Windows 8.1 – Nieuwe sneltoetsen

Net als bij eerdere versies van Windows zijn er in Windows 8 nieuwe functies die met sneltoetsen (toetsencombinaties) bereikbaar zijn.

Door de toets met het Windowslogo Windows logoin combinatie met een andere voorgedefinieerde toets in te drukken kun je vaak op eenvoudige wijze een bestand openen, opslaan, sluiten en andere functies of commando’s activeren. Dit gaat vaak sneller dan met de muis.

Omdat Windows 8 geoptimaliseerd is voor werken met touchscreens zijn niet niet alle sneltoetsen op elke (tablet)computer beschikbaar.

Windows logoSchakelen tussen Start scherm en de laatst geopende toepassing
Windows logo + COpent de charmesbar
Windows logo + IOpent de instellingencharme
Windows logo + HOpent de Delencharme
Windows logo + KOpent de Apparatencharme
Windows logo + Q Apps zoeken
Windows logo + FOpent het scherm Bestanden zoeken
Windows logo + WOpent het scherm Instellingen zoeken
Windows logo + POpent de tweede scherm bar
Windows logo + ZOpent de Opties Bar wanneer u een App van het Startscherm open hebt
Windows logo + XOpent het Windows-Menu
Windows logo + Overgrendelen schermstand
Windows logo + .Het scherm splitsen en naar rechts verplaatsen met het vergrootglas
Windows logo + SHIFT + .Het scherm splitsen en naar links verplaatsen met het vergrootglas
Windows logo + Valle actieve toast/meldingen bekijken
Windows logo + SHIFT + Valle actieve toast/meldingen in omgekeerde volgorde weergeven
Windows logo + PrtScnMaakt een screenshot van het beeldscherm en slaat de afbeelding op in de map afbeeldingen als Screenshot
Windows logo + EnterStart Verteller
Windows logo + EComputer openen in verkenner
Windows logo + ROpen het dialoogvenster uitvoeren
Windows logo + UOpen Toegankelijkheidscentrum
Windows logo + CTRL + F
Windows logo + Pause/BreakOpen de pagina Systeem
Windows logo + TScroll door de items op de taakbalk
Windows logo + MMinimaliseer alle vensters
Windows logo + SHIFT + Malle geminimaliseerde vensters herstellen
Windows logo + DWeergeven / verbergen bureaublad (minimaliseren/herstellen alle vensters)
Windows logo + Lcomputer vergrendelen

Sneltoetsen met de pijltjes

Windows logo + PIJL omhooghuidige venster maximaliseren
Windows logo + PIJL omlaaghuidige venster maximaliseren
Windows logo + PIJL Linkstegel venster aan de linkerkant van het scherm
Windows logo + PIJL rechtstegel venster aan de rechterkant van het scherm
Windows logo + HOMEMinimaliseer alle, behalve het huidige venster
Windows logo + SHIFT + PIJL omhooguitbreiden van huidige venster vanaf de bovenkant naar de onderkant van het scherm
Windows logo + SHIFT + PIJL links / rechtsVerplaats het huidige venster van de ene monitor naar de volgende

