Windows 8.1 – Nieuwe sneltoetsen

(Je leest nu pagina 1 van 1)

Net als bij eerdere versies van Windows zijn er in Windows 8 nieuwe functies die met sneltoetsen (toetsencombinaties) bereikbaar zijn.

Door de toets met het Windowslogo Windows logoin combinatie met een andere voorgedefinieerde toets in te drukken kun je vaak op eenvoudige wijze een bestand openen, opslaan, sluiten en andere functies of commando’s activeren. Dit gaat vaak sneller dan met de muis.

Omdat Windows 8 geoptimaliseerd is voor werken met touchscreens zijn niet niet alle sneltoetsen op elke (tablet)computer beschikbaar.

Windows logo Schakelen tussen Start scherm en de laatst geopende toepassing
Windows logo + C Opent de charmesbar
Windows logo + I Opent de instellingencharme
Windows logo + H Opent de Delencharme
Windows logo + K Opent de Apparatencharme
Windows logo + Q Apps zoeken
Windows logo + F Opent het scherm Bestanden zoeken
Windows logo + W Opent het scherm Instellingen zoeken
Windows logo + P Opent de tweede scherm bar
Windows logo + Z Opent de Opties Bar wanneer u een App van het Startscherm open hebt
Windows logo + X Opent het Windows-Menu
Windows logo + O vergrendelen schermstand
Windows logo + . Het scherm splitsen en naar rechts verplaatsen met het vergrootglas
Windows logo + SHIFT + . Het scherm splitsen en naar links verplaatsen met het vergrootglas
Windows logo + V alle actieve toast/meldingen bekijken
Windows logo + SHIFT + V alle actieve toast/meldingen in omgekeerde volgorde weergeven
Windows logo + PrtScn Maakt een screenshot van het beeldscherm en slaat de afbeelding op in de map afbeeldingen als Screenshot
Windows logo + Enter Start Verteller
Windows logo + E Computer openen in verkenner
Windows logo + R Open het dialoogvenster uitvoeren
Windows logo + U Open Toegankelijkheidscentrum
Windows logo + CTRL + F
Windows logo + Pause/Break Open de pagina Systeem
Windows logo + T Scroll door de items op de taakbalk
Windows logo + M Minimaliseer alle vensters
Windows logo + SHIFT + M alle geminimaliseerde vensters herstellen
Windows logo + D Weergeven / verbergen bureaublad (minimaliseren/herstellen alle vensters)
Windows logo + L computer vergrendelen

Sneltoetsen met de pijltjes

Windows logo + PIJL omhoog huidige venster maximaliseren
Windows logo + PIJL omlaag huidige venster maximaliseren
Windows logo + PIJL Links tegel venster aan de linkerkant van het scherm
Windows logo + PIJL rechts tegel venster aan de rechterkant van het scherm
Windows logo + HOME Minimaliseer alle, behalve het huidige venster
Windows logo + SHIFT + PIJL omhoog uitbreiden van huidige venster vanaf de bovenkant naar de onderkant van het scherm
Windows logo + SHIFT + PIJL links / rechts Verplaats het huidige venster van de ene monitor naar de volgende

