Contact

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Tot duidelijk is wat de impact is van de AVG kunt u geen contact meer met ons opnemen waardoor u persoonlijke gegevens zoals uw naam of e-mailadres aan ons bekend maakt

Terug naar boven!