Partities en volumes op een GPT-schijf aanpassen met Schijfbeheer

Waarschijnlijk heb je twee harde schijven in je computer; één SSD en een conventionele harde schijf

Windows is dan waarschijnlijk op een kleine SSD geïnstalleerd terwijl de andere harde schijf als opslag dient.

Maar ook als je maar één harde schijf hebt, is het verstandig je harde schijf op te delen in partities en volumes.

Zo kun je niet alleen verlies van gegevens voorkomen als Windows onverhoopt niet meer wil opstarten, maar je kunt al je bestanden ook geordend opslaan.

En dat scheelt een hoop gezoek.

Waarschijnlijk heb je ook een GPT-schijf in plaats van een HDD met een MBR.

Er is veel te vertellen over het verschil tussen MBR en GPT, maar het enige dat je waarschijnlijk wil weten is dat het beheren van je harde schijf nog makkelijker is geworden.

Schijfbeheer openen

Druk op de Windows-toets van het toetsenbord of klik op het Windowslogo links onderin de taakbalk windows  knop en typ partitie

Klik in de zoekresultaten op Partities op harde schijf maken en formatteren – Configuratiescherm.

zoekresultaten

Je krijgt nu te zien welke opslagmedia er aangesloten zijn op je computer.

Overzicht van de opslagmedia
zoekresultaten

Afhankelijk van de instellingen zijn dat in ieder geval de interne harde schijven, maar daarnaast kan het zijn dat je ook een dvd-speler, een usb-stick of een SD-kaart ziet.

Als dat zo is, kun je deze misschien beter eerst verwijderen voor je verder gaat.

We laten nu zien hoe je met Windows Schijfbeheer eenvoudig de indeling van je harde schijf kunt aanpassen.

Windows schijfbeheer is redelijk eenvoudige software, je kunt er geen geavanceerde bewerkingen mee doen zoals het samenvoegen van partities.

Een volume verkleinen

We gaan er hier van uit dat alle ruimte op de harde schijf is toegewezen, dus als je een nieuwe partitie wilt maken of een bestaande partitie meer ruimte wilt toewijzen moet er nog Niet toegewezen ruimte aanwezig zijn. Anders zit er niets anders op dan een van de andere partities eerst te verkleinen.

Om een volume te verkleinen klik je er met de rechter muisknop op en kies je voor Volume verkleinen…

Een volume verkleinen
volume verkleinen

Schijfbeheer berekent nu de verkleiningsruimte.

De verkleiningsruimte wordt berekend
De verkleiningsruimte wordt berekend

Daarna krijg je een venster waarin aangegeven wordt met hoeveel MB partitie de verkleint kan worden.

Dit kun je naar eigen inzicht aanpassen. Dat wil zeggen; je kunt er voor kiezen minder ruimte van de partitie af te halen.

Klik op Verkleinen om de partitie daadwerkelijk te verkleinen.

Aangeven met hoeveel MB het volume verkleind moet worden
Aangeven met hoeveel MB het volume verkleind moet worden

Het volume wordt nu verkleind, hierdoor is er weer Niet toegewzen ruimte die je kunt gebruiken om een bestaand volume uit te breiden of om een nieuw volume te maken.

Niet-toegewezen ruimte
Niet-toegewezen ruimte

Een volume utbreiden (vergroten)

Klik met de rechter muisknop op het volume dat je wilt uitbreiden om de opslagcapaciteit te vergroten en klik op Volume uitbreiden…

Een volume uitbreiden
Een volume uitbreiden

Er wordt nu een wizardinfoEen wizard is een interactief programma dat de gebruiker helpt bij het uitvoeren van een complexe taak. Je wordt stap voor stap geholpen bij het configureren van de instellingen en je wordt ook op de hoogte gehouden van de voortgang. gestart die je door het proces helpt klik op Volgende > om de wizard te starten.

Wizard volume uitbreiden starten
Wizard volume uitbreiden

Je krijgt nu te zien met hoeveel MB je het volume kunt uitbreiden

Alle beschikbare ruimte (Niet toegewezen) aan de linker- en de rechterzijde van het volume wordt hier automatisch toegekend

Als je nu op Volgende > klikt wordt alle resterende ruimte aan het volume toegevoegd. Doe dit dus alleen als je zeker weet dat je klaar bent.

Als je bijvoorbeeld nog een volume wilt maken moet je er voor zorgen dat je Niet-toegewezen ruimte over houdt. Dat doe je door de voorgestelde hoeveelheid MB’s te verkleinen.

Van de resterende ruimte kun je dan later een nieuw volume maken.

Klik op Volgende > om verder te gaan.

Ruimte selecteren
Ruimte selecteren

Je krijgt nu een overzicht van de gemaakte keuzes, klik op Voltooien om de wizard af te sluiten, of op Vorige om je keuzes aan te passen.

De Wizard volume uitbreiden afsluiten
De Wizard volume uitbreiden afsluiten

Door op Voltooien te klikken wordt het volume uitgebreid met de ingestelde hoevelheid MB’s

Een nieuw volume maken

Om een nieuw volume te maken klik je met de rechter muisknop op de niet toegewezen ruimte van de schijf waarop je het nieuwe volume wilt maken en kies je voor Nieuw eenvoudig volume…

Een nieuw volume maken
Een nieuw volume maken

Ook nu wordt je aan de hand van een wizard door het verdere proces geleid, klik op Volgende > om de wizard te starten.

De wizard nieuw eenvoudig volume maken starten
De wizard nieuw eenvoudig volume maken starten

In het nu geopende venster kun je in MB’s opgeven hoe groot het nieuwe volume moet worden.

Maar let op: Windows heeft alle beschikbare ruimte al ingevuld. Als je hiermee akkoord gaat is er geen ruimte meer over, dus pas de grootte aan als je meer dan één volume wilt maken. Klik op Volgende > om door te gaan.

Volumegrootte opgeven
Volumegrootte opgeven

Je kunt nu een stationsletter toewijzen. Windows kent de eerst beschikbare stationsletter toe, als je het hier niet mee eens bent kun je een andere stationsletter toekennen door op het pijltje naar beneden achter de voorgestelde stationsletter te klikken.

Klik op Volgende > om door te gaan.

Stationsletter of pad toewijzen
Stationsletter of pad toewijzen

Bijna klaar; je bent nu zo ver dat het nieuwe volume geformatteerd kan worden, maar wijzig eerst de naam in iets zinvols als video, documenten of iets dergelijks.

De standaardinstellingen voor formatteren volstaan voor normaal gebruik, hier hoef je niets te wijzigen.

Klik op Volgende > als je door wilt gaan.

Partitie formatteren
Partitie formatteren

Je krijgt nu een overzicht van de gemaakte keuzes, klik op Voltooien om de wizard af te sluiten.

De wizard nieuw eenvoudig volume maken afsluiten
De wizard nieuw eenvoudig volume maken afsluiten
(Je leest nu pagina 1 van 1)