, maar de app ook niet wilt verwijderen, kun je deze van het starscherm losmaken. Dit doe je door er op te klikken met de rechter muisknop en te kiezen voor van Start losmaken

Ongewenste apps uit Windows 10 verwijderen

Vrijwel elk modern besturingssysteem wordt ongevraagd voorzien van onnodige apps. Bij een voorgeïnstalleerd besturingssysteem gaat het vaak om probeer- of trialversies van software die eenvoudig via het configuratiescherm (Programma’s en onderdelenOm schijfruimte vrij te maken kun je programma’s die je niet meer gebruikt van de computer verwijderen. Met het onderdeel Programma’s en onderdelen van het Configuratiescherm kun je programma’s verwijderen of bepaalde opties toevoegen of verwijderen.) te verwijderen is.

Voor je verder gaat …

Lastiger wordt het als het om apps gaat die onderdeel zijn van het besturingssysteem, deze apps zijn meestal niet op een voor de hand liggende manier te verwijderen. Om deze apps te verwijderen moet je dieper in het systeem graven en dat is niet altijd zonder risico.

Zorg dus altijd dat je minimaal een herstelpunt gemaakt hebt voor je hiermee aan de slag gaat, zodat je met Systeemherstel je computer terug kunt zetten naar een moment dat alles nog naar wens werkte. Maar nog beter is het om een systeemkopie te maken.

Baas over je eigen apparaat

We zijn (binnen zekere grenzen) graag baas over ons eigen Windows-apparaat. Omdat we een hekel hebben aan bloatware, kiezen we zelfs bij een hagelnieuw apparaat voor een schone installatie. Zo kunnen we zelf bepalen welke software we installeren.

Een groot deel van de voorgeïnstalleerde apps is niet essentieel voor de werking van Windows 10 en dus te vergelijken met bloatware. Laten we ze daarom verwijderen, al was het maar om een lekker opgeruimd Startmenu te krijgen als we op Alle apps klikken.

We zitten namelijk niet te wachten op allerlei probeerversies van software waar je je portemonnee voor moet trekken om de beschikking over alle functionaliteit te krijgen.
Inmiddels weten we zelf wel welke programma’s prettig werken, dus we maken liever zelf een keuze bij de installatie van software.

10AppsManager

Gelukkig zijn er ontwikkelaars die dit begrijpen. Daarom stellen we graag 10AppsManager aan je voor.

10AppsManager stelt je in staat apps te verwijderen waar je niet op de gewone manier vanaf kunt komen. En dat zonder allerlei moeilijke opdrachten in Windows Powershell of het register te bewerken.

Je kunt 10AppsManager downloaden op de website van The Windows club

Nadat je het bestand gedownload hebt hoef je het alleen maar uit te pakken, installatie is niet nodig.

Apps verwijderen

Nadat je het programma gestart hebt door er op te dubbelklikken krijg je het volgende scherm te zien.

10appsmanager

Om een app te verwijderen hoef je alleen maar op het betreffende app-icoon te klikken. En je hoeft je geen zorgen te maken, al de apps die getoond worden kun je zonder nadelige gevolgen voor de werking van Windows 10 verwijderen.

Nadat je op een van de iconen geklikt hebt krijg je (in het Engels) de vraag of zeker weet dat je de app wilt verwijderen.

Klik op Ja om de app te de-installeren, of nee om de app te behouden.

10appsmanager

Na een klik op Ja duurt het even voor je de bevestiging krijgt dat de gekozen app is verwijderd. Klik op OK om het venster te sluiten en nog meer apps te verwijderen als je dat wilt.

10appsmanager

Apps herinstalleren

Houd er wel rekening mee dat het de-installeren van apps op deze manier heel makkelijk is, maar dat het opnieuw installeren van verwijderde apps een stuk lastiger is. 10AppsManager biedt hier namelijk geen ondersteuning voor. Verwijder apps daarom alleen als je helemaal zeker bent dat je de te verwijderen apps echt niet wilt gebruiken.

