Lijst met foutcodes voor Apparaatbeheer in Windows 10 en de oplossingen

(Je leest nu pagina 1 van 1)

Als sommige apparaten niet goed werken heeft Windows verschillende probleemoplossers ter beschikking, die je kunnen helpen het probleem op te lossen.

Helaas kunnen deze probleemoplossers je niet altijd helpen. In dat geval moet je het probleem zelf oplossen aan de hand van de foutmelding.

Hieronder vind je een lijst met foutmeldingen die in apparaatbeheer getoond kunnen worden.

Bij een groot aantal foutmeldingen hebben we ook de mogelijke oplossing voor je gezocht, deze vind je onder de lijst.

Foutcodes zoeken in Apparaatbeheer

Als je de foutcode wilt achterhalen, open je Apparaatbeheer en dubbelklik je op het apparaattype dat het probleem vetoont.

Klik vervolgens met de rechter muisknop op het apparaat met het probleem en klik vervolgens op Eigenschappen.

Hiermee wordt het dialoogvenster Eigenschappen van het apparaat geopend. Je kunt de foutcode zien in het gebied Apparaatstatus van dit dialoogvenster.

Lijst met foutcodes voor Windows Device Manager en hun oplossingen

We hebben de meeste foutcodes hieronder vermeld, samen met de mogelijke oplossingen. De foutcodes die uitgebreide probleemoplossing nodig hebben, zijn gekoppeld in het bericht.

 Code 1 – Dit apparaat is niet correct geconfigureerd.

 Code 3 – Het stuurprogramma voor dit apparaat is mogelijk beschadigd.

 Code 9 – Windows kan deze hardware niet identificeren.

 Code 10 – Dit apparaat kan niet worden gestart.

 Code 12 – Dit apparaat kan niet genoeg gratis bronnen vinden die het kan gebruiken.

 Code 14 – Dit apparaat kan niet goed werken totdat u uw computer opnieuw opstart.

 Code 16 – Windows kan niet alle bronnen identificeren die dit apparaat gebruikt.

 Code 18 – Installeer de stuurprogramma’s voor dit apparaat opnieuw.

 Code 19 – Windows kan dit hardware apparaat niet starten.

 Code 21 – Windows verwijdert dit apparaat.

 Code 22 : het apparaat is uitgeschakeld door de gebruiker in Apparaatbeheer.

 Code 24 – Dit apparaat is niet aanwezig, werkt niet goed.

 Code 28 – De stuurprogramma’s voor dit apparaat zijn niet geïnstalleerd.

 Code 29 – Dit apparaat is uitgeschakeld omdat de firmware van het apparaat het niet de vereiste bronnen heeft geleverd.

 Code 31 – Dit apparaat werkt niet goed omdat Windows de stuurprogramma’s die nodig zijn voor dit apparaat niet kan laden.

 Code 32 – Een stuurprogramma (service) voor dit apparaat is uitgeschakeld.

 Code 33 – Windows kan niet bepalen welke bronnen nodig zijn voor dit apparaat.

 Code 34 – Windows kan de instellingen voor dit apparaat niet bepalen.

 Code 35 – De systeemfirmware van uw computer bevat niet genoeg informatie om dit apparaat correct te configureren en te gebruiken.

 Code 36 – Dit apparaat vraagt om een PCI-interrupt, maar is geconfigureerd voor een ISA-interrupt (of vice versa).

 Code 37 – Windows kan het apparaatstuurprogramma voor deze hardware niet initialiseren.

 Code 38 – Windows kan het apparaatstuurprogramma voor deze hardware niet laden omdat een eerder exemplaar van het apparaatstuurprogramma nog in het geheugen staat.

 Code 39 – Windows kan het apparaatstuurprogramma voor deze hardware niet laden. Het stuurprogramma kan beschadigd zijn of ontbreken.

 Code 40 – Windows heeft geen toegang tot deze hardware omdat de servicesleutelgegevens in het register ontbreken of onjuist worden geregistreerd.

 Code 41 – Windows heeft het apparaatstuurprogramma voor deze hardware geladen, maar kan het hardware apparaat niet vinden.

 Code 42 -Windows kan het apparaatstuurprogramma voor deze hardware niet laden omdat er al een duplicaatapparaat in het systeem wordt uitgevoerd.

 Code 43 – Windows heeft dit apparaat gestopt omdat het problemen heeft gemeld.

