Speciale tekens en symbolen invoegen met alt-codes

(Je leest nu pagina 1 van 2) Volgende pagina

Alt-codes zijn toetsencombinaties om speciale letters en symbolen mee te typen. Alt-codes zijn handig om snel tekens en andere symbolen in een tekst te zetten.

Waar kan je alt-codes vinden?

Alt-tekens worden zo genoemd omdat de toetsencombinaties altijd samen met de (linker) Alt-toets worden ingevoerd.

Je kunt ze dus gewoon met je toetsenbord invoeren, je hoeft alleen maar de juiste cijfercombinatie te weten.

Zo toets je ALT-codes in.

  • Zorg dat NumLock is ingeschakeld
  • Druk de linker Alt-toets in
  • Toets de nummercode van het gewenste teken in.
  • Laat de de Alt-toets los

Alt-codes

Alt 1
Alt 2
Alt 3
Alt 4
Alt 5
Alt 6
Alt 7
Alt 8
Alt 9
Alt 10
Alt 11
Alt 12
Alt 13
Alt 14
Alt 15
Alt 16
Alt 17
Alt 18
Alt 19
Alt 20
Alt 21
§
Alt 22
&
Alt 23
Alt 24
Alt 25
Alt 26
Alt 27
Alt 28
Alt 29
Alt 30
Alt 31
Alt 32
 
Alt 33
!
Alt 34
Alt 35
#
Alt 36
$
Alt 37
%
Alt 38
&
Alt 39
Alt 40
(
Alt 41
)
Alt 42
*
Alt 43
+
Alt 44
,
Alt 45
Alt 46
.
Alt 47
/
Alt 48
0
Alt 49
1
Alt 50
2
Alt 51
3
Alt 52
4
Alt 53
5
Alt 54
6
Alt 55
7
Alt 56
8
Alt 57
9
Alt 58
:
Alt 59
;
Alt 60
<
Alt 61
=
Alt 62
>
Alt 63
?
Alt 64
@
Alt 65
A
Alt 66
B
Alt 67
C
Alt 68
D
Alt 69
E
Alt 70
F
Alt 71
G
Alt 72
H
Alt 73
I
Alt 74
J
Alt 75
K
Alt 76
L
Alt 77
M
Alt 78
N
Alt 79
O
Alt 80
P
Alt 81
Q
Alt 82
R
Alt 83
S
Alt 84
T
Alt 85
U
Alt 86
V
Alt 87
W
Alt 88
X
Alt 89
Y
Alt 90
Z
Alt 91
[
Alt 92
\
Alt 93
]
Alt 94
^
Alt 95
_
Alt 96
`
Alt 97
a
Alt 98
b
Alt 99
c
Alt 100
d
Alt 101
e
Alt 102
f
Alt 103
g
Alt 104
h
Alt 105
i
Alt 106
j
Alt 107
k
Alt 108
l
Alt 109
m
Alt 110
n
Alt 111
o
Alt 112
p
Alt 113
q
Alt 114
r
Alt 115
s
Alt 116
t
Alt 117
u
Alt 118
v
Alt 119
w
Alt 120
x
Alt 121
y
Alt 122
z
Alt 123
{
Alt 124
|
Alt 125
}
Alt 126
~
Alt 127
Alt 128
Ç
Alt 129
ü
Alt 130
é
Alt 131
â
Alt 132
ä
Alt 131
â
Alt 132
ä
Alt 133
à
Alt 134
å
Alt 135
ç
Alt 136
ê
Alt 137
ë
Alt 138
è
Alt 139
ï
Alt 140
î
Alt 141
ì
Alt 142
Ä
Alt 143
Å
Alt 144
É
Alt 145
æ
Alt 146
Æ
Alt 147
ô
Alt 148
ö
Alt 149
ò
Alt 150
û
Alt 151
ù
Alt 152
ÿ

(Je leest nu pagina 1 van 2) Volgende pagina