Wil je een verwijderde app toch opnieuw installeren? Dan zijn er verschillende websites die uitlggen hoe je dit kunt doen met behulp van Windows Powershell. De meeste van deze websites zijn Engelstalig.

Het vergrendelingsscherm van windows 10 uitschakelen

Als je Windows 10 opnieuw opstart krijg je als eerste het vergrendelingsscherm te zien. Dit moet je op een apparaat met een touchscreen omhoog schuiven voor je iets kunt doen. Als je een laptop of pc zonder aanraakscherm gebruikt moet je eerst op enter of een andere toets drukken.

Het vergrendelingsscherm voorkomt dat er ongewild apps gestart worden als je tablet per ongeluk geactiveerd wordt terwijl die bijvoorbeeld in je tas zit.

Als je een desktop pc of een laptop gebruikt is dat niet echt nuttig, zeker niet omdat je daarna alsnog je (gebruikernaam en ) wachtwoord moet invullen en misschien wil je het vergrendelingsscherm gewoon overslaan, zelfs al werk je met een tablet.

Gebruikers van Windows 10 Pro kunnen met het onderdeel Groepsbeleid eenvoudig aangeven dat het vergrendelingsscherm niet moet worden weergegeven.

De module Groepsbeleid brengt simpelweg een wijziging aan in het register van Windows. Maar als je gebruik maakt van de versie voor thuisgebruik kun je dat natuurlijk ook zelf doen.

Hoe? Dat kun je verderop in het artikel lezen.

Het vergrendelingsscherm uitschakelen met Groepsbeleid

Open het startscherm door op de Startknop te klikken of gebruik de Windowstoets van je toetsenbord, typ gpedit.msc of groepsbeleid en Klik op Groepsbeleid bewerken.

gpedit openen

Ga in in de editor voor lokaal groepsbeleid naar Computerconfiguratie, Beheersjablonen, Configuratiescherm, Persoonlijke instellingen en dubbelklik op Vergrendelingsscherm niet weergeven

editor voor lokaal groepsbeleid

Selecteer Ingeschakeld om het vergrendelingsscherm uit te schakelen. Klik op OK en start daarna de computer opnieuw op.

vergrendelingsscherm uitschakelen

Samenvatting voor Windows 10 Pro

 • Druk op de Windowstoets van je toetsenbord
 • Typ Groepsbeleid
 • Klik op Groepsbeleid bewerken – Configuratiescherm
 • Ga in de editor voor lokaal groepsbeleid naar Computerconfiguratie, Beheersjablonen, Configuratiescherm
 • Dubbelklik op Vergrendelingsscherm niet weergeven
 • Selecteer Ingeschakeld
 • Klik op OK en start de computer opnieuw op

Het vergrendelingsscherm uitschakelen met een registerwijziging

In het kort

 • Druk op de Windowstoets en typ regedit
 • Klik op regedit – Opdracht uitvoeren
 • Navigeer naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\
 • Maak een nieuwe sleutel met de naam Personalization,als deze nog niet bestaat
 • Wijzig de naam Nieuwe waarde nr.1. in het rechter vensterdeel in NoLockScreen
 • Dubbelklik op de waarde NoLockScreen en verander de waarde 0 in 1

Breng je liever geen wijzigingen aan in het register?

In dat geval kun je er voor kiezen je computer op te starten zonder je wachtwoord op te geven. Het vergrendelingsscherm wordt dan overgeslagen en je hoeft dan ook geen wachtwoord meer op te geven

Druk op de Windowstoets en typ regedit,

klik daarna op regedit / Opdracht uitvoeren in de zoekresultaten om de registereditor te starten.

Navigeer naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\

Controleer of de sleutel Personalization bestaat, of maak deze door met de rechter muisknop op de registersleutel Windows te klikken en voor Nieuw > Sleutel te kiezen.

Selecteer de (zojuist gemaakte) sleutel Personalization en klik op (bovenin) Bewerken > Nieuw > DWORD (32 bits)-waarde.