 Code 44 – Een toepassing of service heeft dit hardware apparaat afgesloten.

 Code 45 – Momenteel is dit hardware apparaat niet verbonden met de computer.

 Code 46 – Windows kan geen toegang krijgen tot dit hardware apparaat omdat het besturingssysteem aan het afsluiten is.

 Code 47 -Windows kan dit hardware apparaat niet gebruiken omdat het is voorbereid op veilige verwijdering.

 Code 48 – De software voor dit apparaat is geblokkeerd om te starten omdat bekend is dat het problemen heeft met Windows.

 Code 49 – Windows kan geen nieuwe hardwareapparaten starten omdat de systeemhyve te groot is (overschrijdt de registergroottelimiet).

 Code 50 – Windows kan niet alle eigenschappen voor dit apparaat toepassen.

 Code 51 – Dit apparaat wacht momenteel op een ander apparaat.

 Code 52 – Windows kan de digitale handtekening niet verifiëren voor de stuurprogramma’s die nodig zijn voor dit apparaat.

 Code 53 – Dit apparaat is gereserveerd voor gebruik door de Windows kernel debugger.

 Code 54 – Het opstarten van dit apparaat is mislukt en ondergaat een reset.

 Code 56 – Windows is nog steeds bezig met het instellen van de klasseconfiguratie voor dit apparaat.

Code 1: Dit apparaat is niet correct geconfigureerd

Als je Apparaatbeheer-foutcode 1 ontvangt : dit apparaat is niet correct geconfigureerd, betekent dit dat voor de betreffende hardware geen stuurprogramma’s op de computer zijn geïnstalleerd of dat het stuurprogramma niet goed is geconfigureerd, waardoor het apparaat niet werkt. Om het probleem op te lossen, open je apparaatbeheer in het menu Win + X > klik je met de rechtermuisknop op de hardware die het probleem veroorzaakt en selecteert je Eigenschappen.

Klik op Driver bijwerken. Dit wordt intern gecontroleerd met de Windows Update om het nieuwste werkende stuurprogramma voor die hardware te installeren. Als het probleem zich blijft voordoen, omdat er geen nieuw stuurprogramma was of zelfs de nieuwste niet werkte, moet je het handmatig bijwerken.

Omdat het bijwerken van het stuurprogramma niet werkte, moet je het stuurprogramma handmatig downloaden van de OEM’s-website. Als je wilt weten welke versie van het stuurprogramma is geïnstalleerd, ga je naar Eigenschappen en controleert je de versie van het stuurprogramma. Ga naar de OEM-website en download een oudere versie of een nieuwe versie en installeer deze handmatig.

Code 3: Het stuurprogramma voor dit apparaat is mogelijk beschadigd

Als je code 3 ziet staan voor een van je apparaten, betekent dit dat je een registerprobleem of een probleem met weinig geheugen hebt. Het volledige foutbericht vermeldt –
Het stuurprogramma voor dit apparaat is mogelijk beschadigd of uw systeem heeft onvoldoende geheugen of andere bronnen. (Code 3)

Om dit op te lossen, zijn er een paar oplossingen:

 Geheugen controleren: Open Taakbeheer en kijk of u vrij geheugen hebt.
 Zo niet, sluit dan toepassingen die veel geheugen verbruiken. Je kan ook systeembronnen en instellingen voor virtueel geheugen controleren en proberen deze aan te passen.
Als dit ook niet helpt, moet je overwegen het RAM-geheugen te vergroten. Dit zal helpen meer toepassingen gelijktijdig te starten en te gebruiken.
 Verwijder en installeer het stuurprogramma opnieuw: Soms raakt het apparaatstuurprogramma beschadigd of zijn registervermeldingen niet goed. Je kunt de stuurprogramma’s verwijderen en vervolgens opnieuw installeren.
Systeem herstel: Als dat niet helpt, kan je proberen het systeem te herstellen door terug te gaan naar een punt waar het stuurprogramma nog wel werkte.

Code 9: Windows kan deze hardware niet identificeren

Als je foutcode 9 ziet staan, kan Windows deze hardware niet identificeren. dan is er een probleem met de specifieke hardware of apparaat.

Het volledige foutbericht vermeldt –
Windows kan deze hardware niet identificeren omdat deze geen geldig hardware-identificatienummer heeft. Neem voor hulp contact op met de hardwarefabrikant.

