Werken met de registereditor

Het Windows Register bevat allerlei gegevens over instellingen van Windows, de hardware in uw computer en de softwareprogramma’s die u gebruikt. Met behulp van de ingebouwde Register-editor kan men deze instellingen wijzigen of aanvullen en zo de werking van Windows beïnvloeden. Ook zijn er hulpprogramma’s om deze (vaak verborgen) speciale instellingen te bereiken.

De Register-editor is een geavanceerd hulpprogramma voor het weergeven en wijzigen van instellingen in uw systeemregister, dat informatie bevat over de manier waarop uw computer werkt. De configuratiegegevens van de computer worden door Windows opgeslagen in een database (het register) die is ingedeeld in een boomstructuur.

Met de Register-editor kun je het register controleren en wijzigen, maar dat is normaal gesproken niet nodig. Bovendien kunnen onjuiste wijzigingen leiden tot storingen in uw systeem.

Een gevorderde gebruiker die weet hoe het register moet worden bewerkt en hersteld, kan zonder risico de Register-editor gebruiken voor taken als het verwijderen van dubbele vermeldingen of het weghalen van vermeldingen voor verwijderde programma’s.

WaarschuwingcriticalHet niet correct bewerken van het register kan ernstige gevolgen voor de werking van Windows hebben. Maak een reservekopie van belangrijke gegevens voordat je wijzigingen in het register aanbrengt.

Wijzig het register alleen als dit absoluut noodzakelijk is. Als er een fout in het register staat, is het mogelijk dat je computer niet meer goed functioneert. In dit geval kun je het register terugbrengen in de staat zoals die was toen je computer voor het laatst zonder problemen is opgestart.

Werken met de Register-editor in Windows, 64-Bit Edition
Het register in Windows, 64-Bit Edition is verdeeld in 32-bit en 64-bit sleutels. Veel van de 32-bit sleutels hebben dezelfde naam als hun 64-bit tegenhangers en vice versa. In de standaard 64-bit versie van de Register-editor die bij Windows, 64-Bit Edition wordt geleverd, worden alleen de 64-bit sleutels weergegeven.

Als u 32-bit sleutels wilt bekijken of bewerken in het register van een computer met Windows, 64-Bit Edition, moet u gebruikmaken van de 32-bit versie van de Register-editor in de map %systemroot%\Syswow64. U kunt de 32-bit versie van de Register-editor pas gebruiken als u de 64-bit versie van de Register-editor hebt afgesloten en vice versa. Er zijn geen verschillen in de manier waarop taken worden uitgevoerd tussen de 32-bit versie en de 64-bit versie van de Register-editor.

U opent de 32-bit versie van de Register-editor als volgt: klik op Start, klik op Uitvoeren, typ %systemroot%\syswow64\regedit en klik op OK.

Aanbevolen procedures

In Windows bevinden de gegevens over de systeemconfiguratie zich centraal in het register. Het beheer van een computer of netwerk wordt hierdoor eenvoudiger, maar één onjuiste bewerking van het register kan ook het hele besturingssysteem uitschakelen. De volgende lijst geeft de aanbevolen procedures aan voor een veilig gebruik van het register en de Register-editor:

 • Maak altijd een back-up van het register voordat je hierin wijzigingen aanbrengt.
 • Houd een lijst bij van de wijzigingen die je in het register hebt aangebracht, zodat je eventuele problemen beter kunt oplossen.
 • Vervang het register van Windows niet door het register van een andere versie van Windows.
 • Gebruik indien mogelijk (hulp)programma’s om het register te bewerken en niet de Register-editor.
 • Het niet correct bewerken van het register kan ernstige gevolgen voor de juiste werking van je besturingssysteem hebben. Het is veiliger om het register te bewerken met (hulp)programma’s.

Het register

Het register is een database waarin gegevens over de configuratie van een computer zijn opgeslagen. Het register bevat gegevens die voortdurend door Windows worden geraadpleegd, zoals:
Profielen voor elke gebruiker.
De programma’s die op de computer zijn geïnstalleerd en de typen documenten die daarmee kunnen worden gemaakt.
Eigenschapsinstellingen voor mappen en programmapictogrammen.
De hardware die op het systeem is geïnstalleerd.
De poorten die worden gebruikt.
Het register is opgebouwd volgens een hiërarchische boomstructuur, en bestaat uit sleutels en subsleutels, componenten en waarde-ingangen.
Laat de Register-editor nooit actief zonder toezicht.

Sleutels in de Register-editor

In het navigatiegedeelte van de Register-editor worden mappen weergegeven die elk een vooraf gedefinieerde sleutel op de lokale computer voorstellen. Wanneer u het register van een externe computer benadert, worden slechts twee vooraf gedefinieerde sleutels weergegeven: HKEY_USERS en HKEY_LOCAL_MACHINE.

Map/vooraf gedefinieerde sleutel Beschrijving
HKEY_CURRENT_USER De hoofdsleutel van de configuratiegegevens voor de gebruiker die op dat moment is aangemeld. Hier zijn de mappen, schermkleuren en Configuratiescherminstellingen van de gebruiker opgeslagen. Deze informatie wordt het gebruikersprofiel genoemd.
HKEY_USERS De hoofdsleutel van alle gebruikersprofielen op de computer. HKEY_CURRENT_USER is een subsleutel van HKEY_USERS.
HKEY_LOCAL_MACHINE Bevat configuratiegegevens over de computer (voor een willekeurige gebruiker).
HKEY_CLASSES_ROOT Een subsleutel van HKEY_LOCAL_MACHINE\Software. De hier opgeslagen gegevens zorgen dat het juiste programma wordt geopend wanneer u een bestand opent met behulp van Windows Verkenner.
HKEY_CURRENT_CONFIG Bevat informatie over het hardwareprofiel dat tijdens het opstarten door het lokale computersysteem wordt gebruikt.

