Toetsenbordsneltoetsen voor Windows en Mac

Sneltoetsen zijn toetsencombinaties op het toetsenbord waarmee functies of commando’s in computerprogramma’s geactiveerd kunnen worden. Sneltoetsen werken vaak sneller dan werken met de computermuis.

Elk programma heeft vaak eigen functies. Hierdoor verschillen de sneltoetscombinaties in de verschillende programma’s. Gelijksoortige programma’s passen vaak dezelfde sneltoetsen toe.

Basis toetsenbordsneltoetsen

BeschrijvingWindowsMac OS
Open Bewerken menuAlt + ECtrl + F2 + F
Open Bestand menuAlt + FCtrl + F2 + E
Open Beeld menuAlt + VCtrl + F2 + V
Selecteer alle tekstCtrl + ACmd + A
Kopieer tekstCtrl + CCmd + C
Vind tekstCtrl + FCmd + F
Vind en vervang tekstCtrl + HCmd + F
Nieuw DocumentCtrl + NCmd + N
Open een bestandCtrl + OCmd + O
AfdrukoptiesCtrl + PCmd + P
Sla bestand opCtrl + SCmd + S
Plak tekstCtrl + VCmd + V
Knip tekstCtrl + XCmd + X
OpnieuwCtrl + YShift + Cmd + Z
Ongedaan makenCtrl + ZCmd + Z

Tekstbewerking

BeschrijvingWindowsMac OS

cursorverplaatsing

Ga naar rechts of het begin van het vorige regeleindePijltje naar rechtsPijltje naar rechts
Ga naar links of het eindvan het vorige regeleindePijltje naar linksPijltje naar links
Ga één rij omhoogPijltje naar bovenPijltje naar boven
Ga één rij omlaagPijltje naar benedenPijltje naar beneden
Ga naar het begin van de huidige regelHomeCmd + Pijltje naar links
Ga naar het eind van de huidige regelEndCmd + Pijltje naar rechts
Ga naar het begin van het documentCtrl + HomeCmd + Pijltje naar boven
Ga naar het eind van het documentCtrl + EndCmd + Pijltje naar beneden
Ga een venster omhoogPage UpFn + Pijltje naar boven
Ga een venster omlaagPage DownFn + Pijltje naar beneden
Ga naar het begin van het vorige woordCtrl + Pijltje naar linksOption + Pijltje naar links
Ga naar het begin van het volgende woordCtrl + Pijltje naar rechtsOption + Pijltje naar rechts
Ga naar het begin van het regeleindeCtrl + Pijltje naar bovenCmd + Pijltje naar links
Ga naar het eind van het regeleindeCtrl + Pijltje naar benedenCmd + Pijltje naar rechts
   

Tekst Selecteren

Selecteer tekensnaar linksShift + Pijltje naar linksShift + Pijltje naar links
Selecteer tekensnaar rechtsShift + Pijltje naar rechtsShift + Pijltje naar rechts
Selecteer regels naar bovenShift + Pijltje naar bovenShift + Pijltje naar boven
Selecteer regels naar benedenShift + Pijltje naar benedenShift + Pijltje naar beneden
Selecteer woorden naar linksShift + Ctrl + LeftShift + Opt + Left
Selecteer woorden naar rechtsShift + Ctrl + RightShift + Opt + Right
Selecteer paragrafen naar linksShift + Ctrl + UpShift + Opt + Up
Selecteer paragrafen naar rechtsShift + Ctrl + DownShift + Opt + Down
Selecteer tekst tussen de cursor en het begin van de huidige regel Shift + HomeCmd + Shift + Pijltje naar links
Selecteer tekst tussen de cursor en het eind van de huidige regelShift + EndCmd + Shift + Pijltje naar rechts
Selecteer tekst tussen de cursor en het begin van het documentShift + Ctrl + HomeCmd + Shift + Pijltje naar boven of Cmd + Shift + Fn + Pijltje naar links
Selecteer tekst tussen de cursor en het eind van het documentShift + Ctrl + EndCmd + Shift + Pijltje naar beneden of Cmd + Shift + Fn + Pijltje naar rechts
Selecteer één venster met tekst boven de cursorShift + Page UpShift + Fn + Pijltje naar boven
Selecteer één venster met tekst onder de cursorShift + Page DownShift + Fn + Pijltje naar beneden
Selecteer alle tekstCtrl + ACmd + A
Find tekstCtrl + FCmd + F
   

Tekst opmaken

Maak geselecteerde tekst vetCtrl + BCmd + B
Maak geselecteerde tekst cursiefCtrl + ICmd + I
Onderstreep geselecteerde tekstCtrl + UCmd + U
Maak geselecteerde tekst superscriptCtrl + Shift + =Cmd + Shift + =
Maak geselecteerde tekst subscriptCtrl + =Cmd + =
   

