Toetsenbordsneltoetsen voor Windows en Mac

(Je leest nu pagina 1 van 1)

Sneltoetsen zijn toetsencombinaties op het toetsenbord waarmee functies of commando’s in computerprogramma’s geactiveerd kunnen worden. Sneltoetsen werken vaak sneller dan werken met de computermuis.

Elk programma heeft vaak eigen functies. Hierdoor verschillen de sneltoetscombinaties in de verschillende programma’s. Gelijksoortige programma’s passen vaak dezelfde sneltoetsen toe.

Basis toetsenbordsneltoetsen

Beschrijving Windows Mac OS
Open Bewerken menu Alt + E Ctrl + F2 + F
Open Bestand menu Alt + F Ctrl + F2 + E
Open Beeld menu Alt + V Ctrl + F2 + V
Selecteer alle tekst Ctrl + A Cmd + A
Kopieer tekst Ctrl + C Cmd + C
Vind tekst Ctrl + F Cmd + F
Vind en vervang tekst Ctrl + H Cmd + F
Nieuw Document Ctrl + N Cmd + N
Open een bestand Ctrl + O Cmd + O
Afdrukopties Ctrl + P Cmd + P
Sla bestand op Ctrl + S Cmd + S
Plak tekst Ctrl + V Cmd + V
Knip tekst Ctrl + X Cmd + X
Opnieuw Ctrl + Y Shift + Cmd + Z
Ongedaan maken Ctrl + Z Cmd + Z

Tekstbewerking

Beschrijving Windows Mac OS

cursorverplaatsing

Ga naar rechts of het begin van het vorige regeleinde Pijltje naar rechts Pijltje naar rechts
Ga naar links of het eindvan het vorige regeleinde Pijltje naar links Pijltje naar links
Ga één rij omhoog Pijltje naar boven Pijltje naar boven
Ga één rij omlaag Pijltje naar beneden Pijltje naar beneden
Ga naar het begin van de huidige regel Home Cmd + Pijltje naar links
Ga naar het eind van de huidige regel End Cmd + Pijltje naar rechts
Ga naar het begin van het document Ctrl + Home Cmd + Pijltje naar boven
Ga naar het eind van het document Ctrl + End Cmd + Pijltje naar beneden
Ga een venster omhoog Page Up Fn + Pijltje naar boven
Ga een venster omlaag Page Down Fn + Pijltje naar beneden
Ga naar het begin van het vorige woord Ctrl + Pijltje naar links Option + Pijltje naar links
Ga naar het begin van het volgende woord Ctrl + Pijltje naar rechts Option + Pijltje naar rechts
Ga naar het begin van het regeleinde Ctrl + Pijltje naar boven Cmd + Pijltje naar links
Ga naar het eind van het regeleinde Ctrl + Pijltje naar beneden Cmd + Pijltje naar rechts
     

Tekst Selecteren

Selecteer tekensnaar links Shift + Pijltje naar links Shift + Pijltje naar links
Selecteer tekensnaar rechts Shift + Pijltje naar rechts Shift + Pijltje naar rechts
Selecteer regels naar boven Shift + Pijltje naar boven Shift + Pijltje naar boven
Selecteer regels naar beneden Shift + Pijltje naar beneden Shift + Pijltje naar beneden
Selecteer woorden naar links Shift + Ctrl + Left Shift + Opt + Left
Selecteer woorden naar rechts Shift + Ctrl + Right Shift + Opt + Right
Selecteer paragrafen naar links Shift + Ctrl + Up Shift + Opt + Up
Selecteer paragrafen naar rechts Shift + Ctrl + Down Shift + Opt + Down
Selecteer tekst tussen de cursor en het begin van de huidige regel Shift + Home Cmd + Shift + Pijltje naar links
Selecteer tekst tussen de cursor en het eind van de huidige regel Shift + End Cmd + Shift + Pijltje naar rechts
Selecteer tekst tussen de cursor en het begin van het document Shift + Ctrl + Home Cmd + Shift + Pijltje naar boven of Cmd + Shift + Fn + Pijltje naar links
Selecteer tekst tussen de cursor en het eind van het document Shift + Ctrl + End Cmd + Shift + Pijltje naar beneden of Cmd + Shift + Fn + Pijltje naar rechts
Selecteer één venster met tekst boven de cursor Shift + Page Up Shift + Fn + Pijltje naar boven
Selecteer één venster met tekst onder de cursor Shift + Page Down Shift + Fn + Pijltje naar beneden
Selecteer alle tekst Ctrl + A Cmd + A
Find tekst Ctrl + F Cmd + F
     

Tekst opmaken

Maak geselecteerde tekst vet Ctrl + B Cmd + B
Maak geselecteerde tekst cursief Ctrl + I Cmd + I
Onderstreep geselecteerde tekst Ctrl + U Cmd + U
Maak geselecteerde tekst superscript Ctrl + Shift + = Cmd + Shift + =
Maak geselecteerde tekst subscript Ctrl + = Cmd + =
     