De volgende tabel bevat een overzicht van de gegevenstypen die op dit moment door het systeem zijn gedefinieerd en die door het systeem worden gebruikt.

Gegevenstype Beschrijving
REG_BINARY Onbewerkte binaire gegevens. De meeste gegevens over hardwareonderdelen worden opgeslagen als binaire gegevens en worden in de Register-editor weergegeven in de hexadecimale indeling.
REG_DWORD Gegevens in de vorm van een getal van 4 bytes. Veel parameters voor stuurprogramma’s en services zijn van dit type en kunnen in de Register-editor in binaire, hexadecimale of decimale indeling worden weergegeven.
REG_EXPAND_SZ Een gegevensreeks van variabele lengte. Dit gegevenstype omvat variabelen die worden herleid als de gegevens door een programma of een service worden gebruikt.
REG_MULTI_SZ Meerdere tekenreeksen. Waarden die uit lijsten of meerdere waarden in een leesbare vorm bestaan, zijn meestal van dit type. De vermeldingen worden van elkaar gescheiden door spaties, komma’s of andere scheidingstekens.
REG_SZ Een tekstreeks van vaste lengte.
REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR Een reeks geneste matrices voor de opslag van een bronlijst voor een hardwareonderdeel of -stuurprogramma.

cautionWaarschuwingcriticalHet niet correct bewerken van het register kan ernstige gevolgen voor de werking van Windows hebben. Maak een reservekopie van belangrijke gegevens voordat je wijzigingen in het register aanbrengt.

Als je de Register-editor veilig wilt gebruiken voor taken als het verwijderen van dubbele vermeldingen of het verwijderen van vermeldingen voor programma’s die zijn verwijderd, moet je weten hoe je het register moet bewerken en herstellen.

Het register herstellen

 • Klik op Start en vervolgens op Afsluiten.
 • Klik in de lijst op Opnieuw starten en klik vervolgens op OK.
 • Druk op F8 zodra het bericht Selecteer het besturingssysteem dat u wilt starten wordt weergegeven.
 • Markeer met de pijltoetsen Laatste bekende juiste configuratie en druk op ENTER.
 • Als u de pijltoetsen op het numerieke toetsenblok wilt gebruiken, moet NUM-LOCK zijn uitgeschakeld.
 • Markeer met de pijltoetsen een besturingssysteem en druk op ENTER.
 • Met Laatste bekende juiste configuratie kunt u het systeem herstellen nadat zich een probleem heeft voorgedaan, bijvoorbeeld wanneer een nieuw toegevoegd stuurprogramma niet goed functioneert met uw hardware. Deze optie biedt geen oplossing voor problemen als gevolg van beschadigde of ontbrekende stuurprogramma’s of bestanden.
 • Met de optie Laatste bekende juiste configuratie zorgt u er alleen voor dat de informatie in de registersleutel HKLM\System\CurrentControlSet wordt hersteld door Windows. Wijzigingen die u in andere registersleutels hebt aangebracht, worden ongemoeid gelaten.

Een tekenreeks, waarde of sleutel zoeken

 • Open de Register-editor.Klik op Zoeken in het menu Bewerken.
 • Typ bij Zoeken naar de tekenreeks, de waarde of de sleutel die u wilt zoeken.
 • Schakel de selectievakjes Sleutels, Waarden, Gegevens en Hele tekenreeks in om de gewenste zoekbewerking op te geven en klik vervolgens op Volgende zoeken.

Een sleutel of waarde verwijderen

 • Open de Register-editor.
 • Klik op de sleutel of vermelding die u wilt verwijderen.
 • Klik op Verwijderen in het menu Bewerken.

Een sleutel toevoegen

 • Open de Register-editor.
 • Klik in de registerstructuur (aan de linkerkant) op de registersleutel waaronder u een nieuwe sleutel wilt toevoegen.
 • Wijs Nieuw aan in het menu Bewerken en klik vervolgens op Sleutel.
 • Typ een naam voor de nieuwe sleutel en druk vervolgens op ENTER.

Een waarde toevoegen

 • Open de Register-editor.
 • Klik op de registersleutel of op het item waaraan u de nieuwe waarde wilt toevoegen.
 • Wijs Nieuw aan in het menu Bewerken en klik vervolgens op het type waarde dat u wilt toevoegen: Tekenreekswaarde, Binaire waarde, DWORD-waarde, Waarde met meerdere tekenreeksen of Waarde met uitbreidbare tekenreeks.
 • Typ een naam voor de nieuwe waarde en druk vervolgens op ENTER.

Een waarde wijzigen

 • Open de Register-editor.
 • Selecteer de vermelding die u wilt wijzigen.
 • Klik op Wijzigen in het menu Bewerken.
 • Typ bij Waardegegevens de nieuwe gegevens voor de waarde en klik vervolgens op OK.

De naam van een sleutel of waarde wijzigen

 • Open de Register-editor.
 • Klik op de sleutel of vermelding waarvan u de naam wilt wijzigen.
 • Klik op Naam wijzigen in het menu Bewerken.
 • Typ de nieuwe naam en druk vervolgens op ENTER.

De tekst voor deze handleiding is geheel of gedeeltelijk overgenomen uit het helpbestand van regedit.exe

(Je leest nu pagina 1 van 1)