Windows update

(Je leest nu pagina 1 van 1)

Microsoft brengt regelmatig updates uit voor Windows 10.

Dit kunnen beveiligingsupdates, essentiële updates en soms service packs zijn. Meestal worden deze updates op de tweede dinsdagPatch Tuesday (Patchdinsdag in het Nederlands) is de tweede dinsdag van de maand, waarop Microsoft de maandelijkse beveiligingsupdates voor de Windowssystemen en andere Microsoft-producten uitgeeft, via Windows Update. Windows-updates werden voor het eerst geïntroduceerd op Windows 98, het eerste besturingssysteem dat door Windows Update werd ondersteund. In oktober 2003 werd de Patch Tuesday ingevoerd. Bron: Wikipedia van de maand uitgegeven. Maar hier kan ook van af geweken worden, indien nodig.

Windows update is een onderdeel van Windows. Je vindt Windows update onder instellingen in het startscherm.

windows instellingen

Het is raadzaam deze updates zo snel mogelijk te installeren, zeker als het om kritieke updates gaat. Zelfs als je je apparaat hierom op opnieuw moet op starten.

De fabrikanten van hardware zijn het best in staat hardwaredrivers te maken voor hun (rand)apparatuur. Toch kan je met Windows Update nieuwe(re) drivers voor je hardware downloaden.

Microsoft test veel hardwaredrivers om te voorkomen dat het besturingssysteem onstabiel wordt of in het ergste geval crasht.

Door Microsoft goedgekeurde hardwaredrivers worden samen met andere updates verspreid zodat je bij de installatie van nieuwe hardware over de meest recente (en veilige) firmware beschikt.

Via Windows Update worden ook virusdefinities verspreid om te je apparaat tegen malware en andere kwaadaardige codeMalware is elke software die gebruikt wordt om computersystemen te verstoren, gevoelige informatie te verzamelen of toegang te krijgen tot private computersystemen. Het woord is een samentrekking van het Engelse malicious software (kwaadaardige software, soms schadelijke software). Malware veronderstelt kwade opzet. Software waarmee geen kwaad wordt beoogd, valt hier dus niet onder. De verzamelnaam voor beide soorten noemt men badware.Bron: Wikipedia te beschermen.

Na het voltooien van de Windows-installatie wordt je gevraagd om automatische updates in te stellen. Maar de kans is groot dat je dit hebt overgeslagen.

Waarschijnlijk staat je apparaat dan zo ingesteld dat je de updates ’s nachts ontvangt. Hopelijk ben je dan niet meer aan het werk en ondervind je er weinig last van.

Overigens worden optionele updates zoals taalpakketten en driver-updates niet automatisch geïnstalleerd.

(Je leest nu pagina 1 van 1)