De naam van mappen en bestanden wijzigen

(Je leest nu pagina 1 van 2) Volgende pagina

Als een map in gebruik is, bijvoorbeeld door een actief programma, kun je de naam niet wijzigen. Dit is ook het geval als het om een programma gaat dat alleen op de achtergrond actief is. Zie ook: Ik kan een map of bestand niet verwijderen.

Als je de naam van meer dan één map tegelijk wijzigt, is de nieuwe naam voor elke map nieuwe mapnaam, nieuwe mapnaam (1), nieuwe mapnaam (2), enz… waar nieuwe mapnaam voor de gekozen nieuwe naam staat.

De naam van een map of bestand mag geen van de volgende tekens bevatten: \ / : * ? " < > |

image name

De naam van een map of bestand wijzigen met het toetsenbord

Selecteer op het bureaublad (Win+D) of in Verkenner (Win+E) bent, de mappen of bestanden waarvan je de naam wilt wijzigen.

image name

Druk op functietoets F2 van het toetsenbord. (Tip: Om de functietoetsen te activeren moet je soms gelijktijdig de FN-toets ingedrukt houden)

image name

Typ de nieuwe naam en druk op Enter of klik op een leeg gedeelte van het Bureaublad of de map.

image name

De naam van een map of bestand wijzigen vanuit het lint van Windows Verkenner

Om de naam van een map of bestand te wijzigen vanuit het lint van Verkenner open je Verkenner (Windowstoets + E) en navigeer je naar de map of bestand die je wit hernoemen.

Selecteer het item dat je een andere naam wilt geven door er één keer op te klikken.

image name

Klik in het tabblad Start van het lint op Naam wijzigen

image name

Typ de nieuwe naam van de map of het bestand en druk op Enter of klik/tap op een ander gebied.

image name

Op de Volgende pagina kun je lezen hoe je de naam van een map of bestand vanuit eigenschappen en vanuit het contextmenu kunt wijzigen

(Je leest nu pagina 1 van 2) Volgende pagina