In het rechter deelvenster zie je nu een nieuwe waarde met de naam Nieuwe waarde nr.1.

Verander dit in NoLockScreen.

Dubbelklik op de waarde NoLockScreen en verander de waarde 0 in 1.

Om het vergrendelingsscherm later weer te activeren verander je de waarde weer in 0.

Godmode: alle instellingen geordend in één map

In Windows 10 zijn de instellingen te vinden in het configuratiescherm en de instellingen-app.

Waarom Microsoft er voor gekozen heeft de instelling niet op één plek onder te brengen weten wij ook niet. Er gaat een gerucht dat Microsoft van het configuratiescherm af wil, maar dat is niet bevestigd.

Maar zelfs als alle instellingen op een plek te vinden zijn kan het door allerlei submenu’s lastig zijn te vinden wat je zoekt.

Godmode: alle instellingen geordend in één map

Toch is het eenvoudig alle denkbare instellingen in een map onder te brengen, met behulp van de zogenoemde godmode.

Deze map is oorspronkelijk bedoeld voor ontwikkelaars, maar waarom zou jij er geen gebruik van maken?

Bij ons leverde het een map op met meer dan 240 op item gesorteerde instellingen.

Om de godmode te activeren maak je een nieuwe map aan op het bureaublad die je een willekeurige naam geeft, gevolgd door .{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

godmode

Let op dat de punt en accolades er deel van uit maken.

De nieuw aangemaakte map krijgt automatisch het pictogram van het configuratiesccherm godmode

In deze map vind je alle instellingen die je anders in het configuratiescherm of de instellingen-app zou moeten zoeken.

godmode

Waarom en hoe je systeemherstel in windows 10 inschakelt

Als je systeemherstel al hebt ingeschakeld kun je hier lezen hoe je problemen met behulp van systeemherstel kunt oplossen.

Systeemherstel is uitgeschakeld na een upgrade

Dit probleem treedt op omdat systeemherstelpunten niet bestaan na een Windows-upgrade. Dit gedrag is inherent aan het ontwerp.

Systeemherstel moet standaard worden uitgeschakeld na een upgrade, ongeacht de eerdere instelling, en alle oudere herstelpunten worden verwijderd uit Systeemherstel.

Als de grootte van de schijf van het besturingssysteem echter groter is dan 128 gigabytes (GB) bij een MSI- of Windows Update-installatie, wordt automatisch een herstelpunt gemaakt zonder dat de gebruiker Systeemherstel inschakelt (net alsof Systeemherstel al was ingeschakeld) .

Evenzo, als de schijfgrootte kleiner is dan 128 GB, wordt geen herstelpunt gemaakt totdat Systeemherstel handmatig is ingeschakeld.

U kunt dit zelf verifiëren door te controleren op een herstelpunt na een installatie van .msi of Windows Update op een computer met een schijfgrootte van meer dan 128 GB.

Bron: Support Microsoft

Systeemherstel inschakelen

In tegenstelling tot eerdere Windowsversies is systeemherstel in Windows 10 niet automatisch ingeschakeld. Als je systeemherstel wilt gebruiken zal je het zelf in moeten schakelen.

Open het configuratiescherm en klik op Systeem

Systeemherstel inschakelen

Klik vervolgens op Systeembeveiliging

Systeemherstel inschakelen

Selecteer in het venster Systeemeigenschappen de partitie die je wilt laten controleren door systeemherstel. Dit zal doorgaans de C-schijf zijn, de partitie waar Windows op is geïnstalleerd. Klik daarna op Configureren…

systeemeigenschappen

klik op het rondje voor Systeembeveiliging inschakelen

Systeemherstel inschakelen heeft geen zin als er geen ruimte is om de herstelpunten op te slaan. Stel met de schuifregelaar de hoeveelheid schijfruimte in die systeemherstel mag reserveren voor het opslaan van de herstelbestanden.

