Windowscorner.nl verder aangeduid als deze website,

Spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin deze website als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan deze website niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Deze website aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Deze website bevat de mogelijkheid om door derden ontwikkelde software te downloaden. Deze website geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. Deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

Deze website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van deze website liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van deze website. Deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Deze website geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Deze website vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van deze website en deze website geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de website. Tevens is deze website niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van deze website die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is deze website in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Gebruik van cookies

Wanneer u deze website bezoekt zonder mede te delen wie u bent of zonder enige informatie over uzelf te verschaffen, zal deze website toch enige gegevens bewaren, zoals geanonimiseerde IP-adressen. De gegevens worden gebruikt voor het statistisch meten van gegevens, zoals het aantal bezoeken aan de website en de bezochte pagina's. Deze website kan deze gegevens benutten om het gebruik van de website te kunnen volgen en om de inhoud ervan te verbeteren.

Overcookies

Websites moeten bezoekers toestemming vragen voor plaatsing van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites na uw bezoek plaatsen op uw computer, mobiele telefoon of tablet. De cookiewet maakt een uitzondering voor cookies die niet privacygevoelig zijn. Bijvoorbeeld voor cookies die bezoekersaantallen bijhouden.

Niet voor alle cookies is toestemming nodig

Voor cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, is geen toestemming van de bezoeker nodig. Dit zijn vaak cookies die een website beter laten werken. Het gaat bijvoorbeeld om:

Analytische cookies

Websites gebruiken analytische cookies om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen zij beter inzicht in het functioneren van de website. Analytische cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Cookies waar altijd toestemming vereist voor vereist is

Voor tracking cookies is altijd toestemming vereist.
Websites moeten altijd uw toestemming vragen om cookies te plaatsen die inbreuk maken op uw privacy. Vaak gaat het dan om ‘tracking’ cookies. Deze cookies houden individueel surfgedrag bij en stellen profielen op om bijvoorbeeld gerichte advertenties mogelijk te maken.

Verwerking persoonsgegevens bij plaatsing cookies
Websites kunnen bij de plaatsing van cookies ook persoonsgegevens verwerken. Uw bank doet dat bijvoorbeeld. Bij deze cookies is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Zie ook: ConsuWijzer

Bron: Rijksoverheid

Copyricht

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie die je op deze site (www.windowscorner.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij windowscorner.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ookvan deze informatie is toegestaan, als aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

De informatie op windowscorner mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een opslagmedium of geprint worden, op voorwaarde dat dit geschiedt voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, de informatie niet gewijzigd wordt en de bron vermeld wordt.

De beste manier om te verwijzen naar windowscorner is door gebruik te maken van een link naar deze website of een van de onderliggende pagina’s.

Hyperlink met logo

Tekstlinks

Windowscorner:
Stap voor stap aan de slag met Windows