Afkortingen en codes

Veel gebruikte afkortingen, symbolen, initiaalwoorden, letterwoorden of acroniemen, lettergreepwoorden of verkortingen en codes