Lijst met interactieve (shell) commando’s in Windows 10

Er zijn tal van shell commando’s in Windows 10, die je kunt openen door de opdracht in het Uitvoeren dialoogvenster (windowstoets + R) of het zoekvak van menu Start te typen. Hiermee open je razendsnel (verborgen) systeemfolders of onderdelen van het configuratiescherm.

Wij willen deze lijst met shell commando’s graag met je delen. Het is het meest complete overzicht tot nu toe en bevat vrijwel elk bekend commando in Microsofts nieuwste besturingssysteem.

OpdrachtDoel
shell:AccountPicturesAccount afbeeldingen
shell:AddNewProgramsFolderProgramma’s toevoegen
shell:Administrative ToolsAdministrative Tools
shell:AppDataAppData
shell:Application ShortcutsApplication Shortcuts
shell:AppsFolderAppsFolder
shell:AppUpdatesFolderAppUpdatesFolder
shell:CacheCache
shell:Camera RollCamera Roll
shell:CD BurningTemporary Burn Folder
shell:ChangeRemoveProgramsFolderChangeRemoveProgramsFolder
shell:Common Administrative ToolsAdministrative Tools
shell:Common AppDataCommon AppData
shell:Common DesktopPublic Desktop
shell:Common DocumentsPublic Documents
shell:Common ProgramsPrograms
shell:Common Start MenuStart Menu
shell:Common StartupStartup
shell:Common TemplatesCommon Templates
shell:CommonDownloadsPublic Downloads
shell:CommonMusicPublic Music
shell:CommonPicturesPublic Pictures
shell:CommonRingtonesCommonRingtones
shell:CommonVideoPublic Videos
shell:ConflictFolderConflictFolder
shell:ConnectionsFolderConnectionsFolder
shell:ContactsContacts
shell:ControlPanelFolderControlPanelFolder
shell:CookiesCookies
shell:CredentialManagerCredentialManager
shell:CryptoKeysCryptoKeys
shell:CSCFolderCSCFolder
shell:DesktopDesktop
shell:Device Metadata StoreDevice Metadata Store
shell:DocumentsLibraryDocuments
shell:DownloadsDownloads
shell:DpapiKeysDpapiKeys
shell:FavoritesFavorites
shell:FontsFonts
shell:GamesGames
shell:GameTasksGameTasks
shell:HistoryHistory
shell:HomeGroupCurrentUserFolderHomeGroupCurrentUserFolder
shell:HomeGroupFolderHomeGroupFolder
shell:ImplicitAppShortcutsImplicitAppShortcuts
shell:InternetFolderInternetFolder
shell:LibrariesLibraries
shell:LinksLinks
shell:Local AppDataLocal AppData
shell:LocalAppDataLowLocalAppDataLow
shell:LocalizedResourcesDirLocalizedResourcesDir
shell:MAPIFolderMAPIFolder
shell:MusicLibraryMusic
shell:My MusicMusic
shell:My PicturesPictures
shell:My VideoVideos
shell:MyComputerFolderMyComputerFolder
shell:NetHoodNetHood
shell:NetworkPlacesFolderNetworkPlacesFolder
shell:OEM LinksOEM Links
shell:OneDriveOneDrive
shell:Original ImagesOriginal Images
shell:PersonalDocuments
shell:PhotoAlbumsSlide Shows
shell:PicturesLibraryPictures
shell:PlaylistsPlaylists
shell:PrintersFolderPrintersFolder
shell:PrintHoodPrintHood
shell:ProfileProfile
shell:ProgramFilesProgram Files
shell:ProgramFilesCommonProgramFilesCommon
shell:ProgramFilesCommonX64ProgramFilesCommonX64
shell:ProgramFilesCommonX86ProgramFilesCommonX86
shell:ProgramFilesX64ProgramFilesX64
shell:ProgramFilesX86Program Files (x86)
shell:ProgramsPrograms
shell:PublicPublic
shell:PublicAccountPicturesPublic Account Pictures
shell:PublicGameTasksPublicGameTasks
shell:PublicLibrariesPublicLibraries
shell:Quick LaunchQuick Launch
shell:RecentRecent Items
shell:RecordedTVLibraryRecorded TV
shell:RecycleBinFolderRecycleBinFolder
shell:ResourceDirResourceDir
shell:Retail DemoRetail Demo
shell:RingtonesRingtones
shell:Roamed Tile ImagesRoamed Tile Images
shell:Roaming TilesRoaming Tiles
shell:SavedGamesSaved Games
shell:ScreenshotsScreenshots
shell:SearchesSearches
shell:SearchHistoryFolderSearchHistoryFolder
shell:SearchHomeFolderSearchHomeFolder
shell:SearchTemplatesFolderSearchTemplatesFolder
shell:SendToSendTo
shell:SkyDriveCameraRollSkyDriveCameraRoll
shell:SkyDriveDocumentsSkyDriveDocuments
shell:SkyDriveMusicSkyDriveMusic
shell:SkyDrivePicturesSkyDrivePictures
shell:Start MenuStart Menu
shell:StartMenuAllProgramsStartMenuAllPrograms
shell:StartupStartup
shell:SyncCenterFolderSyncCenterFolder
shell:SyncResultsFolderSyncResultsFolder
shell:SyncSetupFolderSyncSetupFolder
shell:SystemSystem
shell:SystemCertificatesSystemCertificates
shell:SystemX86SystemX86
shell:TemplatesTemplates
shell:ThisPCDesktopFolderThisPCDesktopFolder
shell:User PinnedUser Pinned
shell:UserProfilesUsers
shell:UserProgramFilesUserProgramFiles
shell:UserProgramFilesCommonUserProgramFilesCommon
shell:UsersFilesFolderUsersFilesFolder
shell:UsersLibrariesFolderUsersLibrariesFolder
shell:VideosLibraryVideos
shell:WindowsWindows

Geef een reactie

Voor je reageert moet je weten dat:

We ons het recht voorbehouden reacties zonder opgave van redenen te weigeren.

Aan het plaatsen van je reactie geen rechten ontleend kunnen worden.

Terug naar boven!