Tips voor het gebruik van Kladblok (Notepad)

(Je leest nu pagina 1 van 1)

Kladblok is een basistekstverwerker waarmee je eenvoudige documenten kunt maken. Kladblok wordt vooral vaak gebruikt voor het weergeven of bewerken van tekstbestanden (.txt), maar kan ook gebruikt worden voor het maken van webpagina’s.

Omdat Kladblok alleen zeer elementaire opmaak ondersteunt, kun je niet per ongeluk speciale opmaak opslaan in documenten die leesbare tekstbestanden moeten blijven. Dit is met name handig als je HTML-documenten voor een webpagina maakt, omdat speciale tekens of andere opmaak mogelijk niet in de gepubliceerde webpagina worden weergegeven of misschien zelfs fouten veroorzaken.

kladblok kladblok overzicht

Je kunt Kladblok-bestanden opslaan in de indelingen Unicode, ANSI, UTF-8 en Unicode big-endian. Deze indelingen bieden een grote flexibiliteit wanneer je werkt met documenten die gebruik maken van verschillende tekensets.

Alle tekst weergeven zonder horizontaal met de muis te schuiven

Klik op Automatische terugloop in het menu Bewerken.

Er wordt een vinkje weergegeven wanneer de terugloopfunctie is ingeschakeld.
Door het gebruik van automatische terugloop is alle tekst op een regel zichtbaar. Dit is echter niet van invloed op de manier waarop je tekst wordt afgedrukt.

Specifieke tekens of woorden zoeken

 1. Klik op Zoeken in het menu Bewerken .
 2. Typ in het vak Zoeken naar de tekens of woorden die u wilt zoeken.
 3. Klik op Volgende zoeken.
 • Wanneer je alleen tekst wilt zoeken met hoofdletters en kleine letters zoals u in het vak Zoeken naar hebt opgegeven, selecteert u Identieke hoofdletters/kleine letters .
 • Je kunt opgeven in welke richting de zoekactie moet beginnen vanaf de invoegpositie in het document. Klik in Richting op Omhoog wanneer u vanaf de invoegpositie omhoog wilt zoeken. Klik op Omlaag wanneer u vanaf de invoegpositie naar beneden wilt zoeken.

Naar een spcifieke regel gaan

Je kunt naar een specifieke regel in een Kladblok-document gaan ook al worden in het document geen regelnummers weergegeven. Regels worden vanaf het begin van het document langs de linkermarge naar beneden geteld.

 1. Klik op Ga naar in het menu Bewerken .
 2. Geef in Ga naar regel het nummer op van de regel waar u de cursor naar toe wilt verplaatsen.
 • Je hoeft voor deze opdracht de regels in het document niet te hebben genummerd.
 • Regels worden vanaf het begin van het document langs de linkermarge naar beneden geteld.

Specifieke tekens of woorden zoeken en vervangen

Klik op Vervangen in het menu Bewerken.

 1. Typ in het vak Zoeken naar de tekens of woorden die u wilt zoeken.
 2. Typ in Vervangen door de vervangende tekst.
 3. Klik op Alles vervangen als je de tekst in één keer wilt vervangen in het hele document. Klik op Volgende zoeken en vervolgens op Vervangen als je elke gevonden zoektekst afzonderlijk wilt vervangen.

De tekenstijl en tekengrootte wijzigen

Klik op Lettertype in het menu Opmaak.
Selecteer de gewenste instellingen in Lettertype, Tekenstijl en Punten.

In het vak Voorbeeld wordt weergegeven hoe het lettertype eruit gaat zien.

Tekst knippen, kopiëren, plakken of verwijderen

Als je tekst wilt knippen om deze te verplaatsen, selecteer je de tekst eerst. Daarna klik je op Knippen in het menu Bewerken.
Als je tekst wilt kopiëren om een kopie ervan op een andere plaats te plakken, selecteer je de tekst eerst. Daarna klik je op Kopiëren in het menu Bewerken.
Als je de geknipte of gekopieerde tekst wilt plakken, zet je de invoegpositie op de plaats waar je de tekst wilt plakken. Daarna klik je op Plakken in het menu Bewerken.
Als je tekst wilt verwijderen, selecteer je de tekst eerst. Daarna klik je op Verwijderen in het menu Bewerken.

