HTTP statuscodes nader verklaard

(Je leest nu pagina 1 van 1)

Het is je vast wel eens overkomen; je klikt op een link en je krijgt …

Niets!

Of in elk geval niet wat je zocht.

In dat geval is er sprake van een(server) fout. Het doel waar de hyperlink naar verwees bestaat dan niet, niet meer of bevindt zich op een andere locatie.

Deze serverfout (Error 404) is waarschijnlijk de meest voorkomende op het internet, daarom gaan we er hier iets verder op in. Verderop geven we een overzicht van de andere statuscodes.

De informatie op de website is dan mogelijk verouderd, waardoor naar een webpagina die niet meer bestaat wordt verwezen, maar het kan ook zijn dat iemand bij het typen een fout heeft gemaakt.

In beide gevallen krijg je een foutmelding.

Als de hyperlink naar een andere pagina op dezelfde website verwijst, krijg je (hopelijk) een nette foutmelding te zien waarop uitgelegd wordt wat er fout ging.

Als je naar een andere website wordt verwezen is dat niet altijd het geval. Soms worden fouten op een website niet goed afgehandeld, waardoor je een nietszeggende boodschap in je scherm ziet.

Maar als de website waarnaar je wordt verwezen helemaal niet bestaat, kunnen fouten natuurlijk ook niet afgehandeld worden. Dan krijg je een standaardboodschap te zien die door je browser gegenereerd wordt.

Elke browser heeft zijn eigen manier om te laten zien dat het opgevraagde webadres niet bestaat, maar in alle gevallen komt het op hetzelfde neer.

Je vraagt je misschien af hoe je dit kunt verhelpen.

Het antwoord is jammer genoeg, dat jij er niets aan kunt doen.

Zoals je al kon lezen is er waarschijnlijk iets fout gegaan bij het typen.

Zeker als het om een link naar een andere webpagina of een bestand gaat op dezelfde website kan het nuttig zijn gebruik te maken van de aanwezige zoekfunctie.

Met wat geluk kun je dan alsnog vinden waar je naar op zoek was.

Servers en browsers communiceren door middel van HTTP-statuscodes.

Dit zijn internationaal vastgelegde codes. Dus waar ter wereld je ook te maken krijgt met een netwerkfout; aan de hand van de foutcode kan achterhaald worden wat er fout ging.

Hieronder vind je een lijst met HTTP-stauscodes.

Als gebruiker van netwerken hoef je de codes niet te kennen, daar deze op de achtergrond werken. Maar als het een keer mis gaat, weet je in elk geval dat het niet jouw fout is.

Statuscodes

1XX: Doorgaan / Mededelend

100:
Dit betekent dat de server slechts een deel van de aanvraag heeft verwerkt en door kan gaan met verzenden van verzoeken.

101: Protocolwissel

102: Processing

2XX

200: OK
Deze code betekent dat het serververzoek is ontvangen en begrepen en dat de gevraagde actie wordt uitgevoerd.

201: Aangemaakt
geretourneerd wanneer het door de client gestarte verzoek door de server is voltooid en een nieuwe bron is gemaakt

202: Aanvaard

203: Niet-gemachtigde informatie

204: Geen inhoud

205: Inhoud opnieuw instellen
Deze statuscode wordt geretourneerd wanneer de server het verzoek van de client met succes heeft voltooid maar geen inhoud heeft geretourneerd. Hiervoor is de client / browser nodig om de documentweergave opnieuw in te stellen.

206: Gedeeltelijke inhoud

207: Meerdere-Statussen

3XX: Omleiding

3XX: Meerkeuze

301: Definitief verplaatst
Deze statuscode wordt weergegeven wanneer de door de client gestarte aanvraag voor de bronnen of webpagina permanent wordt vervangen door een andere bron. het leidt je naar een nieuwe URL.

302: Tijdelijk verplaatst

304: Niet gewijzigd

305: Gebruik Proxy (*: vele HTTP-clients (zoals Mozilla en Internet Explorer) gaan, wegens veiligheidsredenen, slecht met deze code om.)

306: (Gereserveerd)

307: Tijdelijke omleiding

308: Definitieve omleiding

4XX: Aanvraagfout

400: Foute aanvraag
Deze statuscode wordt geretourneerd als de server het verzoek niet heeft verwerkt vanwege een clientfout zoals verkeerde syntaxis, misleidend routeringsverzoek, ongeldige inlijsting, enzovoort.