Tekst bewerken

Wis tekens naar links Backspace Backspace
Wis tekens naar rechts Delete Fn + Backspace
Wis woorden naar rechts Ctrl + Del Cmd + Backspace
Wis woorden naar links Ctrl + Backspace Cmd + Fn + Backspace
Indent Tab Tab
Outdent Shift + tabblad Shift + tabblad
Kopieer tekst Ctrl + C Cmd + C
Vind en vervang tekst Ctrl + H Cmd + F
Plak tekst Ctrl + V Cmd + V
Knip tekst Ctrl + X Cmd + X
Opnieuw Ctrl + Y Shift + Cmd + Z
Ongedaan maken Ctrl + Z Cmd + Z

Browsers

Beschrijving Windows Mac OS

Navigatie

Scroll een venster naar beneden Spatie of Page Down Spatie of Fn + Pijltje naar beneden
Scroll een venster naar boven Shift + Spatie of Page Up Shift + Spatie of Fn + Pijltje naar boven
Ga naar de onderkant van de pagina End Cmd + Pijltje naar beneden
Ga naar de bovenkant van de pagina Home Cmd + Pijltje naar boven
Ga terug Alt + Pijltje naar links of Backspace Cmd + Pijltje naar links
Ga vooruit Alt + Pijltje naar rechts of Shift + Backspace Cmd + Pijltje naar rechts
Pagina verversen F5 Cmd + R
Pagina verversen (no cache) Ctrl + F5 Cmd + Shift + R
Stop Esc Esc
Full-screen on/of F11 Cmd + Shift + F
Zoom in Ctrl + + Cmd + +
Zoom uit Ctrl + – Cmd + –
Zoom 100% (Standaard) Ctrl + 0 Cmd + 0
Startpagina openen Alt + Home Option + Home of Option + Fn + Pijltje naar links
Vind tekst Ctrl + F Cmd + F
     

Tab / venstermanagement

Open een nieuw tabblad Ctrl + T Cmd + T
Sluit actieve tabblad Ctrl + W Cmd + W
Sluit alle tabbladen Ctrl + Shift + W Cmd + Q
Sluit alle tabbladen behalve het actieve tabblad Ctrl + Alt + F4 Cmd + Opt + W
Ga naar het volgende tabblad Ctrl + tabblad Control + tabblad of Cmd + Shift + Pijltje naar rechts
Ga naar het vorige tabblad Ctrl + Shift + tabblad Shift + Control + tabblad of Cmd + Shift + Pijltje naar links
Ga naar een specifiek tabbladnummer Ctrl + 1-8 Cmd + 1-8
Ga naar het laatste tabblad Ctrl + 9 Cmd + 9
Open het laatst gesloten tabblad opnieuw Ctrl + Shift + T Cmd + Shift + T
Open een nieuw venster Ctrl + N Cmd + N
Sluit het huidigevenster Alt + F4 Cmd + W
Ga naar het volgende venster Alt + tabblad Cmd + tabblad
Ga naar het vorige venster Alt + Shift + tabblad Cmd + Shift + tabblad
Open het laatst gesloten venster opnieuw Ctrl + Shift + N  
Open links in een nieuw tabblad op de achtergrond Ctrl + Click Cmd + Click
Open links in een nieuw tabblad op de voorgrond Ctrl + Shift + Click Cmd + Shift + Click
Print current webpage / Druk de huidige webpagina af Ctrl + P Cmd + P
Sla de webpagina op Ctrl + S Cmd + S
     

Adresbalk

Wissel tussen werkbalk zoekbalk, en pagina-elementen Tab Tab
Ga naar browser’s adresbalk Ctrl + L of Alt + D Cmd + L
Focus en Selecteer de/het browser’s zoekbalk/vak (Zoeken vanuit de adresbalk) Ctrl + E Cmd + E / Cmd + K
Open de adresbalklocatie in een nieuw tabbladblad Alt + Enter Opt + Enter
Toon een lijst van eerder getypte adressen F4  
Voeg “www.” aan het begin en “.com” aan het eind van de tekst getyped in de adresbalk (b.v., type “google” en druk op Ctrl + Enter om “www.google.com” te openen) Ctrl + Enter Cmd + Enter of Control + Enter
     

Favorieten / Bookmarks

Open het Favorietenmenu Ctrl + B Cmd + B
Voeg de huidige pagina toe aan Favorieten Ctrl + D Cmd + Opt + B of Cmd + Shift + B
Open internethistorie Ctrl + H Cmd + Shift + H of Cmd + Y
Open downloadhistorie Ctrl + J Cmd + J of Cmd + Shift + J

Screenshots / Schermafdrukken

Beschrijving Windows Mac OS
Sla screenshot van het hele scherm op als bestand   Cmd + Shift + 3
Kopieer screenshot van het hele scherm naar het klembord PrtScr (Print Screen) of Ctrl + PrtScr Cmd + Ctrl + Shift + 3
Sla screenshot van venster op als bestand   Cmd + Shift + 4, then Space
Kopieerscreenshot van venster naar het klembord Alt + PrtScr Cmd + Ctrl + Shift + 4, then Space
Kopieerscreenshot gewenste area naar het klembord Cmd + Ctrl + Shift + 4
Sla screenshot van gewenste area op als bestand   Cmd + Shift + 4

(Je leest nu pagina 1 van 1)