Tekst bewerken

Wis tekens naar linksBackspaceBackspace
Wis tekens naar rechtsDeleteFn + Backspace
Wis woorden naar rechtsCtrl + DelCmd + Backspace
Wis woorden naar linksCtrl + BackspaceCmd + Fn + Backspace
IndentTabTab
OutdentShift + tabbladShift + tabblad
Kopieer tekstCtrl + CCmd + C
Vind en vervang tekstCtrl + HCmd + F
Plak tekstCtrl + VCmd + V
Knip tekstCtrl + XCmd + X
OpnieuwCtrl + YShift + Cmd + Z
Ongedaan makenCtrl + ZCmd + Z

Browsers

BeschrijvingWindowsMac OS

Navigatie

Scroll een venster naar benedenSpatie of Page DownSpatie of Fn + Pijltje naar beneden
Scroll een venster naar bovenShift + Spatie of Page UpShift + Spatie of Fn + Pijltje naar boven
Ga naar de onderkant van de paginaEndCmd + Pijltje naar beneden
Ga naar de bovenkant van de paginaHomeCmd + Pijltje naar boven
Ga terugAlt + Pijltje naar links of BackspaceCmd + Pijltje naar links
Ga vooruitAlt + Pijltje naar rechts of Shift + BackspaceCmd + Pijltje naar rechts
Pagina verversenF5Cmd + R
Pagina verversen (no cache)Ctrl + F5Cmd + Shift + R
StopEscEsc
Full-screen on/ofF11Cmd + Shift + F
Zoom inCtrl + +Cmd + +
Zoom uitCtrl + –Cmd + –
Zoom 100% (Standaard)Ctrl + 0Cmd + 0
Startpagina openenAlt + HomeOption + Home of Option + Fn + Pijltje naar links
Vind tekstCtrl + FCmd + F
   

Tab / venstermanagement

Open een nieuw tabbladCtrl + TCmd + T
Sluit actieve tabbladCtrl + WCmd + W
Sluit alle tabbladenCtrl + Shift + WCmd + Q
Sluit alle tabbladen behalve het actieve tabbladCtrl + Alt + F4 Cmd + Opt + W
Ga naar het volgende tabbladCtrl + tabbladControl + tabblad of Cmd + Shift + Pijltje naar rechts
Ga naar het vorige tabblad Ctrl + Shift + tabbladShift + Control + tabblad of Cmd + Shift + Pijltje naar links
Ga naar een specifiek tabbladnummer Ctrl + 1-8Cmd + 1-8
Ga naar het laatste tabbladCtrl + 9Cmd + 9
Open het laatst gesloten tabblad opnieuwCtrl + Shift + TCmd + Shift + T
Open een nieuw vensterCtrl + NCmd + N
Sluit het huidigevensterAlt + F4Cmd + W
Ga naar het volgende vensterAlt + tabbladCmd + tabblad
Ga naar het vorige venster Alt + Shift + tabbladCmd + Shift + tabblad
Open het laatst gesloten venster opnieuwCtrl + Shift + N 
Open links in een nieuw tabblad op de achtergrondCtrl + ClickCmd + Click
Open links in een nieuw tabblad op de voorgrondCtrl + Shift + ClickCmd + Shift + Click
Print current webpage / Druk de huidige webpagina afCtrl + PCmd + P
Sla de webpagina opCtrl + SCmd + S
   

Adresbalk

Wissel tussen werkbalk zoekbalk, en pagina-elementenTabTab
Ga naar browser’s adresbalkCtrl + L of Alt + DCmd + L
Focus en Selecteer de/het browser’s zoekbalk/vak (Zoeken vanuit de adresbalk)Ctrl + ECmd + E / Cmd + K
Open de adresbalklocatie in een nieuw tabbladbladAlt + EnterOpt + Enter
Toon een lijst van eerder getypte adressenF4 
Voeg “www.” aan het begin en “.com” aan het eind van de tekst getyped in de adresbalk (b.v., type “google” en druk op Ctrl + Enter om “www.google.com” te openen)Ctrl + EnterCmd + Enter of Control + Enter
   

Favorieten / Bookmarks

Open het FavorietenmenuCtrl + BCmd + B
Voeg de huidige pagina toe aan Favorieten Ctrl + DCmd + Opt + B of Cmd + Shift + B
Open internethistorieCtrl + HCmd + Shift + H of Cmd + Y
Open downloadhistorieCtrl + JCmd + J of Cmd + Shift + J

Screenshots / Schermafdrukken

BeschrijvingWindowsMac OS
Sla screenshot van het hele scherm op als bestand Cmd + Shift + 3
Kopieer screenshot van het hele scherm naar het klembordPrtScr (Print Screen) of Ctrl + PrtScrCmd + Ctrl + Shift + 3
Sla screenshot van venster op als bestand Cmd + Shift + 4, then Space
Kopieerscreenshot van venster naar het klembordAlt + PrtScrCmd + Ctrl + Shift + 4, then Space
Kopieerscreenshot gewenste area naar het klembordCmd + Ctrl + Shift + 4
Sla screenshot van gewenste area op als bestand Cmd + Shift + 4

Geef een reactie

Voor je reageert moet je weten dat:

We ons het recht voorbehouden reacties zonder opgave van redenen te weigeren.

Aan het plaatsen van je reactie geen rechten ontleend kunnen worden.

Terug naar boven!