Overig

Pageup + PIJL omhoogvoorwaarts schuiven op het Start scherm
PageUpvoorwaarts schuiven op het Start scherm
PageDownAchterwaarts schuiven op het Start scherm
ESCSluit een charm
CTRL + Escschakelen tussen Start scherm en de laatste geopende toepassing
CTRL + muis scroll wielDe semantische Zoom op het startscherm activeren
Alteen verborgen menubalk weergeven
ALT + DSelecteer de adresbalk
Alt + Pweergeven van het voorbeeldvenster in Windows Verkenner
Alt + TabStap vooruit door de geopende vensters
Alt + Shift + TabStap achteruit door de geopende vensters
ALT + FSluit het huidige venster Open het dialoogvenster Windows afsluiten vanaf het bureaublad
Alt + SpacebarOpent het snelmenu voor het huidige venster
Alt + EscSwitch tussen open programma’s in de volgorde dat ze werden geopend
Alt + PrtScnNeem een screenshot van het actieve venster en plaats het op het Klembord
Alt + omhoog pijleen in Windows Verkenner (zoals de pijl-omhoog in XP) mapniveau omhoog gaan
Alt + pijl-linksde vorige map weergeven
Shift + Deletepermanent verwijderen van het item (in plaats van het naar de prullenbak te verplaatsen)
Shift + F6achterwaarts doorlopen van de elementen in een venster of dialoogvenster
Shift + F10toegang krijgen tot het contextmenu voor het geselecteerde item
Shift + Tabachterwaarts doorlopen van de elementen in een venster of dialoogvenster
Shift + Klikeen opeenvolgende groep items selecteren
Shift + Klik op een Taskbar knooplancering van een nieuwe sessie van een programma
Shift + Klik met de rechtermuisknop op
een Taskbarknop
toegang krijgen tot het contextmenu voor het geselecteerde item
CTRL + ASelecteer alle items
CTRL + Chet geselecteerde item kopiëren
CTRL + Xhet geselecteerde item knippen
CTRL + Vhet geselecteerde item plakken
CTRL + Dgeselecteerde item verwijderen
CTRL + Zeen actie ongedaan maken
CTRL + Yeen bewerking opnieuw uitvoeren
CTRL + Neen nieuw venster openen in Windows Verkenner
CTRL + WSluit het huidige venster in Windows Verkenner
CTRL + ESelecteer het zoekvak in de rechterbovenhoek van een venster
Ctrl + Shift + Nnieuwe map maken
Ctrl + Shift + EscOpen het Taakbeheer van Windows
Ctrl + Alt + Lusjegebruik de pijltjestoetsen om geopende vensters te doorlopen
Ctrl + Alt + DeleteOpent het scherm Windows-beveiliging
CTRL + klikSelecteer meerdere afzonderlijke items
CTRL + klik en sleep een itemHiermee kopieert u dat item in dezelfde map
Ctrl + Shift + klik en sleep een itemHiermee maakt u een snelkoppeling voor dat item in dezelfde map
Ctrl + Tabvooruit via tabs
Ctrl + Shift + Tabin terugwaartse richting door tabbladen
Ctrl + Shift + Klik op een Taakbalk knopeen nieuw exemplaar van een programma als beheerder starten
F1Help weergeven
F2een bestand hernoemen
F3zoekactie openen
F4de lijst van de adresbalk weergeven
F5weergave vernieuwen
F6cyclus vooruit door elementen in een venster of dialoogvenster
F7opdrachtgeschiedenis weergeven in een MS-DOS-Prompt
F10verborgen Menu balk weergeven
F11volledige schermweergave in- of uitschakelen
TabStap vooruit door elementen in een venster of dialoogvenster
PrtScnNeem een screen shot van het gehele scherm en plaats deze op het Klembord
Homenaar de bovenkant van het actieve venster verplaatsen
Eindeverplaatst naar de onderkant van het actieve venster
Verwijderenhet geselecteerde item verwijderen
BACKSPACEde vorige map weergeven in Windows Verkenner verplaatsen map één niveau hoger in de Open of het dialoogvenster Opslaan
ESCeen dialoogvenster sluiten
Num Lock ingeschakeld + Plus (+)de inhoud van de geselecteerde map weergeven
Num Lock ingeschakeld + Minus (-)de geselecteerde map samenvouwen
Num Lock ingeschakeld + sterretjealle submappen onder de geselecteerde map uitvouwen
Druk op Shift (5 keer)Plaktoetsen in- of uitschakelen
Houdt Shift 8 seconden ingedrukt Filtertoetsen in- of uitschakelen
Houdt Num Lock 5 seconden igedrukt Draaien in- of uitschakelen

Geef een reactie

Voor je reageert moet je weten dat:

We ons het recht voorbehouden reacties zonder opgave van redenen te weigeren.

Aan het plaatsen van je reactie geen rechten ontleend kunnen worden.

Terug naar boven!