Instellingen in Windows 10

(Je leest nu pagina 1 van 1)

Deze keer laten we zien hoe je toegang krijgt tot het configuratiescherm en andere locaties waar je allerlei instellingen kunt wijzigen.

Windows 10 biedt meerdere mogelijkheden om instellingen aan te passen. Allereerst het configuratiescherm. Vanuit het configuratiescherm kun je letterlijk elke instelling wijzigen, maar juist omdat je zoveel kunt wijzigen is dat niet altijd eenvoudig.

Configuratiescherm openen

Klik of druk op het Windowssymbool in de taakbalk startknop of druk op de Windowstoets van je toetsenbord en typ con(figuratiescherm). Waarschijnlijk krijg je na de eerste letters al een zoekresultaat met een verwijzing naar het configuratiescherm.

Nog sneller werkt met rechtsklikken op het Windowssymbool in de taakbalk en in het geopende dialoogvenster op configuratiescherm klikken.

Standaard wordt het configuratiescherm in de categorieweergave geopend.

configuratiescherm in categorieweergave

De categorieweergave kun je eenvoudig wijzigen door naast Categorie op het pijltje te drukken, je kunt dan uit grote of kleine pictogrammen kiezen. Zie ook: Godmode – Alle instellingen onder een knop

pictogrammen weergeven

Andere locaties voor instellingen

Naast het configuratiescherm zijn er nog meer plaatsen waar je instellingen kunt wijzigen. Op deze locaties zijn de instellingen vaak makkelijker te vinden dan in het configuratiescherm. Hoewel het kan gebeuren dat je aan het eind toch weer in het configuratiescherm terecht komt.

Door nogmaals op het Windowssymbool in de taakbalk of op de Windowstoets van je toetsenbord te drukken open je het startscherm, links onderin zie je het pictogram waarmee je het instellingenscherm Pictogram instellingen kunt openen.

Dit is het walhalla van de instellingen. De tabs zijn duidelijk omschreven, met een ondertitel die nog meer duidelijkheid verschaft. De meeste instellingen die je hier vindt, kan je ook in het configuratiescherm vinden, maar zitten daar wel diep verborgen.

apparaten

Nog meer instellingen

Alsof het nog niet genoeg is, kan je in het Actiecentrum ook nog een aantal dingen instellen. De instellingen die je daar vindt, zijn geen systeeminstellingen.

Maar je kunt hier wel snel instellingen wijzigen die van directe invloed op je gebruikersomgeving zijn.

Denk bijvoorbeeld aan omschakelen naar tabletmodus of netwerkinstellingen.

Als je meer wilt weten over het actiecentrum nodigen we je uit om Actiecentrum – meldingen van windows 10 te lezen.

En nog meer instellingen

We vroegen je eerder in dit artikel al om met de rechter muisknop op het Windowspictogram in de taakbalk te klikken.

Door met de rechter muisknop op het Windowspictogram in de taakbalk te klikken opent zich een venster waarin je niet alleen direct het configuratiescherm kunt openen. Je kunt ook hier weer talloze verwijzingen naar instellingen vinden, die in het configuratiescherm lastig te vinden zijn.

charm

(Je leest nu pagina 1 van 1)