Eigenschappen van de prullenbak instellen

Standaard reserveert Windows behoorlijk wat ruimte voor de prullenbak. Daarmee raak je schijfruimte kwijt voor bestanden die je (waarschijnlijk) nooit meer gebruikt.

Natuurlijk is het handig dat je je kunt bedenken en de bestanden terug kunt zetten als blijkt dat je ze toch nog nodig hebt. Maar daar hoef je niet al te veel ruimte voor op te offeren.

Met onze tips werkt de prullenbak een stuk effectiever

In Windows wordt aan elke partitie of vaste schijf een prullenbak toegewezen. Als de vaste schijf in partities is verdeeld of als je meer dan één vaste schijf in de computer hebt geïnstalleerd, kun je voor elke prullenbak een andere grootte opgeven.

Wat je misschien al weet:

  • Als de prullenbak vol raakt, wordt er automatisch ruimte vrij gemaakt, door de oudste bestanden en mappen te wissen.
  • Bestanden die je van een netwerkstation verwijdert, worden blijvend verwijderd en dus niet naar de prullenbak gezonden.
  • Als je gebrek aan vaste-schijfruimte hebt, kun je de prullenbak leegmaken.
  • Je kunt de grootte van de prullenbak beperken om ervoor te zorgen dat deze minder ruimte op de vaste schijf inneemt.

De opslagcapaciteit van de prullenbak wijzigen

Druk op de Windows-toets van het toetsenbord windows knop en D om naar het Bureaublad te gaan.

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de Prullenbak en klik in het contextmenu op Eigenschappen.

eigenschappen van de prullenbak instellen

Je krijgt nu te zien hoeveel ruimte er voor de Prullenbak is gereserveerd. Als je meer dan één partitie of meerdre logische stations hebt, zie je dat er voor voor elk station een prullenbak aanwezig is.

Door in het eigenschappenvenster een station te selecteren kun je zelf bepalen hoeveel ruimte je voor de betreffende prullenbak wilt reserveren.

Bestanden direct verwijderen

Als je helemaal geen ruimte voor de prullenbak wilt reserveren kun je er ook voor kiezen bestanden niet naar de prullenbak te verplaatsen: Bestanden niet naar de Prullenbak verplaatsen, maar direct verwijderen te selecteren. Maar let op; ook bestanden die je bij vergissing verwijdert ben je dan definief kwijt.

Je kunt een item ook voorgoed verwijderen door er met de rechter muisknop op te klikken en SHIFT ingedrukt te houden terwijl je op verwijderen klikt of door SHIFT ingedrukt te houden terwijl je het item naar de prullenbak sleept.

Eerst vragen

Komt het regelmatig voor dat je te enthousiast bent met het verwijderen van bestanden? Dan kun je ook om bevestiging vragen bij het verwijderen van bestanden. Dat doe je door Vragen om bevestiging bij verwijderen aan te vinken.

(Je leest nu pagina 1 van 1)