Ongeldige apparaat-ID betekent dat het besturingssysteem de hardware niet herkent. Hoewel je het stuurprogramma van die hardware probeert bij te werken, werkt het niet. Windows Installeert alleen stuurprogramma’s voor de apparaten die het herkent. De beste oplossing is dus om contact op te nemen met de hardwareleverancier en het apparaat zo snel mogelijk te laten vervangen.

Code 10: Dit apparaat kan niet worden gestart

Probeer de apparaatstuurprogramma’s voor dit apparaat bij te werken.

Het foutbericht wordt gegenereerd wanneer Apparaatbeheer het hardware apparaat niet kan starten vanwege verouderde of beschadigde stuurprogramma’s of tijdelijke hardwarestoringen.

Dit apparaat kan niet worden gestart. Probeer de apparaatstuurprogramma’s voor dit apparaat bij te werken. (Code 10)

Als een eenvoudige herstart het probleem niet oplost, moet je mogelijk apparaatstuurprogramma’s verwijderen of bijwerken en de probleemoplosser voor hardware of de USB-probleemoplosser starten.

Volgens Microsoft worden OEM’s verondersteld de exacte oorzaak weer te geven met behulp van de FailReasonString-sleutel. Als de hardwaresleutel echter geen waarde ‘FailReasonString’ bevat, wordt het bovenstaande bericht weergegeven.

Code 14: Dit apparaat werkt niet goed totdat u de computer opnieuw opstart.

Als u de computer nu opnieuw wilt opstarten, klikt u op Computer opnieuw opstarten.

Wanneer u een Apparaatbeheer-fout code 14 ziet,betekent dit dat het apparaat niet goed werkt totdat je de computer opnieuw opstart. Het foutbericht wordt uitgebreid naar:

Dit apparaat kan pas goed werken als u de computer opnieuw opstart. Als u de computer nu opnieuw wilt opstarten, klikt u op Computer opnieuw opstarten.

Om dit op te lossen, start je gewoon je computer opnieuw op. Als opnieuw opstarten op de gewone manier niet lukt, druk je gewoon een tijdje op de aan / uit-knop totdat je pc wordt uitgeschakeld. Druk vervolgens nogmaals op de aan / uit-knop om de pc opnieuw op te starten.

 

Code 18: Installeer de stuurprogramma’s voor dit apparaat opnieuw.

Soms wordt een apparaat gestart of werkt het niet meer.

Bij controle in Apparaatbeheer wordt de fout-Installeer de stuurprogramma’s voor dit apparaat opnieuw (code 18) weergegeven.

Je kunt het stuurprogramma opnieuw installeren door handmatig te controleren op updates voor het stuurprogramma of het stuurprogramma eerst verwijderen en er vervolgens voor kiezen om het apparaat opnieuw te installeren.

 Open Apparaatbeheer en selecteer het apparaat in kwestie. Klik er met de rechtermuisknop op en kies Stuurprogramma bijwerken. Hiermee wordt de Windows Update-service gestart en wordt gezocht naar een update. Indien beschikbaar, zal het nieuwe apparaatstuurprogramma geïnstalleerd worden.
 De tweede methode is waar u ervoor kiest om het apparaatstuurprogramma te verwijderen.

Klik met de rechtermuisknop op het apparaat in apparaatbeheer en selecteer verwijderen. Zodra de de-installatie is voltooid, selecteer je controleer op hardwarewijzigingen uit het bovenste item.
Dit zorgt dat het apparaat opnieuw wordt gevonden en deze keer kies je ervoor om het stuurprogramma handmatig te installeren.

Je kan proberen het stuurprogramma te downloaden van de website van de leverancier en wanneer je wordt gevraagd het pad van het stuurprogramma op te navigeer je naar het bestand dat je hebt gedownload.

Code 21: Windows verwijdert dit apparaat

Foutcode 21 wordt weergegeven wanneer Windows bezig is met het verwijderen van een apparaat, maar het proces nog niet is voltooid; deze foutcode is meestal tijdelijk en verdwijnt vanzelf als de computer opnieuw opstart.

Code 22: Dit apparaat is uitgeschakeld

Als je deze fout ontvangt in de beschrijving van het apparaat dat wordt vermeld onder apparaatbeheer, betekent dit eenvoudigweg dat het apparaat is uitgeschakeld.

Een apparaat kan om vele redenen worden uitgeschakeld. Het kan zijn omdat Windows het deed toen het een ernstig probleem tegenkwam of werd uitgeschakeld door de gebruiker in Apparaatbeheer.