De hoeveelheid ruimte die je reserveert voor systeemherstel bepaalt hoeveel herstelpunten er aangemaakt kunnen worden. Als je meerdere herstelpunten hebt is de kans groter dat je eventuele problemen met systeemherstel kunt oplossen.

Bedenk echter wel dat je genoeg ruimte over moet houden voor te installeren software en je gebruikersmapIn je gebruikersmap worden onder andere je (office)documenten opgeslagen. Maar ook je muziek en filmbestanden vinden hier een plaats. Daar deze bestanden veel ruimte innemen is het verstandig de gebruikersmappen naar een andere partitie te verplaatsen. Probeer hier een goede balans tussen te vinden.

Klik nu op Toepassen gevolgd door een klik op Ok om de wijzigingen van kracht te laten worden

systeembeveiliging voor lokale schijf

In het venster Systeemeigenschappen kun je zien dat de geselecteerde partitie nu gecontroleerd wordt.

Sluit nu ook het venster Systeemeigenschappen door ook hier op Ok te klikken

Een herstelpunt maken

 • Druk op de Windowstoets van je toetsenboord
 • Typ herstel
 • Klik op Een herstelpunt maken
 • Klik op Maken
 • Geef het herstelpunt een duidelijke naam (De datum wordt automatisch toegevoegd)
 • Klik op Maken
 • Klik op Sluiten
 • Klik op OK om Systeemherstel te sluiten

Of klik op Maken… om nu een herstelpunt te maken.

Systeemeigenschappen sluiten

De bureaubladpictogrammen wijzigen

Als de installatie van Windows 10 voltooid is staat er maar een pictogram op je bureaublad; de prullenbak.

Als je de instellingen van je computer wilt aanpassen, nadat je Windows opnieuw hebt geïnstalleerd, is het handig om de pictogrammen ‘Deze pc’, Configuratiescherm, Netwerk, en Bestanden van de gebruiker op het bureaublad te hebben.

Deze pictogrammen heb je nodig om snel allerlei standaardinstellingen te wijzigen.

Het is tenslotte niet verstandig je documenten en andere bestanden op de C-schijf op te slaan. Maar ook de map Downloads zou je kunnen verplaatsen en niet te vergeten; Systeemherstel inschakelen

Persoonlijke instellingen openen

Om deze pictogrammen op je bureaublad te krijgen klik je met de rechter muisknop op een leeg gedeelte van het bureaublad en kies je voor Aan persoonlijke voorkeur aanpassen

aan persoonlijke voorkeur aanpassen.

Dit is de snelste manier om het onderdeel Persoonlijke instellingen, dat je in het startmenu kunt vinden, te openen.

Klik aan de linker zijde op Thema’s en daarna aan de rechter zijde onder Verwante instellingen op Instellingen voor bureaubladpictogrammen.

instellingen voor bureaubladpictogrammen

Je krijgt nu een venster te zien waarin je kunt aanvinken
welke pictogrammen je op het bureaublad wilt weergeven.

instellingen voor bureaubladpictogrammen

Zet een vinkje voor de pictogrammen die je op het bureaublad wilt weergeven en klik op OK

Bureaubladpictogrammen aanpassen

Als je dat zou willen kun je ook nog andere afbeeldingen kiezen in plaats van de standaardafbeeldingen voor de pictogrammen ‘Deze pc’, configuratiescherm, netwerk, en de bestanden van de gebruiker door op Ander pictogram … te klikken

Je kunt de standaardpictogrammen weer herstellen door op Standaardwaarden te klikken.

Als je een thema hebt geïnstalleerd en je wilt de aangepaste pictogrammen van het thema laten weergeven, zet je een vinkje voor Thema’s mogen bureaubladpictogrammen wijzigen.

menu Start aanpassen

Windows 10 heeft weer een Startmenu. Of eigenlijk een combinatie van het menu Start en het startscherm dat met Windows 8 werd geïntroduceerd.

Het nieuwe startscherm bestaat uit twee delen.

