Welkom terug ...

Leuk dat je nog een keer op een van onze artikelen reageert.

Door jouw feedback zijn we in staat nog betere artikelen te schrijven.

Daarom vinden we het leuk dat je de moeite hebt genomen nogmaals een reactie te schrijven.

Natuurlijk hopen we ook nu dat het een compliment is.
Maar vanzelfsprekend zijn andere reacties nog steeds van harte welkom.

Hieronder hebben we weer een aantal artikelen voor je geselecteerd die je misschien ook interessant vindt.

De update naar een nieuwe versie kan niet geïnstalleerd worden

Elke zes maanden komt er een nieuwe versie van Windows 10 uit.

In de praktijk komt het er op neer dat Windows 10 elke zes ...

Help, mijn computer gebruikt veel geheugen

Computers hebben in de loop van jaren steeds meer intern geheugen (RAM) gekregen en toch lijkt het alsof je steeds minder geheugen tot je ...

Interne advertenties van Windows 10 uitschakelen

Windows 10 heeft veel ingebouwde advertenties en niet alleen in de gratis upgradeversie.

Je kunt een groot deel van de advertenties gelukkig uitschakelen.

Zo voeg je speciale tekens en symbolen in

Windows 10 en 8.1:
Ga naar het Startscherm en typ speciale tekens, na de eerste letters zie je de app al in de zoekresultaten.

Windows 7 en eerder:
Open Speciale tekens door te klikken op de knop Start. Typ Speciale tekens in het zoekvak en klik vervolgens op Speciale tekens in de lijst met resultaten.

Alt-codes

Je kunt ook speciale tekens en afwijkende letters in je tekst invoegen door de linker Alt-toets ingedrukt te houden terwijl je een cijfercode op het numerieke toetsenbord typt.➕ / ➖

Lijst van alt-codes / symbolen en tekens

Alt 1
Alt 2
Alt 3
Alt 4
Alt 5
Alt 6
Alt 7
Alt 8
Alt 9
Alt 10
Alt 11
Alt 12
Alt 13
Alt 14
Alt 15
Alt 16
Alt 17
Alt 18
Alt 19
Alt 20
Alt 21 §
Alt 22 &
Alt 23
Alt 24
Alt 25
Alt 26
Alt 27
Alt 28
Alt 29
Alt 30
Alt 31
Alt 32
Alt 33 !
Alt 34
Alt 35 #
Alt 36 $
Alt 37 %
Alt 38 &
Alt 39
Alt 40 (
Alt 41 )
Alt 42 *
Alt 43 +
Alt 44 ,
Alt 45
Alt 46 .
Alt 47 /
Alt 48 0
Alt 49 1
Alt 50 2
Alt 51 3
Alt 52 4
Alt 53 5
Alt 54 6
Alt 55 7
Alt 56 8
Alt 57 9
Alt 58 :
Alt 59 ;
Alt 60 <
Alt 61 =
Alt 62 >
Alt 63 ?
Alt 64 @
Alt 65 A
Alt 66 B
Alt 67 C
Alt 68 D
Alt 69 E
Alt 70 F
Alt 71 G
Alt 72 H
Alt 73 I
Alt 74 J
Alt 75 K
Alt 76 L
Alt 77 M
Alt 78 N
Alt 79 O
Alt 80 P
Alt 81 Q
Alt 82 R
Alt 83 S
Alt 84 T
Alt 85 U
Alt 86 V
Alt 87 W
Alt 88 X
Alt 89 Y
Alt 90 Z
Alt 91 [
Alt 92 \
Alt 93 ]
Alt 94 ^
Alt 95 _
Alt 96 `
Alt 97 a
Alt 98 b
Alt 99 c
Alt 100 d
Alt 101 e
Alt 102 f
Alt 103 g
Alt 104 h
Alt 105 i
Alt 106 j
Alt 107 k
Alt 108 l
Alt 109 m
Alt 110 n
Alt 111 o
Alt 112 p
Alt 113 q
Alt 114 r
Alt 115 s
Alt 116 t
Alt 117 u
Alt 118 v
Alt 119 w
Alt 120 x
Alt 121 y
Alt 122 z
Alt 123 {
Alt 124 |
Alt 125 }
Alt 126 ~
Alt 127
Alt 128 Ç
Alt 129 ü
Alt 130 é
Alt 131 â
Alt 132 ä
Alt 133 à
Alt 134 å
Alt 135 ç
Alt 136 ê
Alt 137 ë
Alt 138 è
Alt 139 ï
Alt 140 î
Alt 141 ì
Alt 142 Ä
Alt 143 Å
Alt 144 É
Alt 145 æ
Alt 146 Æ
Alt 147 ô
Alt 148 ö
Alt 149 ò
Alt 150 û
Alt 151 ù
Alt 152 ÿ
Alt 153 Ö
Alt 154 Ü
Alt 155 ø
Alt 156 £
Alt 157 Ø
Alt 158 ×
Alt 159 ƒ
Alt 160 á
Alt 161 í
Alt 162 ó
Alt 163 ú
Alt 164 ñ
Alt 165 Ñ
Alt 166 ª
Alt 167 º
Alt 168 ¿
Alt 169 ®
Alt 170 ¬
Alt 171 ½
Alt 172 ¼
Alt 173 ¡
Alt 174 «
Alt 175 »
Alt 176
Alt 177
Alt 178
Alt 179
Alt 180
Alt 181 Á
Alt 182 Â
Alt 183 À
Alt 184 ©
Alt 185
Alt 186
Alt 187
Alt 188
Alt 189 ¢
Alt 190 ¥
Alt 191
Alt 192
Alt 193
Alt 194
Alt 195
Alt 196
Alt 197
Alt 198 ã
Alt 199 Ã
Alt 200
Alt 201
Alt 202
Alt 203
Alt 204
Alt 205
Alt 206
Alt 207 ¤
Alt 208 ð
Alt 209 Ð
Alt 210 Ê
Alt 211 Ë
Alt 212 È
Alt 213 i
Alt 214 Í
Alt 215 Î
Alt 216 Ï
Alt 217
Alt 218
Alt 219
Alt 220 _
Alt 221 ¦
Alt 222 Ì
Alt 223 ¯
Alt 224 Ó
Alt 225 ß
Alt 226 Ô
Alt 227 Ò
Alt 228 õ
Alt 229 Õ
Alt 230 µ
Alt 231 þ
Alt 232 Þ
Alt 233 Ú
Alt 234 Û
Alt 235 Ù
Alt 236 ý
Alt 237 Ý
Alt 238 ¯
Alt 239 ´
Alt 240 ­
Alt 241 ±
Alt 242 =
Alt 243 ¾
Alt 244
Alt 245 §
Alt 246 ÷
Alt 247 ¸˜
Alt 248 °
Alt 249 ·
Alt 250 ·
Alt 251 v
Alt 252 n
Alt 253 ²
Alt 254
Alt 255  
Alt 0128
Alt 0169 ©
Alt 0174 ®

.