Je kunt dit probleem oplossen door met de rechter muisknop op het uitgeschakelde apparaat te klikken in apparaatbeheer en de optie Apparaat inschakelen te selecteren. Hiermee start je de wizard Apparaat inschakelen. Volg de instructies en het apparaat is weer online.

Code 28: De stuurprogramma’s voor dit apparaat zijn niet geïnstalleerd

Als je deze foutmelding krijgt voor een van de apparaten op je computer, betekent dit eenvoudigweg dat je stuurprogramma’s handmatig moet installeren. Er is een aantal redenen waarom een stuurprogramma mogelijk niet voor een apparaat is geïnstalleerd.

Dit komt meestal voor als de standaard apparaatstuurprogramma’s niet alle functies van een apparaat ondersteunen.

De stuurprogramma’s voor dit apparaat zijn niet geïnstalleerd (code 28)

Download het stuurprogramma van de website van de hardwareleverancier.
Zodra de download is voltooid voer je de volgende handeling(en) uit.
• Open Apparaatbeheer en zoek het apparaat in kwestie.
• Klik met de rechtermuisknop op het apparaat en verwijder het uit het systeem.
• Ga nu terug naar de bovenkant van apparaatbeheer en klik met de rechtermuisknop om de scan voor hardwarewijzigingen te starten om het stuurprogramma opnieuw te installeren.
• De computer vraagt u om het pad van het stuurprogramma op te geven. Navigeer naar het bestand dat je hebt gedownload.

Opmerking: Soms is het uitvoeren van het EXE-bestand alles wat u nodig hebt om het hardwarestuurprogramma te installeren.

Code 31: Dit apparaat werkt niet goed

Als een apparaat in Apparaatbeheer foutcode 31 weergeeft, betekent dit eenvoudigweg dat het apparaat niet goed werkt omdat Windows de stuurprogramma’s die nodig zijn voor dit apparaat niet kan laden.

Hoewel het probleem (soms) opgelost kan worden door de computer (meerdere keren) opnieuw op te starten, moet je de stuurprogramma’s opnieuw installeren als dit niet het geval is.

 Open Apparaatbeheer en klik vervolgens met de rechtermuisknop op het apparaat dat dit probleem ondervindt.
 Kies Stuurprogramma bijwerken in het menu dat wordt weergegeven om de wizard Hardware-update te starten.

Als Windows Update geen stabiel stuurprogramma kan vinden, downloadt je nieuwe stuurprogramma’s van de OEM-website en werk je deze handmatig bij.

Code 39: Windows kan het apparaatstuurprogramma voor deze hardware niet laden

Wanneer Windows een apparaat gebruikt, laadt het stuurprogramma het in het geheugen en communiceert het vervolgens met het apparaat.

Voor elk apparaat waarvoor je een foutcode 39 ziet, betekent dit dat Windows het stuurprogramma van het apparaat niet kan laden.

De volledige foutmeldingen vermeldt

Windows kan het apparaatstuurprogramma voor deze hardware niet laden. Het stuurprogramma kan beschadigd zijn of ontbreken. (Code 39)

De enige aanbevolen oplossing hiervoor is om het stuurprogramma voor het apparaat opnieuw te installeren.

Je kunt ook proberen het apparaat volledig te verwijderen en vervolgens de scan voor een hardwarewijziging uit te voeren en vervolgens het stuurprogramma te installeren.

Soms zijn er nieuwe stuurprogramma’s beschikbaar op de website van de fabrikant en is het logischer om het nieuwste stuurprogramma voor het apparaat te gebruiken.

Code 40: Windows heeft geen toegang tot deze hardware

Als je de fout krijgt dat Windows geen toegang hebt tot deze hardware (Code 40) op een van uw apparaten, betekent dit logischerwijs dat Windows geen toegang heeft tot die hardware.

Deze fout wordt alleen weergegeven wanneer de servicesleutel of subsleutelgegevens van het apparaat in het register ontbreken of onjuist zijn geregistreerd.

De enige manier om dit probleem op te lossen, is door het apparaatstuurprogramma handmatig opnieuw te installeren.

Open apparaatbeheer en selecteer het apparaat in kwestie.

 Klik met de rechtermuisknop op het apparaat en selecteer Verwijderen in het menu dat verschijnt.
 Kies vervolgens Actie op de menubalk en selecteer Scannen op hardwarewijzigingen om het stuurprogramma opnieuw te installeren.