Het bekende menu Start, zoals je dat kende van Windows 7, aan de linkerzijde. Dit menu is ook voorzien van een link om alle apps te tonen.

Aan de rechterzijde vind je een scherm met tegels, het inmiddels bekende Startscherm alla Windows 8.

Alle apps onderin het menu Start toont een alfabetische lijst van snelkoppelingen naar alle geïnstalleerde Windowsapplicaties en desktop apps op je Windows 10-pc.

Alle apps

Sommige van deze snelkoppelingen zijn gegroepeerd in mappen met de naam van de map in de alfabetische lijst. Mappen zijn voorzien van een pijltje naar beneden, om de inhoud van een map zicht baar te maken kun je op dit pijltje klikken.

gesloten map

De inhoud van de map wordt dan getoond en het pijltje naar beneden verandert in een pijltje naar boven, om aan te geven dat de inhoud van de map getoond wordt.

geopende map

Accessoires

Net als in het menu Start van Windows 7 en eerder is er ook een map Accessoires, met daarin meerdere programma’s.

Laat je dus niet voor de gek houden. Programma’s als kladblok of Paint vind je dan ook niet onder de beginletter van het desbetreffende programma, maar in de map Accessoires. Je moet het maar weten.

Snelkoppelingen toevoegen aan Alle apps

De map met snelkoppelingen kun je op de volgende locatie vinden:

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs

Door hier snelkoppelingen te plaatsen krijgen ze een eigen plaatsje in de alfabetische lijst met snelkoppelingen van menu Start. Maar je kunt natuurlijk ook mappen en snelkoppelingen verwijderen. Op deze manier kun je menu Start snel en eenvoudig aan je wensen aanpassen, zonder daadwerkelijk software te verwijderen.

Opties met de rechter muisknop

Door met de rechter muisknop op een snelkoppeling te klikken krijg je ook hier weer een aantal interesante opties. Deze opties spreken voor zich en behoeven waarschijnlijk geen nadere toelichting.

Behalve een misschien. Door met de rechter muisknop op een snelkoppeling te klikken kun je ook kiezen voor Installatie ongedaan maken

Om een programma te verwijderen hoef je dus niet meer per se naar het onderdeel Programma’s en onderdelen van het configuratiescherm te gaan, dat kan voortaan ook rechtstreeks vanuit menu Start.

Rechtsklikken op een snelkoppeling

Het startscherm aanpassen

Het startscherm is eenvoudig aan je wensen aan te passen. Wij tonen je de belangrijkste mogelijkheden.

Tegels in groepen, elk met hun eigen naam

De tegels zijn verdeeld in groepen die een naam kunnen krijgen. De naam van een groep kun je wijzigen door op de naam te klikken. Als je met de linker muisknop op de naam van een groep tegels klikt kun je de naam naar wens aanpassen. Klik op het kruisje aan de rechterkant om de naam te verwijderen en zelf een naam voor de groep te kiezen.

naam wijzigen

Een naam aan een groep tegels geven

Als een groep tegels nog geen naam heeft hoef je er alleen maar boven te gaan staan met de muisaanwijzer. Klik vervolgens op Naam aan groep geven

Geef de groep een naam naar keuze door deze in het tekstvak te typen

Naam aan groep geven

Opties voor tegels onder de rechter muisknop

Door een tegel aan te klikken met de rechter muisknop krijg je verschillende opties. Zo kun je tegels los maken van Start, het formaat van de tegels aanpasen en meer.

menu start aanpassen

Tegels van Start losmaken

Kies Van Start losmaken om een tegel te verwijderen. De tegel van de bijbehorende app wordt nu niet meer weergegeven, maar de app is niet verwijderd. Je kunt de tegel later dus weer terugzetten als je dat zou willen.

Formaat van de tegels aanpassen

Ook het formaat van de tegels is eenvoudig aan te passen door er op te klikken met de rechter muisknop. Ga met de muisaanwijzer op Formaat wijzigen staan om het submenu uit te klappen. Je kunt tegels in klein, normaal breed en groot formaat laten weergeven. Op deze manier kun je zelf bepalen hoe je menu er uit komt te zien.

