Afkortingen voor Chat, Skype, SMS, WhatsApp en Facebook – H t/m J

Een afkorting of een woord waarvan je de betekenis niet kent? Vaak kom je op Twitter, WhatsApp, Facebook, in Chat- en SMS-berichten afkortingen tegen.

Grote kans dat je bij ons het de juiste betekenis vindt!

Afkortingen H t/m J

H
HOEST? HOE IS HET ERMEE
HOESTIE?HOE IS HET ERMEE?
HOTHOOFTPIJN
HANDHAVE A NICE DAY
HIHHOPE IT HELPS
HGHARTELIJK BEDANKT
HHHHIEP HIEP HOERA
HIDWHOOFD IN DE WOLKEN
HBHEEL BELANGRIJK
HFTHHEFTIG
HVJGHEB VAN JE GEDROOMD
HIHALLO
HELEXHELEMAAL
HVVAHARTSVRIENDINNEN VOOR ALTIJD
HVJHOU VAN JE
HAKHUGS AND KISSES ( KNUFFELS EN KUSJES)
HHISHANGING HEAD IN SHAME ( IK SCHAAM ME ROT)
HIOCCHELP , I’M OUT OF COFFEE ( HELP IK HEB GEEN KOFFIE MEER )
HTPHOPE THAT HELPS ( IK HOOP DAT HET HELPT )
HGLHET GAAT LUKKEN
HIGONHEB IK GELIJK OF NIET?
HKJDHOE KOM JE DAARBIJ?
HWTDHET WORDT TE DUUR
HZNZHET ZIT NAMELIJK ZO
HHHHIEP HIEP HOERA
HSMHET SPIJT ME
HMNMBHET WAS
HNVHAGELSLAG NIET VERGETEN
HHHUHIJ HEEFT HET UITGEMAAKT
HINWHET IS NIET WEDERZIJDS
HGJGHET GAAT JE GOED
HIMGHET IS MOOI GEWEEST
HJHHOU JE HAAKS
HRTSTKKHARTSTIKKE
HFHAVE FUN
HAHOI ALLEMAAL
HBIWHIER BEN IK WEER
HVJHOU VAN JE
HLHELEMAAL LIJP ( HELEMAAL COOL)
HELAPIDAKAHELAAS PINDAKAAS
HHEOVVJHOU HEEL ERG ONTZETTEND VEEL VAN JOU
HNGRHONGER
HANDHAVE A NICE DAY
HBHURRY BACK
HTHHOPE THAT HELPS
HRUHOW ARE YOU
HNNHEE NOG NIEUWS?
HPHELAAS PINDAKAAS
HFYHOU FAN YE
H & BHOUDOE & BEDANKT
HJOHEB JE HONGER?
HADJGD8HAD JE GEDACHT!
HOTCMMSHANDING ON THE CEILING MAKING MONKEY SOUNDS
HABT8HABT ACHT
HAGHEEY ALLES GOED?
HGTHOE GAAT HET?
HAZESHA6
HSVVJHOU SUPER VEEL VAN JE
HIDPAHEB IK DE PEST AAN
HJGHOU JE GOED
HITVJHOU IETS TE VEEL VAN JOU
HSSVVJHOU SUPER SUPER VEEL VAN JE
I
IDDINDERDAAD
IVJOUIK HOU VAN JE
IDGAFI DON’T GIVE A FUCK (HET KAN ME NIET SCHELEN)
IKWNIETIK WEET NIET
IIGIN IEDERGEVAL
IXIEIK ZIE JE
IMHOIN MY HONESTOPINION
IDIDENTITEITS BEWIJS
IDIDEE
IIWIS IK WEER
IPVIN PLAATS VAN
IRLIN REAL LIFT
IBGIN BEN GESLAAGD
ID7HIN DE ZEVENDE HEMEL
ILUIK HOU VAN JE
IMJIK MIS JE
IACIN ANY CASE ( IN IEDERGEVAL )
ICI SEE ( IK SNAP HET )
IDKI DON’T KNOW ( IK WEET HET NIET )
IDSTI DIDN’T SAY THAT ( DAT HEB IK NIET GEZEGD )
IIMADIF IT MAKE A DIFFERENCE ( ALS HET EEN VERSCHIL MAAKT )
IIRCIF IF REMEMBER CORRECTLY ( ALS IK HET ME GOED HERRINER )
IJWTKI JUST WANT TO KNOW ( IK WIL HET ALLEEN MAAR WETEN)
IJWTSI JUST WANT TO SAY ( IK WIL ALLEEN MAAR ZEGGEN)
IKWUMI KNOW WHAT YOU MEAN (IK BEGRIJP WAT JE BEDOELD)
ILUILOVE YOU
IMAOIN MY ARROGANT OPINION (NAAR MIJN ARROGANTE MENING)
IMCOIN MY CONSIDERED OPIION ( NAAR MIJN WELOVERWOGEN MENING)