Een koptekst of voettekst maken

 1. Klik op Pagina-instelling in het menu Bestand .
 2. Typ in het vak Koptekst of Voettekst de letter- en tekencombinatie uit de volgende tabel.
Functie Typ
De naam van het geopende bestand invoegen (of (naamloos) als het bestand geen naam heeft) &f
De datum invoegen &d
De tijd volgens de klok van uw computer invoegen &t
Paginanummers invoegen &p
Het teken & invoegen &&
De koptekst of voettekst links uitlijnen, centreren of rechts uitlijnen &l, &c of &r

je kunt meer dan een combinatie gebruiken in het vak Koptekst of Voettekst. Als je na elke combinatie één of twee spaties invoegt, is de koptekst of voettekst beter leesbaar.
Als je tekst wilt centreren of links of rechts wilt uitlijnen, moet je eerst &l, &c of &r in het vak Koptekst of Voettekst opgeven, gevolgd door elke gewenste combinatie.
Je kunt ook tekst toevoegen aan de combinaties. Pagina &p bijvoorbeeld wordt afgedrukt als Pagina 1, Pagina 2 enzovoort.

Het uiterlijk van een afgedrukt Kladblok-document wijzigen

Klik op Pagina-instelling in het menu Bestand.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Pagina-instelling :
  • Klik op een formaat in de lijst Formaat om een ander papierformaat te kiezen.
  • Klik op een van de papierladen in de lijst Invoer om de papierinvoer te wijzigen.
  • Klik op Staand om het document verticaal af te drukken of op Liggend om het document horizontaal af te drukken.
  • Geef een breedte in de vakken voor de marges op als u de marges wilt wijzigen.
  • Klik op Printer als u de printerinstellingen wilt wijzigen.

Een Kladblok-document afdrukken

 1. Klik op Afdrukken in het menu Bestand.
 2. Klik op de tab Algemeen, selecteer de printer en de gewenste opties, en klik vervolgens op OK.

Wanneer je het uiterlijk van het afgedrukte document wilt wijzigen, klik je in het menu Bestand op Pagina-instelling.

De tijd en datum invoegen in een document

 1. Verplaats de invoegpositie naar de plaats waar u de tijd en de datum wilt invoegen.
 2. Klik op Tijd/datum in het menu Bewerken.

Een logboek toevoegen aan een document

 1. Typ op de eerste regel van een Kladblok-document bij de linkermarge de volgende extensie in hoofdletters, voorafgegaan door een punt:
 1. .LOG

 2. Klik op Opslaan in het menu Bestand.

 • Telkens als je dit document opent, voegt Kladblok de huidige tijd en datum (volgens de klok van de computer) aan het einde van het document toe.

Werken met verschillende taalinstellingen in Kladblok

Je kunt in Kladblok documenten met de volgende indelingen maken en openen: ANSI, Unicode, Unicode big-endian en UTF-8. Door deze indelingen kun je werken met documenten die gebruik maken van verschillende tekensets.

Standaard worden documenten opgeslagen in de normale ANSI-tekstindeling.

Unicode is een tekenset voor alle belangrijke scripts die over de hele wereld worden gebruikt. Unicode bevat onder meer tekensets die vooral in het bedrijfsleven en de computertechnologie worden gebruikt. Wanneer je een document in Unicode opslaat, kun je Unicode-besturingstekens gebruiken voor tekstbesturing en de tekstrichting bij talen als het Arabisch en Hebreeuws.

Met sommige lettertypen kunnen niet alle Unicode-tekens worden weergegeven. Wanneer je in je tekstbestand een of meer tekens mist, kun je het lettertype wijzigen in een lettertype dat het teken wel bevat. Over het algemeen is Microsoft Sans Serif een goede keuze voor Unicode-tekens.

De bytes (een opslageenheid) in een woord in een Unicode-document dat is gemaakt met een big-endian-processor, zoals de Macintosh, worden precies andersom gerangschikt als de bytes in een woord in een document dat met een Intel-processor is gemaakt. De belangrijkste byte heeft het laagste adres, waarbij het woord dat als big endian is opgeslagen het eerst komt. Wanneer je documenten toegankelijk moeten zijn voor gebruikers die dit type computers gebruiken, sla je het Kladblok-bestand op in de indeling Unicode big endian.

UTF is de afkorting van Universal Character Set Transformation Format (universele transformatie-indeling voor tekensets). UTF-8 is de 8-bit-vorm van Unicode. Sla documenten op in UTF-8 wanneer je gebruikmaakt van oudere media voor gegevensoverdracht die alleen 8 bits belangrijke gegevens binnen afzonderlijke bytes ondersteunen.

Zie de website van het Unicode-consortium voor meer informatie over deze indelingen.

De tekst van dit artikel is geheel of gedeeltelijk overgenomen van het kladblok helpbestand (Microsoft ® Windows ®)

(Je leest nu pagina 1 van 1)