401: Niet geautoriseerd
Deze statuscode wordt door de server geretourneerd als een client geen geldige verificatiegegevens heeft verstrekt.

402: Betalende toegang

403: Verboden toegang
Deze HTTPS-statuscode wordt geretourneerd wanneer de toegang tot de bron verboden is en een client geen vereiste machtiging heeft om de inhoud te bekijken. Dit komt in principe voor als de client probeert een wachtwoordbeveiligde inhoud te bekijken zonder geldige aanmeldingsreferenties

404: Niet gevonden
Deze HTTPS-statuscodefout is de meest voorkomende fout van allemaal en wordt geretourneerd als de server het door de client gestarte verzoek niet kan vinden.

 

405: Methode niet toegestaan

406: Niet aanvaardbaar

407: Authenticatie op de proxyserver verplicht

408: Aanvraagtijd verstreken

409: Conflict

410: Verdwenen
Deze HTTPS-statuscode wordt geretourneerd als de server de door de client gestarte aanvraagpagina of bronnen niet kan vinden. Deze statusfout is vergelijkbaar met de 404 Not Found-fout, behalve dat deze fout permanent is en de gevraagde pagina of bronnen niet meer beschikbaar zijn en ook in de toekomst niet meer beschikbaar zullen zijn.

411: Lengte benodigd

412: Niet voldaan aan vooraf gestelde voorwaarde

413: Aanvraag te groot

414: Aanvraag-URL te lang

415: Media-type niet ondersteund

416: Aangevraagd gedeelte niet opvraagbaar

417: Niet voldaan aan verwachting

422: Aanvraag kan niet verwerkt worden

423: Afgesloten

424: Gefaalde afhankelijkheid

426: Upgrade nodig

428: Voorwaarde nodig

429: Te veel requests

431: Headers van de aanvraag te lang

450: Geblokkeerd door Windows Parental Controls (niet-officiële HTTP-statuscode)

451: Toegang geweigerd om juridische redenen.[2] De code is een toespeling op de roman Fahrenheit 451.

494: Request Header Too Large (Nginx), Deze header lijkt op header 431 maar wordt gebruikt door nginx

495: Cert Error (Nginx), Wordt gebruikt door Nginx om een normale fout van een certificaat error in de logboeken te onderscheiden.

496: No Cert (Nginx), Wordt gebruikt door Nginx om een normale fout van een missend certificaat in de logboeken te onderscheiden

497: HTTP to HTTPS (Nginx): Interne code van Nginx om aan te geven dat er een http aanvraag is op een https port

498: Token expired/invalid (Esri): Een code van 498 geeft aan dat het token verlopen of ongeldig is.

499: Token required (Esri): Wordt weggegeven door Esri dat er een token nodig is wanneer er geen is gegeven

5XX: Serverfout

500: Interne serverfout

501: Niet geïmplementeerd

502: Bad Gateway
Deze fout treedt meestal op wanneer de server die de resources naar de database vraagt veel tijd kost en wordt geannuleerd door de webserver zelf, waardoor uiteindelijk de verbinding met de upstream-server of een database wordt verbroken. Deze fout wordt door de server geretourneerd wanneer deze een ongeldig antwoord van de upstream-server ontvangt.

503: Service niet beschikbaar
Deze fout wordt geretourneerd als de server wordt overladen met te veel verzoeken en niet beschikbaar is om de aanvragen op tijd af te handelen.

504: Gateway Timeout
Deze fout wordt geretourneerd wanneer de server die als gateway fungeert het antwoord van een upstream-server niet ontvangt. Het treedt op wanneer een door de klant geïnitieerd verzoek twee servers omvat voor het verwerken van het verzoek, waarbij de eerste server fungeert als een gateway. De eerste server stuurt het verzoek door naar de tweede server en de fout wordt geretourneerd als de eerste time-out van de server wacht op het antwoord van de tweede server.

505: HTTP-versie wordt niet ondersteund

509: Bandbreedte overschreden (niet-officiële HTTP-statuscode)

510: Niet verlengd

511: Netwerkauthenticatie vereist

(Je leest nu pagina 1 van 1)