Live-tegel uitschakelen

Enkele tegels laten live meldingen zien. Zo laat de Mail-tegel zien of je nieuwe berichten hebt en de Weer-tegel laat het actuele weer zien, hiervoor wordt contact gebruik gemaakt van de internetverbinding. Zit je hier niet op te wachten of wil je gewoon niet dat apps contact maken met internet? Dan kun je de inter-activiteit uitschaken door op Live-tegel uitschakelen te klikken.

Apps aan de taakbalk vastmaken

Apps die je vaak gebruikt kun je ook aan de taakbalk vastmaken door voor Aan de taakbalk vastmaken te kiezen. De app wordt dan aan de taakbalk gepind, zodat je niet meer naar het startmenu hoeft te gaan om de app te starten.

Menu Start ordenen door slepen

Groepen tegels kun je ordenen door de tegels te verslepen. Je kunt de tegels in een groep in de door jou gewenste volgorde plaatsen. Maar je kunt tegels ook van de ene naar de andere groep slepen of zelfs hele nieuwe groepen van tegels maken door ze uit een bestaande groep naar een leeg gedeelte van menu Start te slepen.

Tegels toevoegen

Als je alle tegels die je niet gebruikt verwijderd hebt is Start waarschijnlijk wel erg leeg. Dus waarom plaats je geen tegels van apps die je regelmatig gebruikt?

Tegels zijn eigenlijk niets meer dan snelkoppelingen naar (veel gebruikte) programma’s, mappen of internetadressen.

Zelf tegels aan Start toevoegen doe je door met de rechter muisknop op het gewenste item te klikken en te kiezen voor Vastmaken aan start

Vastmaken aan start

Soms kun je een item niet direct aan Start vastmaken, in dat geval moet je eerst een snelkoppeling (op het bureaublad) maken, om er vervolgens met rechts op te klikken en alsnog voor Vastmaken aan Start te kiezen

Breedte van menu Start aanpassen

Het tegelgedeelte van menu Start beslaat al gauw 50% van je beeldscherm. Dit kun je door te slepen aanpassen. Plaats de muisaanwijzer op de buitenrand van het menu en sleep de rand naar links. De tegelgroepen worden nu onder elkaar geplaatst, het menu met de tegels is nu een stuk smaller en hoger.

breedte van menu start aanpassen

Start op volledig scherm weergeven

Start kan ook op het volledige scherm worden weergegeven, vergelijkbaar met Windows 8(.1). Als je dit prettig vindt, doe je het volgende.

Open menu Start door op de Windowstoets van het toetsenbord te drukken en klik op Instellingen

Klik in het instellingenvesnster op Persoonlijke instellingen Achtergrond, …

Persoonlijke instellingen Achtergrond

Klik op Start en zet Start op volledig scherm weergeven aan

Start op volledig scherm weergeven

Start wordt nu op het volledige scherm weergegeven, op de manier die je van Windows 8 gewend was.

Windows 10 opnieuw installeren zonder productcode

Als je gebruik hebt gemaakt van de mogelijkheid om je oude besturingssysteem gratis te upgraden naar Windows 10 kun je Windows vanaf nu opnieuw installeren zonder de 25-cijferige productcode.

Maar ook als je een computer hebt gekocht met een voorgeïnstalleerde versie van Windows 10 heb je de 25-cijferige productcode niet nodig om Windows opnieuw te installeren.

Microsoft maakt namelijk een profiel aan van je apparaat. Aan de hand van deze gegevens wordt bij een nieuwe installatie gecontroleerd of je apparaat al eerder was voorzien (van een geactiveerde versie) van Windows 10.

Voordat je besluit Windows 10 opnieuw te installeren is het dus van belang dat je zeker weet dat de activatie heeft plaatsgevonden, omdat je Windows anders niet opnieuw kunt installeren.

