Problemen met een trage computer verhelpen

Elke computer (of het nu een desktop- of een ander model is) wordt na verloop van tijd trager. Als je computer het echt niet meer doet, is een volledige herinstallatie van Windows en alle programma’s vaak de beste oplossing. Hoewel vaak gedacht wordt dat dit vaak een vervelende, moeilijke klus is, valt dat eigenlijk best mee. Het kost voornamelijk tijd en die is gelukkig nog steeds gratis. Het (opnieuw) installeren van Windows duurt niet langer dan een uur, je bent echter veel meer tijd kwijt aan het opnieuw instellen van je voorkeuren en instellingen en natuurlijk aan het opnieuw installeren van je drivers en de software die je wilt gebruiken.

Moet je Windows echt opnieuw installeren?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een computer niet meer goed werkt.

De computer kan na verloop van tijd traag worden, maar ook plotseling. Je krijgt regelmatig foutmeldingen of de pc loopt regelmatig vast, het zogenoemde bevriezen. Je kunt dan pas weer na een tijdje wachten verder werken omdat de computer nergens op reageert, maar je krijgt geen foutmelding.

Toch is bovenstaande niet altijd reden om Windows opnieuw te installeren. Veel problemen zijn gelukkig betrekkelijk eenvoudig op te lossen.

Als de computer pas na verloop van tijd traag wordt is dat meestal het gevolg van allerlei services en processen die (ongemerkt) op de achtergrond draaien. Door te voorkomen dat deze toepassingen bij het opstarten van de computer gestart worden zal je vaak al een merkbare prestatieverbetering zien.

Als de computer plotseling veel trager is dan voorheen, dan bestaat er kans dat je malwareMalware is een verzamelnaam voor kwaadaardige en/of schadelijke software. Het woord is een samenvoeging van het Engelse malicious software (kwaadwillende software). Bron: wikipedia hebt binnengekregen of dat er iets mis is gegaan bij het installeren van nieuwe software of een update voor al eerder geïnstalleerde software of hardwaredrivers.

Voer om zeker te zijn dat het niet door een virus of andere malware veroorzaakt wordt eerst een volledige scan uit met je anti-virusprogramma. Als er geen malware wordt gevonden kun je de computer met systeemherstel terugzetten naar een moment waarop het probleem zich nog niet voordeed.

Systeemherstel (Windows Vista en Windows 7) open je via Start > Alle programma’s > Bureau-accessoires > Systeemwerkset. In het venster dat opent klik je op Volgende, je kiest een tijdstip waarop de computer nog goed werkte, je klikt nog een keer op Volgende en tenslotte op Voltooien.

Overbodige processen uitschakelen

Met behulp van MSConfig kun je een aantal processen en services naar keus uitschakelen, zodat deze toepassingen niet bij elke systeemstart mee opgestart worden.

MSConfig starten

Druk de Windows-toets en R in, typ vervolgens msconfig.


Waar vind ik de Windowstoets?

Het venster Systeemconfiguratie wordt hiermee geopend. Onder het tabblad Processen vind je alle programma’s die bij het starten van Windows mee opgestart worden. Maar het is vooral aan te bevelen naar de services te kijken. Vooral services van andere softwareontwikkelaars dan Microsoft belasten het systeem vaak behoorlijk zwaar. Onder het tabblad Services maak je de services van Microsoft onzichtbaar door een vinkje te zetten bij Alle Microsoft-services verbergen.

msconfig

Maar ook nu kun je niet zomaar services uitschakelen. Je zult eerst moeten achterhalen waar een bepaalde service voor dient.
Dit gaat vaak het makkelijkst door de naam van de service even te zoeken met bijvoorbeeld Google of Bing.
Je wilt tenslotte voorkomen dat bijvoorbeeld je anti-virusprogramma niet meer opstart omdat je een service uitschakelt die nodig is voor de werking van je antivirussoftware.

Als je zeker weet waar een bepaalde service voor dient kan je deze uitschakelen door het vinkje vinkje er voor te verwijderen. Doe dit voor alle srvices die je niet nodig hebt om Windows op te starten.

Veel software is voorzien van preloaders, deze worden gestart bij het opstarten van Windows en zorgen er voor dat het eigenlijke programma sneller wordt opgestart door het programma al op de achtergrond te starten. Als je een dergelijk programma niet vaak gebruikt kun je deze service beter uitschakelen. Het starten van het programma duurt dan wel iets langer, maar de pc zal minder belast worden.

De C-schijf opruimen

Windows staat meestal op de C-schijf van de computer. Dit is dan ook de belangrijkste schijf op de computer, van hieraf wordt alles uitgevoerd. Het is dan ook aan te raden deze schijf nergens anders voor te gebruiken. Als de standaardinstellingen niet gewijzigd zijn is de kans groot dat erna verloop van tijd nog maar weinig ruimte over is op de C-schijf.

Verplaats foto’s, video-, muziekbestanden en alle andere bestanden naar een andere locatie om ruimte vrij te maken. Als de systeempartitie vol is, zal de computer steeds trager worden. Stel de pc daarom zo in dat bestanden op een andere schijf worden opgeslagen. Zie: De opslaglocatie van Persoonlijke mappen en bestanden wijzigen

Bureaublad opruimen

Vaak wordt het bureaublad gebruikt om (tijdelijk) allerlei bestanden op te slaan. Puilt jouw bureaublad ook uit? Ruim het bureaublad dan op door overbodige pictogrammen en bestanden te verwijderen. Een overvol bureaublad kan de computer ook vertragen en in extreme gevallen zelfs zorgen dat Windows crasht.

Programma’s afsluiten

Gebruik je veel programma’s te gelijk, kijk dan of je ze allemaal nodig hebt. Sluit programma’s die je niet nodig hebt af, hiermee maak je geheugen vrij waardoor taken sneller uitgevoerd worden.

De map prefetch leegmaken

Door prefetching, geïntroduceerd met Windows XP, houdt Windows bij welke programma’s u het vaakst gebruikt. Deze techniek zorgt er voor dat Windows al “weet” welke bestanden gereed voor gebruik moeten staan, zodat programma’s sneller gestart kunnen worden.

Windows houdt zelf bij welke prefetch-bestanden bewaard moeten worden en welke verwijderd kunnen worden. In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt heeft het leegmaken van deze map weinig nut. Door deze map leeg te maken duurt het langer voor vaak gebruikte programma’s gestart worden en Windows begint direct de map weer te vullen met prefetch-bestanden.

Geheugen uitbreiden

In plaats van prefetching uit te schakelen doe je er verstandiger aan je geheugen uit te breiden. Dit biedt meer voordelen en gezien de lage prijs van geheugenmodules is dit geen al te grote investering. Zijn al je geheugensloten bezet? Overweeg dan de kleinste geheugenmodule door een grotere te vervangen.

(Je leest nu pagina 1 van 1)