Partities beheren met Windows schijfbeheer

(Je leest nu pagina 1 van 8) Volgende pagina

Vaak bestaat de harde schijf van een computer uit maar één grote partitie, de C-schijf.

Het is verstandig de harde schijf dan alsnog in partities op te delen. Je voorkomt zo verlies van gegevens als Windows ooit opnieuw geïnstalleerd moet worden.

Harde schijven kunnen drie primaire partities en een uitgebreide partitie bevatten. Een secundaire partitie kan één of meer logische stations bevatten. Het aantal logische stations dat aangemaakt kan worden is onbeperkt, zolang er maar vrije schijfruimte en stationsletters beschikbaar zijn.

Als er geen stationsletters meer beschikbaar zijn, krijgen de aangemaakte logische stations geen letter toegewezen en zijn niet bereikbaar met Windows Verkenner.

De app schijfbeer van Windows biedt mogelijkheden die voor de gemiddelde gebruiker volstaan. Geavanceerde opties zijn niet beschikbaar en zullen we hier dan ook niet bespreken.

Je gaat nu toegewezen schijfletters verwijderen met Windows schijfbeheer

Met Windows schijfbeheer kan je ook …

Schijfbeheer starten

Je start schijfbeheer door op de Windows-toets van het toetsenbord te drukken of op het Windowslogo links onderin de taakbalk te klikken windows knop en vervolgens partitie te typen

Klik in de zoekresultaten op Partities op harde schijf maken en formatteren – Configuratiescherm.

Partities beheren met Windows schijfbeheer afb. 1

Je krijgt nu een overzicht van alle schijfstations en de eventueel aanwezige verwijderbare media.

Partities beheren met Windows schijfbeheer afb. 2

Schijfletters verwijderen

Klik met de rechter muisknop op het station waarvan je de schijfletter wilt verwijderen en klik/tap op Stationsletter en paden wijzigen …

Partities beheren met Windows schijfbeheer afb. 3

Klik op Verwijderen

Partities beheren met Windows schijfbeheer afb. 4

Je krijgt nu een melding waarin je gevraagd wordt of je zeker weet dat je de schijfletter wilt verwijderen. Klik op JA om de schijfletter te verwijderen.

Partities beheren met Windows schijfbeheer afb. 5

De schijfletter is nu verwijderd en het station is niet meer zichtbaar in Windows verkenner. Alle gegevens zijn echter nog steeds in tact en zodra je weer een stationsletter toevoegt ook weer bereikbaar met Windows verkenner.

(Je leest nu pagina 1 van 8) Volgende pagina