Zodra het apparaat is gedetecteerd, vindt en installeert Windows Update Service nieuwe stuurprogramma’s.

Bedenk wel dat hardwaredrivers van de fabrikant speciaal voor bepaalde apparaten zijn geschreven.

Vaak betekent dat dat er meer functies beschikbaar zijn dan wanneer je de standaard driver van Windows installeert.

Code 42: Een duplicaatapparaat dat al in het systeem wordt uitgevoerd

Soms raakt Windows in de war door een identiek sub proces, wat resulteert in foutcode 42. Wanneer u de status van het apparaat controleert in Apparaatbeheer, wordt deze fout weergegeven;

Windows kan het apparaatstuurprogramma voor deze hardware niet laden omdat er al een duplicaatapparaat in het systeem wordt uitgevoerd. (Code 42)

De fout kan ook optreden wanneer een apparaat met een serienummer op een nieuwe locatie wordt gedetecteerd voordat het van de oude locatie wordt verwijderd.

De enige manier om dit op te lossen, is door je Windows-pc opnieuw op te starten waarna alles (als het goed is) weer naar behoren werkt.

Code 44: Een toepassing of service heeft dit hardware apparaat afgesloten

Hardwareapparaten worden beheerd door het besturingssysteem, toepassingen (apps) en zelfs services.

Omdat ze volledig kunnen communiceren met de apparaten, worden ze wanneer nodig opnieuw opgestart om ervoor te zorgen dat de werking soepel verloopt. Het kan echter gebeuren dat het apparaat wordt afgesloten en nooit opnieuw wordt opgestart. Dit is waar u de fout krijgt –

Een toepassing of service heeft dit hardware apparaat afgesloten (Code 44).

Het is interessant om op te merken dat foutcode 44 op elk moment kan worden weergegeven. Dit kan tijdens de installatie van het programma zijn, of tijdens het opstarten van Windows, of zelfs tijdens het afsluiten van Windows. Om dit op te lossen, hoeft u alleen maar uw computer opnieuw op te starten.

Als dit het probleem echter ook niet oplost, kan de oorzaak een beschadigd register zijn.

Je kunt een registeropschoonprogramma gebruiken om alle beschadigde en ongeldige vermeldingen te verwijderen.

Start vervolgens je computer opnieuw op om te zien of het probleem is opgelost.

Code 46: Windows kan geen toegang krijgen tot dit hardware apparaat

Soms is het apparaat, ook al wordt het vermeld in Apparaatbeheer, niet toegankelijk voor Windows.

In het geval je deze foutmelding als pop-up hebt ontvangen, betekent dit meestal dat een proces probeerde er toegang toe te krijgen, maar dat dit mislukte omdat het systeem wordt afgesloten.

Windows kan geen toegang krijgen tot dit hardware apparaat omdat het besturingssysteem aan het afsluiten is. Het hardware apparaat moet de volgende keer dat u de computer start correct werken. (Code 46)

Het goede nieuws is dat je dit probleem niet hoeft op te lossen, maar wanneer je het systeem opnieuw opstart, zal de toepassing of het proces het apparaat opnieuw gebruiken en het gewoon doen.

Opmerking: Deze foutcode wordt alleen getoond wanneer Driver Verifier is ingeschakeld en alle toepassingen al zijn afgesloten.

Code 47: Windows kan dit hardware apparaat niet gebruiken

Het meest prominente dat je moet onthouden over het gebruik van een USB-apparaat is de optie Hardware veilig verwijderen.

Als je foutcode 47 voor een dergelijk apparaat ziet, betekent dit dat het verwijderd wordt.

De volledige foutmelding voor een dergelijk scenario is:

Windows kan dit hardware apparaat niet gebruiken omdat het is voorbereid voor veilige verwijdering, maar het is niet van de computer verwijderd. Om dit probleem op te lossen, koppelt u dit apparaat los van uw computer en sluit u het vervolgens opnieuw aan. (Code 47)

Normaliter kost het verwijderen van een usb-apparaat nauwelijks tijd, maar soms loopt het proces vast.

In dat geval kan je de stekker uit het stopcontact halen en weer aansluiten (zorg ervoor dat er geen bestanden gekopieerd of verplaatst worden), of de computer opnieuw opstarten om een reset uit te voeren voor deze status.