Controleren of Windows 10 is geactiveerd

Druk op de Windows-toetsDe Windows-toets is een toets op het toetsenbord van computers die met het besturingssysteem Windows werken. De toets bevindt zich meestal aan de linkerkant van het toetsenbord op de onderste rij toetsen, tussen de Ctrl- en Alt-toetsen. Op de toets is het embleem van Microsoft Windows afgebeeld. De Windows-toets dient ten eerste om het startmenu te openen zonder de muis te gebruiken. van je toetsenbord om menu Start te openen.

Klik op Instellingen

Klik in het instellingenvesnster op Bijwerken en beveiliging, …

Bijwerken en beveiliging

Klik op Activering

Je kunt nu zien of Windows 10 is geactiveerd, als Windows geactiveerd is kun je doorgaan met de installatie.

activering

Randapparatuur loskoppelen

Om problemen tijdens de installatie te voorkomen doe je er verstandig aan alle externe hardware uit te schakelen en te ontkoppelen. Dus niet alleen uitzetten, ook de (USB)-stekker uit je apparaat halen.

Sluit als de installatie voltooid is de randapparatuur één voor één aan, installeer de bijbehorende drivers en controleer de werking.

Zo zie je meteen door welke randapparatuur er eventueel een probleem optreedt.

Als een apparaat niet goed werkt ontkoppel je het apparaat en verwijder je de hardwaredriver,
daarmee moet het probleem verholpen zijn.

Je kunt later dan alsnog een oplossing proberen te vinden.

Installatiemedia downloaden

Om Windows 10 opnieuw te installeren heb je de installatiemedia nodig. Deze kun je hier gratis downloaden, er is zowel een 32- als een 64bits versie beschikbaar. Je kunt voor het downloaden ook nog kiezen of je een opstartbaar USB-medium wilt maken, of kiezen om een ISO-bestand te downloaden. Dat laatse moet je dan nog wel op een DVD branden.

Schone installatie

Zodra je de installatiemedia gedownload hebt kun je Windows 10 opnieuw installeren. Wij zijn geen voorstander van een upgrade en kiezen voor een schone installatie.

Installatie starten

Steek de USB-stick in de computer of plaats de DVD waar je het ISO-bestand op hebt gebrandKies bij het branden van de dvd voor branden als beeldbestand. Op deze manier worden de bestanden door het brandprogramma op de juiste manier op dvd gebrand. Je kunt Windows niet vanuit het oorspronkelijke ISO-bestand installeren. in de DVD-speler en start de computer hiermee op.

Geef je taal en andere voorkeuren op en klik op Volgende

Taal en voorkeuren opgeven

Klik op Nu installeren om de installatie te starten

Installatie starten

Er wordt nu om de 25-cijferige productcode gevraagd. Deze heb je niet nodig om Windows opnieuw te installeren, klik daarom op Overslaan

Productcode invoeren overslaan

Om verder te gaan moet je de licentiebepalingen accepteren.
Zet daarom een vinkje voor Ik ga akkoord met de licentievoorwaarden

licentievoorwaarden accepteren

Type installatie kiezen

Je hebt je oude besturingssysteem (Windows 7, 8 of 8.1) geüpgrade en het nieuwe besturingssysteem geactiveerd.
Dus je wilt nu geen Upgrade uitvoeren,
kies daarom Aangepast: alleen Windows installeren (geavanceerd)

Type installatie kiezen

Geef nu op waar je Windows wilt installeren. Let goed op! Onderstaande afbeelding is slechts een voorbeeld. Jouw situatie zal beslist anders zijn. Het is nu van het grootste belang de partitie te kiezen waar (de geactiveerde) Windows 10 al op staat. Alle gegevens die op deze partitie staan gaan verlorenAls er genoeg ruimte is wordt er een map Windows.old aangemaakt tijdens de installatie. Deze map bevat alle bestanden van de oude Windowsmap. Als er te weinig ruimte voor de map Windows.old is worden alle gegevens gewist., zorg dus dat je de gegevens die je wilt behouden op een veilige plaats opgeslagen hebt.

