Problemen met partities oplossen

Soms kunnen er, ondanks voldoende vrije schijfruimte, geen nieuwe partities gemaakt worden met Windows schijfbeheer. Dit probleem is op een redelijk eenvoudige maar tijdrovende manier op te lossen met schijfbeheer van Windows.

Soms kunnen er, ondanks voldoende vrije schijfruimte, geen nieuwe partities gemaakt worden met Windows schijfbeheer. Dit probleem is op een redelijk eenvoudige maar tijdrovende manier op te lossen met schijfbeheer van Windows.

MBR-schijven

Dit artikel is van toepassing op computers met een mbr-schijf.

MBR staat voor Master Boot Record. De MBR bevat gegevens over het soort en de locatie van de logische partities van de harde schijf en bevat de bootloader van het besturingssysteem. Het is essentieel voor de computer om te kunnen starten. MBR ondersteunt harde schijven tot 2TB.

GPT – Guid Partition Table

GPT is een nieuwere techniek en ondersteunt grotere harde schijven en meer partities. Daarnaast werken moderne computers met UEFI vaak met GPT.

UEFI (unified extensible firmware interface) is de vervanger van het traditionele BIOS waar (oudere) computers mee werken. Het gaat om een verzameling basisinstructies voor de communicatie tussen het besturingssysteem en de hardware. Het is essentieel voor de werking van de computer en tevens de eerste belangrijke software die wordt geladen.

Maximaal vier partities

Het probleem ontstaat doordat er maximaal vier partities op een mbr-schijf gemaakt kunnen worden. 1, 2 of 3 primaire partities (3 primaire partities is het maximum aantal) en één uitgebreide partitie.

Hoeveel partities je kunt maken is uiteraard afhankelijk van hoeveel ruimte je aan elke partitie toekent. Als je alle beschikbare ruimte aan één partitie toekent kun je vanzelfsprekend geen nieuwe partities maken omdat er geen ruimte beschikbaar is voor nog een partitie.

De C-schijf, waar normaal gesproken Windows op is geïnstalleerd is altijd een primaire partitie. Als dat de enige partitie is, kun je zelf dus nog maximaal drie partities maken. (twee primaire en één uitgebreide partitie)

Als je met Schijfbeheer 3 primaire partities hebt gemaakt moet de rest van de beschikbare ruimte worden toegewezen aan de uitgebreide partitie. Alle ruimte die je niet toewijst is namelijk niet te benaderen met Windows Verkenner en ook andere programma’s kunner er geen gebruik van maken.

In het voorbeeld is te zien dat er één uitgebreide partitie en drie primaire partities aanwezig zijn. Ondanks dat er nog schijfruimte over is kun je daarom geen partities meer maken omdat het maximum van vier partities is bereikt.

voldoende schijfruimte

Het probleem oplossen met schijfbeheer van Windows

Om het probleem op te lossen, zodat je toch alle schijfruimte kunt gebruiken, is er maar één oplossing. Namelijk, het verwijderen van de uitgebreide partitiewaarschuwing Let op! Als je een partitie of logisch station verwijdert gaan alle gegevens die hierop opgeslagen zijn verloren!.

Om de uitgebreide partitie te kunnen verwijderen moet je eerst alle logische stations die in de uitgebreide partitie zijn aangemaakt verwijderen. Daarna maak je opnieuw een uitgebreide partitie aan en ken je alle beschikbare schijfruimte hier aan toe. Tot slot kun je opnieuw logische stations definiëren die je kunt benaderen met Windows verkenner.

Maak dus eerst een kopie van de bestanden die je wilt behouden, uiteraard niet op een logisch station dat zich in de uitgebreide partitie bevindt die je wilt verwijderen.

Probleem oplossen met EASEUS Partition Master Home Edition

Als je zojuist nieuwe partities hebt gemaakt met Windows schijfbeheer en je komt er achter dat er iets mis is gegaan, is dat geen probleem. Het is hooguit lastig omdat je weer opnieuw moet beginnen.

Maar als het al geruime tijd geleden is dat je de wijzigingen hebt aangebracht, is de kans groot dat er al heel wat gegevens zijn opgeslagen. Als je dan alsnog wijzigingen wilt aanbrengen met Windows schijfbeheer zal je alle bestanden eerst moeten kopiëren en op DVD of een ander opslagmedium opslaan. Omslachtig en tijdrovend.

Maar er zijn ook (gratis) alternatieven voor Windows schijfbeheer, die bovendien meer mogelijkheden bieden. Een daarvan is EASEUS Partition Master Home Edition

Free EaseUS® Partition Master

Met dit (Engelstalige) programma lukt het op eenvoudige wijze problemen met het toewijzen van vrije schijfruimte op te lossen. Omdat het een gratis versie is zijn de mogelijkheden beperkt, maar het volstaat voor ons doel.

Ga naar http://www.partition-tool.com/personal.htm en download gratis de nieuwste versie voor thuisgebruik. Installeer het programma en start het op.

Klik op Go to main screen

EASEUS_Partition_Master_9.1.0_Home_Edition

Je krijgt het nu een overzicht van de verdeling van de schijfruimte op je harde schijven.

overzicht van de harde schijven

Klik nu met de rechter muisknop op Unallocated d.i. niet toegwezen ruimte.

Kies voor Create partition

partitie maken

Geef bij Partition label een naam voor de nieuwe partitie op (optioneel)

Geef bij Drive letter de gewenste stationsletter op als je het niet eens bent met de voorgestelde driveletter

Wijzig niets bij File System, als je de partitie alleen voor Windows gebruikt

Wijzig niets bij Cluster Size, dit staat op een standaardwaarde en voldoet prima

Geef bij Partition Size op hoe groot de nieuwe partitie moet worden

Klik op OK om de wijzigingen te bevestigen

Geef bij Unallocated Space Before op hoeveel niet toegewezen ruimte er voor de nieuwe partitie moet komen

Geef bij Unallocated Space After op hoeveel niet toegewezen ruimte er achterde nieuwe partitie moet komen

eigenschappen van te maken partitie

In het overzicht zie je nu de nieuwe partitie (In ons voorbeeld als VB3)

Let op!! De nieuwe Partitie is nog niet aangemaakt!

Klik nu op Apply om de nieuwe partitie daadwerkelijk te maken

nieuwe partitie is gemaakt

Er wordt nu nogmaals om bevestiging gevraagd, klik op Yes om de wijzigingen uit te voeren

apply changes

Vervolgens krijg je een voortgangsscherm te zien terwijl de nieuwe partitie wordt aangemaakt

creating a new partition

Na afloop krijg je een melding dat de bewerking succesvol is uitgevoerd

operation succeeded

Klik op OK om de bewerking af te sluiten

Je ziet dat de uitgebreide partitie simpelweg vergroot is om ruimte te bieden aan het nieuwe logische station

schijfbeheer

(Je leest nu pagina 1 van 1)