Systeembestanden repareren met SFC / Scannow

(Je leest nu pagina 1 van 1)

Als je computer traag is, of als bepaalde onderdelen of apps niet goed werken kan het probleem veroorzaakt worden door beschadigde of onjuist gewijzigde systeembestanden.

Dit probleem kan je oplossen door gebruik te van System File Checker, kortweg SFC. Systeembestandscontrole biedt een beheerder de mogelijkheid om alle beveiligde bestanden te scannen om hun versies te controleren.

Als Systeembestandscontrole detecteert dat een beveiligd bestand is overschreven, wordt de juiste versie van het bestand opgehaald uit de cachemap en wordt het onjuiste bestand vervangen.

Er is een kopie van de systeembestanden opgeslagen in de cache dus je kunt de opdracht sfc /scannow altijd uitvoeren, ook als je geen internetverbinding hebt.

Recente systeembestanden downloaden

De systeembestanden in de cache zijn niet altijd de meest recente. Om er zeker  van te zijn dat je over de meest recente systeembestanden beschikt kan je ze voordat je System File Checker start ook downloaden door de opdracht DISM /Online /Cleanup-Image /Resto eHealth in te voeren.

(Als je geen internetverbinding hebt kan je deze stap ook overslaan.)

Systeembestanden repareren met SFC / Scannow afb. 1

Hiermee geef je opdracht de meest recente systeembestanden te downloaden (via Windows Update) en op te slaan in de cache.

Systeembestanden repareren met SFC / Scannow afb. 2

SFC uitvoeren

Nu je over de meest recente systeembestande beschikt kan je overgaan tot het controleren van je systeembestanden.

Dat doe je door de opdrachtprompt te starten (als beheerder) en de volgende opdracht in te voeren: sfc /scannow en daarna op Enter te drukken.

Systeembestanden repareren met SFC / Scannow afb. 3

Het is vrij gebruikelijk dat er niets lijkt te gebeuren na het drukken op de entertoets, maar als je even wacht zie je dat er wel degelijk iets gebeurt.

Systeembestanden repareren met SFC / Scannow afb. 4

Na afloop krijg je een melding met het resultaat van de scan. Beschadigde systeembestanden zijn automatisch gerepareerd door ze te vervangen.

Je kunt de opdrachtprompt sluiten en de computer opnieuw opstarten om te controleren of alles weer normaal werkt.

(Je leest nu pagina 1 van 1)