Sneltoetsen in Windows 10, het complete overzicht

Sneltoetsen in Windows zijn een handige manier om snel eenvoudige taken uit te voeren en het gaat sneller dan met de muis.

Je vindt hier een compleet overzicht van alle beschikbare toetscombinaties.

Je computer is kwetsbaar als je Windows 7 blijft gebruiken

Je computer is kwetsbaar als je Windows 7 blijft gebruiken. Er komt een einde aan Windows 7 en nu definitief. Op 15 januari 2020 bereikt Windows 7 het einde van de levensduur (EOL).

Tips voor Windows Verkenner die je moet kennen

Tips voor Windows Verkenner die je moet kennen

In Windows is Verkenner een van de meest gebruikte programma’s.

Hoewel Windows Verkenner er simpel uitziet, is het behoorlijk krachtig en heeft het programma veel ingebouwde functies.

Het heeft verschillende verborgen of moeilijk te vinden opties die het leven een beetje makkelijker kunnen maken.

Als zoeken vanaf de taakbalk niet meer werkt

Als zoeken vanaf de taakbalk niet meer werkt

Het Start-menu maakte een welkome comeback in Windows 10, maar het is nog steeds gevoelig voor fouten waardoor zoeken vanaf de taakbalk niet meer werkt.

Meer controle over updates van Windows 10

Meer controle over updates van Windows 10

Met Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Education en Windows 10 S heb je eindelijk meer controle over de manier waarop updates op je apparaat worden geïnstalleerd.

Onderdelenupdates kun je nu tot een jaar uitstellen.

Binnenkort eindigt de productondersteuning voor Windows 7

Binnenkort eindigt de productondersteuning voor Windows 7

Nu is het einde van Windows 7 echt in zicht; op 14 januari 2020 wordt de ondersteuning van Windows 7 beëindigd.

Microsoft heeft verklaard 10 jaar productondersteuning voor Windows 7 te leveren toen het werd uitgebracht op 22 oktober 2009. Wanneer deze periode van 10 jaar afloopt, beëindigt Microsoft de ondersteuning voor Windows 7

Apps starten zonder beveiligingswaarschuwing

Apps starten zonder beveiligingswaarschuwing

Gebruikersaccountbeheer of UAC waarschuwt je voordat er wijzigingen op je pc worden aangebracht waarvoor beheerdersrechten nodig zijn. Voor je sommige programma’s kunt starten, krijg je bijvoorbeeld eerst een waarschuwing van Gebruikers accountbeheer.

Werkbalken aan de taakbalk toevoegen

Werkbalken aan de taakbalk toevoegen

De taakbalk is, als je dit niet gewijzigd hebt, bijna altijd zichtbaar.

In de taakbalk vind je aan de rechterzijde onder andere de klok en de systeempictogrammen, links daarvan worden de pictogrammen van geopende programma’s weergegeven.

Sneltoetsen om de cursor van je webbrowser in de adresbalk te plaatsen

Sneltoetsen om de cursor van je webbrowser in de adresbalk te plaatsen

Als je naar een andere website wilt surfen gebruik je waarschijnlijk de muis of je touchpad om de muisaanwijzer in de adresbalk te plaatsen.

Maar weet je dat het sneller en makkelijker kan, zonder je muis of touchpad te gebruiken?

Zo vervang je Microsoft Edge in een paar stappen door een andere browser

Zo vervang je Microsoft Edge in een paar stappen door een andere ...

Ondanks dat Microsoft Edge veel beter is dan zijn voorganger Internet Explorer gebruik je misschien liever een andere webbrowser

In dat geval is het handig als je favoriete browser ingesteld is als de standaardbrowser van Windows 10.

Partities en volumes op een GPT-schijf aanpassen met Schijfbeheer

Partities en volumes op een GPT-schijf aanpassen met Schijfbeheer

Ook als je maar één harde schijf hebt, is het verstandig je harde schijf op te delen in partities en volumes.

Zo kun je niet alleen verlies van gegevens voorkomen als Windows onverhoopt niet meer wil opstarten, maar je kunt al je bestanden ook geordend opslaan.

Met deze tips maak je de perfecte e-mailhandtekening

Met deze tips maak je de perfecte e-mailhandtekening

Een e-mailhandtekening onder je bericht is niet alleen handig voor de ontvanger, het geeft je e-mailbericht ook een professionele uitstraling.

Wij geven je hier wat tips om een goede e-mailhandtekening te maken die op elk apparaat correct wordt weergegeven.

Voor jou geselecteerd

Dit deel je beter niet op sociale media

Dit deel je beter niet op Facebook en andere sociale media

We gaan een open deur intrappen, we gaan je ...

Dit deel je beter niet op sociale media

Je computer is kwetsbaar als je Windows 7 blijft...

Je computer is kwetsbaar als je Windows 7 blijft gebruiken. Er komt een einde aan Windows 7 en nu ...

