Waarom en hoe je systeemherstel in windows 10 inschakelt

Dankzij systeemherstel kan je de systeembestanden van je computer herstellen in de staat waarin deze op een eerder tijdstip zijn opgeslagen. Op deze manier kun je systeemwijzigingen op de computer ongedaan maken zonder dat dit gevolgen heeft voor je persoonlijke bestanden, zoals e-mail, documenten of andere persoonlijke bestanden en gegevens.

Als je systeemherstel al hebt ingeschakeld kun je hier lezen hoe je problemen met behulp van systeemherstel kunt oplossen.

Systeemherstel is uitgeschakeld na een upgrade

Dit probleem treedt op omdat systeemherstelpunten niet bestaan na een Windows-upgrade. Dit gedrag is inherent aan het ontwerp.

Systeemherstel moet standaard worden uitgeschakeld na een upgrade, ongeacht de eerdere instelling, en alle oudere herstelpunten worden verwijderd uit Systeemherstel.

Als de grootte van de schijf van het besturingssysteem echter groter is dan 128 gigabytes (GB) bij een MSI- of Windows Update-installatie, wordt automatisch een herstelpunt gemaakt zonder dat de gebruiker Systeemherstel inschakelt (net alsof Systeemherstel al was ingeschakeld) .

Evenzo, als de schijfgrootte kleiner is dan 128 GB, wordt geen herstelpunt gemaakt totdat Systeemherstel handmatig is ingeschakeld.

U kunt dit zelf verifiëren door te controleren op een herstelpunt na een installatie van .msi of Windows Update op een computer met een schijfgrootte van meer dan 128 GB.

Bron: Support Microsoft

Systeemherstel inschakelen

In tegenstelling tot eerdere Windowsversies is systeemherstel in Windows 10 niet automatisch ingeschakeld. Als je systeemherstel wilt gebruiken zal je het zelf in moeten schakelen.

Open het configuratiescherm en klik op Systeem

Systeemherstel inschakelen

Klik vervolgens op Systeembeveiliging

Systeemherstel inschakelen

Selecteer in het venster Systeemeigenschappen de partitie die je wilt laten controleren door systeemherstel. Dit zal doorgaans de C-schijf zijn, de partitie waar Windows op is geïnstalleerd. Klik daarna op Configureren…

systeemeigenschappen

klik op het rondje voor Systeembeveiliging inschakelen

Systeemherstel inschakelen heeft geen zin als er geen ruimte is om de herstelpunten op te slaan. Stel met de schuifregelaar de hoeveelheid schijfruimte in die systeemherstel mag reserveren voor het opslaan van de herstelbestanden.

De hoeveelheid ruimte die je reserveert voor systeemherstel bepaalt hoeveel herstelpunten er aangemaakt kunnen worden. Als je meerdere herstelpunten hebt is de kans groter dat je eventuele problemen met systeemherstel kunt oplossen.

Bedenk echter wel dat je genoeg ruimte over moet houden voor te installeren software en je gebruikersmapIn je gebruikersmap worden onder andere je (office)documenten opgeslagen. Maar ook je muziek en filmbestanden vinden hier een plaats. Daar deze bestanden veel ruimte innemen is het verstandig de gebruikersmappen naar een andere partitie te verplaatsen. Probeer hier een goede balans tussen te vinden.

Klik nu op Toepassen gevolgd door een klik op Ok om de wijzigingen van kracht te laten worden

systeembeveiliging voor lokale schijf

In het venster Systeemeigenschappen kun je zien dat de geselecteerde partitie nu gecontroleerd wordt.

Sluit nu ook het venster Systeemeigenschappen door ook hier op Ok te klikken

Een herstelpunt maken

  • Druk op de Windowstoets van je toetsenboord
  • Typ herstel
  • Klik op Een herstelpunt maken
  • Klik op Maken
  • Geef het herstelpunt een duidelijke naam (De datum wordt automatisch toegevoegd)
  • Klik op Maken
  • Klik op Sluiten
  • Klik op OK om Systeemherstel te sluiten

Of klik op Maken… om nu een herstelpunt te maken.

Systeemeigenschappen sluiten

(Je leest nu pagina 1 van 1)