IMHOIN MY HUMBLE OPINION ( NAAR MIJN BESCHEIDEN MENING)
INMSHOIN MY NOT SO HUMBLE OPINION ( NAAR MIJN NIET ZO BESCHEIDEN MENING)
IMOIN MY OPINION ( NAAR MIJN MENING)
INMPIT’S NOT MY PROBLEM ( HET IS NIET MIJN PROBLEEM)
IOWIN OTHER WORDS ( MET ANDERE WOORDEN )
ISSI’M SO SURE ( IK BEN ER VAST VAN OVERTUIGD)
IUSSIF YOU SAY SO ( ALS JIJ HET ZEGT)
IWALUI WILL ALWAYS LOVE YOU ( IK ZAL ALTIJD VAN JE BLIJVEN HOUDEN)
IWBNIIT WOULD BE NICE IF.. ( HET ZOU LEUK ZIJN ALS..)
IIGIN IEDER GEVAL
IAIETS ANDERS
IBIK BEN
IBVOIK BEN VERLIEFD OP
IBWIK BEN WEG
IBZTIK BEN ZO TERUG
IKIK KOM
IVIK VIND
IKZIK KOM ZO
IZOFIK ZIT OP DE FIETS
IBJIK BEWONDER JE
IBJETIK BLIJF JE EEUWIG TROUW
IBZBIK BEN ZO BLIJ
IDDHDAJIK DENK DE HELE DAG AAN JE
IKWEGIDLSIK KAN WEL EEN GAT IN DE LUCHT SPRINGEN
IMJIK MIS JE
IBSIK BEN GESLAAGD
IHHGIK HEB HET GEHAALD
IHEVVSVIK HEB ER
IZHNMDIK ZAL HET NOOIT MEER DOEN
IBIBIK BLIJF IN BED
IBZZAEHIK BEN ZO ZIEK ALS EEN HOND
IKENMTIK KAN ER NIET MEER TEGEN
IBBIK BEN BEDROGEN
IHONGIK HEB OOK NOOIT GELUK
IHEALEENVRIEIK HEB AL EEN VRIENDJE
IGFFEIK GA FF ETEN
ICQI SEEK YOU
IKGNSTIK GA NU NAAR SCHOOL TOE
ILIEDIK LIG IN EEN DEUK
IBI & JBJIK BEN IK & JIJ BEN JIJ
IWOIK WORD OUD
ISIEIS HIJ
IBMIK BEDOEL MAAR
IXITTIK ZIT THUIS
IM NO LAWI”M NOT A LAWYER ( BEN GEEN ADVOCAAT
IBIK BEDOEL
IWJELEKDINGIK WIL JE LEKKERDING
IVNJIK VERLANG NAAR JE
ITDINTEGENDEEL
ISSI?HOE IS HET?
IHHW IK HOOR HET WEL
IBAD! IK BEN AAN HET DENKEN
ILYI LOVE YOU
IOMIN OVERLEG MET
I-HETIK HEB EEN TYPGEBREK
I.H.W G.I.M.SiK HEB WEER GELD, IK MOET SHOPPEN
I.B.VIK BEN VERLIEFD
INLYGI NEVER LET YOU GO
IGUI GIVE UP
IBNDWCIK MOET EVEN NAAR DE WC
J
JKJUST KIDDING ( GEINTJE )
JAJEP / YUP / JUP / JEP / YES / YAH / YA / YEZ
JBEEJE BENT EEN ENGEL
JBZLJE BENT ZO LIEF
J.W.W.W.JE WEET WEL WIE
J4FJUST FOR FUN ( ALLEEN MAAR VOOR DE LOL)
JAMJUST A MINUTE ( EEN OGENBLIKJE)
J/CJSUT CHECKING (IK WILDE HET ALLEEN MAAR EVEN PROBEREN)
JICJUST IN CASE ( VOOR HET GEVAL DAT)
J/KJUST KIDDING ( HET IS MAAR EEN GRAPJE)
JMOJUST MY OPINION ( DAT IS MIJN MENING)
JTLUKJUST TO LET YOU KNOW ( ALLEEN OM JE TE LATEN WETEN)
J/WJUST WONDERING ( IK VROEG HET ME ALLEEN AF)
JBEJE BENT EEN…
JHGJE HEBT GELIJK
JOAJIJ OOK AL
JVJJE VERGIST JE
JHOOJE HEBT OOGKLEPPEN OP
JBZLJE BENT ZO LIEF
JFDI JUST FUCKING DO IT
JWLJAWEL
J.SJIJ SUKKEL
JBSJE BENT SUPER
JWTJE WEET TOCH

Geef een reactie

Voor je reageert moet je weten dat:

We ons het recht voorbehouden reacties zonder opgave van redenen te weigeren.

Aan het plaatsen van je reactie geen rechten ontleend kunnen worden.

Terug naar boven!