Windows 7 Aero uitschakelen

(Je leest nu pagina 1 van 1)

Met Windows Aero ziet het uiterlijk van windows 7 er prachtig uit. Maar het vraagt veel geheugen en veel van de grafische kaart en de processor.

Oudere computers maar ook nieuwe computers met weinig fysiek geheugen kunnen moeite hebben met deze effecten. Het verschuiven van vensters gaat schokkerig en in sommige gevallen blijven de vensters hangen.

In dat geval kan het helpen om (onderdelen van) Windows Aero uit te schakelen. Elk onderdeel dat je uitschakelt scheelt geheugengebruik en rekenkracht van de processor. Door alleen maar delen van Aero uit te schakelen behoud je toch de voordelen en het uiterlijk van Windows Aero.

Als dat niet helpt kun je nog een Windowsthema kiezen dat geen ondersteuning biedt voor Windows Aero, bijvoorbeeld Windows klassiek. Je behoudt dan de voordelen van Windows 7 – o.a. vebeterde snelheid en veiligheid- ten opzichte van eerdere Windowsbesturingssystemen

Aero Glass uitschakelen

Bij Aero Glass vallen vooral de vensterranden Ook het venstergedrag is aangepast. Zo gaan het minimaliseren, maximaliseren en terugplaatsen van vensters nu gepaard met nog soepelere animaties. op.

Maar dit onderdeel doet een behoorlijke aanslag op het geheugen en de rekenkracht van de processor.

Klik met de rechter muisknop op een leeg gedeelte van het bureaublad en kies voor "Aan persoonlijke voorkeur aanpassen"

aan persoonlijke voorkeur aanpassen

Klik onderaan het beeldscherm op "Vensterkleur"

vensterkleur

Verwijder het vinkje voor "Transparantie inschakelen"

transparantie inschakelen

Aero Glass is nu niet meer actief, een klein maar geheugen- en rekenintensief onderdeel van de Aero belevenis. Mogelijk is deze ingreep al voldoende om zonder problemen met Windows Aero te werken.

Aero Peek uitschakelen

Een ander onderdeel dat je uit kunt schakelen is Aero Peek Aero Peek geeft u röntgenogen waarmee u door alle geopende vensters het Windows 7-bureaublad kunt zien. Wijs het einde van de taakbalk aan en kijk hoe geopende vensters direct transparant worden waardoor u zicht hebt op alle verborgen pictogrammen en gadgets. Als u snel een verborgen venster wilt zien, wijst u het bijbehorende miniatuurvoorbeeld op de taakbalk aan. Nu wordt alleen dat venster weergegeven op het bureaublad. Peek is onderdeel van de Aero-bureaubladbelevenis en is te vinden in Windows 7 Home Premium, Professional, Ultimate en Enterprise..

Klik met rechts op een leeg gedeelte van de taakbalk en kies "Eigenschappen"

eigenschappen van de taakbalk kiezen

Haal het vinje weg bij "Met Aero Peek een voorbeeld van het bureaublad weergeven"

eigenschappen van de taakbalk

Klik op "OK" om de wijziging door te voeren.

Flip 3D uitschakelen

Ook flip 3D Met Windows Flip 3D kunt u snel voorbeelden van al uw geopende vensters (bijvoorbeeld geopende bestanden, mappen en documenten) weergeven zonder dat u op de taakbalk hoeft te klikken. Met Flip 3D geeft u geopende vensters in een stapel weer. Boven op de stapel ziet u één geopend venster. Als u andere vensters wilt weergeven, kunt u door de vensters in de stapel bladeren vraagt om een computer met behoorlijke prestaties. Heb je een wat oudere computer die hier niet aan voldoet, of gebruik je Flip 3D nooit? Dan kun je overwegen deze feature uit te schakelen.

Helaas zul je hiervoor een wijziging in het register De register-editor is een hulpprogramma voor ervaren gebruikers. Hiermee kunt u instellingen in het systeemregister weergeven en wijzigen. Dit register bevat gegevens over de manier waarop de computer werkt. Als het register op een onjuiste manier wordt gewijzigd, bestaat de kans dat de computer vastloopt. Bron: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/What-is-Registry-Editor aan moeten brengen.

Als je liever niet zelf wijzigingen in het register aanbrengt kun je de sleutels om Flip 3D in of uit te schakelen ook downloaden. Download EnableDisableFlip3D.zip

Druk de Windows-toets en R gelijktijdig in typ regedit in het vak en druk op OK of Enter.

Negeer de waarschuwing en klik op ja

Blader nu naar "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DWM"

Maak een nieuw DWORD waarde aan door met rechts in het rechterdeel van het venster te klikken

Geef deze waarde de naam "DisallowFlip3d", dbbelklik er op en wijzig de waarde 0 in 1

Typ nu CMD in het zoekvak of ga met Windows verkenner naar "C:\Windows\System32" en klik met rechts op CMD.exe, kies voor "Uitvoeren als beheerder"

Typ de volgende regels een voor een in

net stop uxsms [ENTER]

net start uxsms [ENTER}

Flip 3D is nu uitgeschakeld. Met wat geluk is het uitschakelen van een of meer onderdelen van Windows Aero voldoende om niet over te hoeven schakelen naar de klassieke Windowsinterface.

Windows Aero geheel uitschakelen

Heeft het uitschakelen van onderdelen van Windows Aero niet voldoende effect op de performance van je computer? Dan zit er niets anders op dan Aero helemaal uit te schakelen als je met Windows 7 wilt blijven werken.

Klik met de rechter muisknop op een leeg gedeelte van het bureaublad en kies voor "Aan persoonlijke voorkeur aanpassen"

aan persoonlijke voorkeur aanpassen

U krijgt nu een overzicht van de thema’s waaruit u kunt kiezen. Kies het Basistehema of een van de thema’s met hoog contrast. Door bijvoorbeeld voor Windows-klassiek te kiezen krijgt uw desktop het uiterlijk van een oudere Windowsversie en is Windows Aero gedeactiveerd.

windows thema's

(Je leest nu pagina 1 van 1)