Partities beheren met Windows schijfbeheer

Vorige pagina (Je leest nu pagina 7 van 8) Volgende pagina

Je gaat nu een nieuwe partitie (volume) maken

Als er niet-toegewezen hardeschijfruimte is, kun je deze toevoegen aan een nieuw volume en vervolgens een nieuw logisch station maken

Als je op een harde schijf een partitie of volume wilt maken (beide termen worden vaak door elkaar gebruikt), moet je als beheerder aangemeld zijn en moet er niet-toegewezen hardeschijfruimte of vrije ruimte zijn in een uitgebreide partitie op de harde schijf.

Met Windows schijfbeheer kan je ook …

Schijfbeheer starten

Je start schijfbeheer door op de Windows-toets van het toetsenbord te drukken of op het Windowslogo links onderin de taakbalk te klikken windows knop en vervolgens partitie te typen

Klik in de zoekresultaten op Partities op harde schijf maken en formatterenConfiguratiescherm.

Je krijgt nu een overzicht van alle schijfstations en de eventueel aanwezige verwijderbare media.

Een nieuwe partitie of volume maken

Klik met de rechter muisknop in de Niet-toegewezen ruimte en klik/tap op Nieuw eenvoudig volume

Partities beheren met Windows schijfbeheer afb. 1

Er wordt nu een wizard gestart die je helpt bij het maken van een nieuw volume. Klik op Volgende > om door te gaan.

Partities beheren met Windows schijfbeheer afb. 2

Je krijgt nu een overzicht van de hoeveelheid ruimte die beschikbaar is om een nieuw volume te maken.

Als de voorgestelde hoeveelheid MB’s om het volume te maken naar je zin zijn hoef je niets te wijzigen. Maar het staat je vrij om niet alle vrije ruimte aan het nieuwe volume toe te wijzen, zodat je ruimte over houdt om nog een volume te maken.

Klik op Volgende > om door te gaan met het maken van een nieuw volume.

Partities beheren met Windows schijfbeheer afb. 3

Je kunt het nieuwe volume nu een stationsletter naar keuze toekennen, of akkoord gaan met de door Windows voorgestelde stationsletter (de eerstvolgende letter die beschikbaar is).

N.B. Als je het nieuwe volume geen stationsletter toekent is het volume wel bruikbaar, maar niet te benaderen vanuit Windows verkenner.

Partities beheren met Windows schijfbeheer afb. 4

Je kan het nieuwe volume nu een naam naar keuze geven.

Maar voor het nieuwe volume gebruikt kan worden moet het geformatteerd worden.

Over het algemeen voldoen de standaardinstellingen, dus je hoeft hier niets te wijzigen.

Partities beheren met Windows schijfbeheer afb. 5

Klik op Voltooien om de wizard af te sluiten.

Partities beheren met Windows schijfbeheer afb. 6

Je kunt schijfbeheer nu sluiten. Je hebt een nieuw volume gemaakt en het is zichtbaar in Windows verkenner met de stationsletter die je hebt toegewezen.

Vorige pagina (Je leest nu pagina 7 van 8) Volgende pagina