Map en bestandsrechten wijzigen

(Je leest nu pagina 1 van 1)

Zelfs als je de enige gebruiker (en dus beheerder) bent op een computer met Windows Vista betekent dit niet automatisch dat je ook eigenaar bent van de computer. In elk geval niet op map- en bestandsniveau. Zo kan het voorkomen dat je bepaalde mappen of bestanden niet kunt openen, wijzigen, verplaatsen of verwijderen. Dat is niet erg zolang het om essentiële systeembestanden gaat. Lastiger wordt het als je niet meer naar een bestandsmap mag schrijven of bestanden zelfs niet meer mag openen.

Bovenstaande kan zich voordoen na een upgrade van Windows XP naar Windows Vista of een nieuwe installatie van Windows Vista.

Bepaalde rechten om vooraf gedefinieerde handelingen te verrichten

Uit veiligheidsoverwegingen krijgt iedere gebruiker bepaalde rechten om vooraf gedefinieerde handelingen te verrichten. Bij twijfel krijg je zelfs als beheerder de minste rechten toegewezen. Hierdoor kan het gebeuren dat je soms zelfs bestanden die je in het verleden zelf hebt gemaakt niet meer kunt bewerken, omdat je volgens Windows Vista niet de “eigenaar” van het bestand bent.

Map en bestandsrechten wijzigen

Zorg dat je bent ingelogd als beheerder.

Start Windows verkenner en blader naar het de map of het bestand waar je de rechten van wilt wijzigen.
Klik met rechts op de map en kies in het contextmenu voor “Eigenschappen”.

Rechten instellen

Klik op het tabblad “Beveiliging”.

Rechten instellen

In het bovenste venster zie je welke rechten er zijn toegewezen aan de verschillende groepen en gebruikers. Klik op “Bewerken”

Rechten instellen

Je krijgt nu een beveiligingwaarschuwing, klik op “Doorgaan”. Selecteer de groep of gebruiker waar je de rechten van wilt aanpassen. (normaal gesproken zal dit de groep Gebruikers zijn. — Gebruikers(naam van de computer/gebruikers) – zet nu een vinkje in het vakje achter “Volledig beheer” onder “Toestaan”. Door deze wijziging ben je nog steeds geen “eigenaar” van het bestand of de map waar je de rechten van hebt aangepast, maar je hebt wel het volledige beheer. Hierdoor kun je onbeperkt wijzigingen aanbrengen.

Rechten instellen

(Je leest nu pagina 1 van 1)