Overig

Pageup + PIJL omhoog voorwaarts schuiven op het Start scherm
PageUp voorwaarts schuiven op het Start scherm
PageDown Achterwaarts schuiven op het Start scherm
ESC Sluit een charm
CTRL + Esc schakelen tussen Start scherm en de laatste geopende toepassing
CTRL + muis scroll wiel De semantische Zoom op het startscherm activeren
Alt een verborgen menubalk weergeven
ALT + D Selecteer de adresbalk
Alt + P weergeven van het voorbeeldvenster in Windows Verkenner
Alt + Tab Stap vooruit door de geopende vensters
Alt + Shift + Tab Stap achteruit door de geopende vensters
ALT + F Sluit het huidige venster Open het dialoogvenster Windows afsluiten vanaf het bureaublad
Alt + Spacebar Opent het snelmenu voor het huidige venster
Alt + Esc Switch tussen open programma’s in de volgorde dat ze werden geopend
Alt + PrtScn Neem een screenshot van het actieve venster en plaats het op het Klembord
Alt + omhoog pijl een in Windows Verkenner (zoals de pijl-omhoog in XP) mapniveau omhoog gaan
Alt + pijl-links de vorige map weergeven
Shift + Delete permanent verwijderen van het item (in plaats van het naar de prullenbak te verplaatsen)
Shift + F6 achterwaarts doorlopen van de elementen in een venster of dialoogvenster
Shift + F10 toegang krijgen tot het contextmenu voor het geselecteerde item
Shift + Tab achterwaarts doorlopen van de elementen in een venster of dialoogvenster
Shift + Klik een opeenvolgende groep items selecteren
Shift + Klik op een Taskbar knoop lancering van een nieuwe sessie van een programma
Shift + Klik met de rechtermuisknop op
een Taskbarknop
toegang krijgen tot het contextmenu voor het geselecteerde item
CTRL + A Selecteer alle items
CTRL + C het geselecteerde item kopiëren
CTRL + X het geselecteerde item knippen
CTRL + V het geselecteerde item plakken
CTRL + D geselecteerde item verwijderen
CTRL + Z een actie ongedaan maken
CTRL + Y een bewerking opnieuw uitvoeren
CTRL + N een nieuw venster openen in Windows Verkenner
CTRL + W Sluit het huidige venster in Windows Verkenner
CTRL + E Selecteer het zoekvak in de rechterbovenhoek van een venster
Ctrl + Shift + N nieuwe map maken
Ctrl + Shift + Esc Open het Taakbeheer van Windows
Ctrl + Alt + Lusje gebruik de pijltjestoetsen om geopende vensters te doorlopen
Ctrl + Alt + Delete Opent het scherm Windows-beveiliging
CTRL + klik Selecteer meerdere afzonderlijke items
CTRL + klik en sleep een item Hiermee kopieert u dat item in dezelfde map
Ctrl + Shift + klik en sleep een item Hiermee maakt u een snelkoppeling voor dat item in dezelfde map
Ctrl + Tab vooruit via tabs
Ctrl + Shift + Tab in terugwaartse richting door tabbladen
Ctrl + Shift + Klik op een Taakbalk knop een nieuw exemplaar van een programma als beheerder starten
F1 Help weergeven
F2 een bestand hernoemen
F3 zoekactie openen
F4 de lijst van de adresbalk weergeven
F5 weergave vernieuwen
F6 cyclus vooruit door elementen in een venster of dialoogvenster
F7 opdrachtgeschiedenis weergeven in een MS-DOS-Prompt
F10 verborgen Menu balk weergeven
F11 volledige schermweergave in- of uitschakelen
Tab Stap vooruit door elementen in een venster of dialoogvenster
PrtScn Neem een screen shot van het gehele scherm en plaats deze op het Klembord
Home naar de bovenkant van het actieve venster verplaatsen
Einde verplaatst naar de onderkant van het actieve venster
Verwijderen het geselecteerde item verwijderen
BACKSPACE de vorige map weergeven in Windows Verkenner verplaatsen map één niveau hoger in de Open of het dialoogvenster Opslaan
ESC een dialoogvenster sluiten
Num Lock ingeschakeld + Plus (+) de inhoud van de geselecteerde map weergeven
Num Lock ingeschakeld + Minus (-) de geselecteerde map samenvouwen
Num Lock ingeschakeld + sterretje alle submappen onder de geselecteerde map uitvouwen
Druk op Shift (5 keer) Plaktoetsen in- of uitschakelen
Houdt Shift 8 seconden ingedrukt Filtertoetsen in- of uitschakelen
Houdt Num Lock 5 seconden igedrukt Draaien in- of uitschakelen

(Je leest nu pagina 1 van 1)