De benodigde bestanden worden gekopieerd

Window installeren

Er gaat nu van alles gebeuren. Het beeldscherm knippert mogelijk een paar keer en zo nodig wordt de computer opnieuw opgestart. Verwijder daarom het opstartbare installatiemedium als alle benodigde bestanden gekopieerd zijn.

wachten op wat komen gaat

Wanneer de installatie van Windows 10 bijna voltooid is word je nogmaals gevraagd de 25-cijferige productcode in te voeren.

Klik links onderin het scherm op Dit later doen

productcode later invoeren

Je kunt nu allerlei instellingen opgeven, maar het werkt sneller om voor Expressinstellingen gebruiken te kiezen. De instellingen kun je als de installatie voltooid is alsnog naar wens aanpassen.

aan de slag

Wij kiezen er voor in te loggen met een Microsoftaccount. Op deze manier zijn we er zeker van dat we op elke computer waarop we inloggen met ons account onze eigen instellingen vinden. Geef je emailadres (of je telefoonnummer) en je wachtwoord op om je aan te melden bij je Microsoftaccount.

wachtwoord opgeven

Heb je geen zin steeds je accountgegevens op te geven als je inlogt op je computer? Maak dan gebruik van een pincode om in te loggen. Dit werkt snel, simpel en nog veiliger dan een gebruikersnaam met wachtwoord.

Heb je geen behoefte aan een pincode om in te loggen op je pc? Dan kun je deze stap ook overslaan.

pincode instellen

Geef de gewenste pincode op.

pincode opgeven

De installatie nadert zijn eind, de laatste instellingen worden toegepast.

laatste instellingen toepassen

De standaardinstellingen worden ingesteld en je apps worden geïnstalleerd. Nog heel even en je kunt aan de slag met een hagelnieuwe versie van Windows 10.

apps installeren

Et voila, je hebt de beschikking over het nieuwste besturingssysteem van Microsoft: WINDOWS 10

bureaublad van windows 10

Windows 10 activeren

Je hebt Windows 10 opnieuw geïnstalleerd, maar je hebt (nog) geen productcode opgegeven. Geen zorgen. Aan het begin van het artikel schreven we al dat je Windows 10 geïnstalleerd en geactiveerd moest hebben om Windows 10 opnieuw (een zogenoemde schone installatie uitvoeren) te installeren. Aan de hand van het hardwareprofiel van je computer kan Microsoft achterhalen of je een legitieme versie van Windows 10 gebruikte.

Aan het eind van de installatie, zodra je contact hebt met internet, wordt door de servers van Microsoft gecontroleerd of dit dezelfde computer is. Als dit zo is hoef je verder niets te doen. Als alles goed gaat wordt de computer nu automatisch geactiveerd. Afhankelijk van de drukte op de servers kan dit even duren.

Hardwaredrivers bijwerken

Als je deze stappen gevolgd hebt zal Windows 10 waarschijnlijk goed werken, hoewel je er rekening mee moet houden dat er nog wel problemen met de hardware de kop op kunnen steken. Zo werkte het scrollen met de touchpad van een van onze laptops niet goed. Na elke herstart moest dit opnieuw ingesteld worden.

Maar dit probleem is eenvoudig opgelost. We hebben bij de producent van de touchpad de nieuwste drivers opgehaald en geïnstalleerd, waarmee het probleem was opgelost.

Dus ook al lijkt alles goed te werken, het is toch verstandig te controleren of je de nieuwste hardwaredrivers hebt geïnstalleerd. Meestal biedt de leverancier van je pc of laptop de meest recente drivers aan. Maar als je zelf uitbreidingen of wijzigingen aan de hardware hebt laten aanbrengen is het verstandig ook deze onderdelen van nieuwe hardwaredrivers te voorzien als ze beschikbaar zijn.