Code 48: De software voor dit apparaat is geblokkeerd

Deze foutcode 48 wordt meestal weergegeven bij het upgraden van de ene functie-update naar de andere. Als tijdens interne tests wordt gemeld dat een apparaat een probleem veroorzaakt met een ander apparaat en de leverancier geen update heeft aangeboden, ziet je dit bericht.

De software voor dit apparaat is geblokkeerd voor het starten omdat bekend is dat er problemen zijn met Windows. Neem contact op met de hardwareleverancier voor een nieuw stuurprogramma. (Code 48)

De enige juiste oplossing is om een compatibel stuurprogramma te installeren dat werkt met de huidige versie van Windows.

Je zal contact op moeten nemen met de OEM om te achterhalen of er een nieuwe update is.

Zo niet, dan kan je proberen het stuurprogramma met compatibiliteitsmodus te installeren om te zien of het probleem hierdoor wordt opgelost.

Code 50: Windows kan niet alle eigenschappen voor dit apparaat toepassen

Elk apparaat wordt geleverd met meerdere functies.

De stuurprogramma’s zorgen ervoor dat Windows elk van deze eigenschappen kan identificeren om gebruik te maken van de functionaliteit ervan.

Als je foutcode 50 voor een van de apparaten krijgt, betekent dit dat Windows niet alle eigenschappen van dat apparaat kan toepassen. Het volledige foutbericht bevat de volgende tekst;

Windows kan niet alle eigenschappen voor dit apparaat toepassen. Apparaateigenschappen kunnen informatie bevatten die de mogelijkheden en instellingen van het apparaat beschrijft (zoals bijvoorbeeld beveiligingsinstellingen). U kunt dit probleem oplossen door dit apparaat opnieuw te installeren. We raden u echter aan contact op te nemen met de hardwarefabrikant voor een nieuw stuurprogramma. (Code50)

De enige manier om dit probleem op te lossen, is door het apparaat opnieuw te installeren en vervolgens de stuurprogramma’s opnieuw te installeren. Zoek indien mogelijk de nieuwste versie van het stuurprogramma van de OEM’s-website en installeer deze handmatig.
• Klik met de rechtermuisknop op het apparaat in de lijst en kies ervoor om het te verwijderen.
• Scan vervolgens naar nieuwe hardwarewijzigingen in apparaatbeheer.
• Zodra het nieuwe hardware heeft gevonden, hebt u de mogelijkheid om het stuurprogramma handmatig opnieuw te installeren.
• Eenmaal geïnstalleerd, kan na het opnieuw opstarten van de computer Windows alle instellingen toepassen.

Code 51: Dit apparaat wacht momenteel op een ander apparaat

Het is mogelijk dat apparaten op elkaar moeten wachten om wat werk te voltooien of gewoon een volgorde aan moeten houden.

Als je foutcode 51 krijgt, betekent dit dat het apparaat momenteel wacht op een ander apparaat of een set apparaten om te starten.

Het probleem met de situatie is dat er geen oplossing is.

Tenzij het apparaat uitvalt, heb je echt geen oplossing. Als het probleem veel langer blijft aanhouden, kan je mogelijk je Windows 10-computer opnieuw opstarten.

Een optie is controleren of ook andere apparaten niet werken in Apparaatbeheer, waardoor dit apparaat intern in de wacht wacht blijft staan. Als dat het geval is, moet je deze apparaten eerst (opnieuw) installeren.

Code 52: Windows kan de digitale handtekening voor de stuurprogramma’s niet verifiëren

Als je een foutmelding krijgt met de tekst ‘Windows kan de digitale handtekening niet verifiëren voor de stuurprogramma’s die voor dit apparaat zijn vereist. (Code 52), dan betekent dit dat het stuurprogramma niet ondertekend of beschadigd is. De volledige foutmelding meldt:

Windows kan de digitale handtekening niet verifiëren voor de stuurprogramma’s die voor dit apparaat zijn vereist. Een recente hardware- of softwarewijziging heeft mogelijk een bestand geïnstalleerd dat onjuist of beschadigd is ondertekend, of dat schadelijke software van een onbekende bron kan zijn. (Code 52)

Mogelijk heb je ergens een niet-ondertekend stuurprogramma gedownload en geprobeerd het te installeren.

Als dat niet het geval is, zijn de stuurprogrammabestanden om de een of andere reden beschadigd.

In beide gevallen moet u het stuurprogramma opnieuw installeren. Zorg ervoor dat je het downloadt van de website van de leverancier.

(Je leest nu pagina 1 van 1)