Je computer is kwetsbaar als je Windows 7 blijft gebruiken

Waarom en hoe je systeemherstel in windows 10 inschakelt

Dankzij systeemherstel kan je de systeembestanden van je computer herstellen in de staat waarin deze op een eerder tijdstip ...

Windows 10: Instellingen die je meteen moet controleren na...

Weet je dat je enkele belangrijke instellingen niet alleen direct na de installatie van Windows 10 zou moeten wijzigen? ...

Windows 10: Instellingen die je meteen moet controleren na de installatie (van een update)

Voorkom RSI (Repetitive strain injury. Voorkom arm, nek en schouderklachten

Repetitive Strain Injuries (RSI) is de verzamelnaam voor verschillende aandoeningen aan spieren en zenuwen van hand, arm, nek en schouders.

Het wordt veroorzaakt door langdurige en repeterende handelingen.

De kwaal komt veel voor bij beeldschermwerkers, maar ook bij mensen met ogenschijnlijk afwisselend werk, zoals schilders, truckchauffeurs, musici en huisvrouwen.

Harde werkers lopen het meeste risico op de aandoening, vooral als ze onder druk staan of uit eigen beweging zonder veel pauzes doorploeteren. Slechte werkomstandigheden, slecht aangepast meubilair verhoogt de kans op RSI.

De meest voorkomende misverstanden op een rij:

RSI krijg je door beeldschermwerk
RSI is hetzelfde als een muisarm
Door RSI kom je in de WAO
Als je eenmaal RSI hebt, kom je er nooit meer vanaf
Mij overkomt dat niet, ik krijg geen RSI

Omdat binnen beroepsgroepen weinig overeenstemming te vinden was over welke gezondheidsklachten nu wel of niet onder de noemer RSI te plaatsen waren, en ook omdat de term RSI het moeilijk maakte om een diagnose te stellen, of een behandeling voor te schrijven, hebben deze beroepsgroepen afgesproken (vanaf 2004) voor diagnostische- en behandeldoeleinden een 23-tal ziektebeelden te gebruiken die onder de term CANS (Complaints of Arm, Neck and Shoulder) verzameld zijn.

Dit betekent niet dat het begrip RSI niet meer gebruikt wordt om bepaalde gezondheidsproblemen aan te duiden.
Over de oorzaak van de gezondheidsproblemen bestaan nog veel onduidelijkheden.

Onderzoekers zijn het er vaak nog niet over eens, of kunnen moeilijk een precieze oorzaak aanwijzen. Ondertussen leiden de gevolgen ervan tot kostenposten voor werkgevers of verzekeringsmaatschappijen. Om de kosten naar bedrijf en maatschappij te verminderen zou nog veel onderzoek gedaan kunnen en moeten worden.

Vergelijkbare activiteiten

Andere voorbeelden van activiteiten waarbij aandoeningen ontstonden die gelijkenis vertonen met RSI en al veel langer bekend zijn: Monniken schreven in de Middeleeuwen hele boeken over, vaak staande, in een koude of tochtige omgeving. Rond de vorige eeuwwisseling werd al wel een pijnlijke aandoening van marconisten beschreven die langdurig met een morsesleutel moesten werken. Musici, o.a. pianisten en violisten, die te lang en in een verkrampte houding ingewikkelde stukken oefenen, zonder de juiste ontspanningsoefeningen in acht te nemen.

Gevolgen

Ernstige RSI-gerelateerde klachten kunnen tot jarenlange (gedeeltelijke) invaliditeit leiden

Het is dan ook zaak om bij aanhoudende klachten (ook beginnende) in een vroeg stadium contact op te nemen met een (huis)arts.

Er zijn overigens geen pilletjes voor, behoudens pijnstillers en ontstekingsremmers die contraproductief kunnen werken als ze gebruikt worden om de pijn te onderdrukken zonder het gedrag te veranderen. Wel kan deze eventueel doorverwijzen naar b.v. een Mensendieck therapeut voor houdingscorrecties, of een fysiotherapeut.

Onder artsen wordt verschillend gedacht over de effectiviteit van deze aanpak. Uiteindelijk is gedragsverandering bijna altijd onmisbaar voor het herstelproces. Een ergotherapeut kan hierbij nog wel eens behulpzaam zijn.

Preventie

Om RSI-klachten tijdens intensief beeldschermwerk te vermijden stelt men verschillende maatregelen voor.

Naast het ergonomisch inrichten van de werkplek en een goede zithouding zijn variatie in de werkzaamheden en het nemen van voldoende kleine en grotere pauze’s belangrijke voorzorgsmaatregelen tegen RSI-klachten.

Men neemt momenteel aan (eigenlijk zonder dat daar duidelijke bewijzen voor zijn of goed onderzoek naar is gedaan) dat bij het voorkomen van RSI-achtige klachten de volgende zaken van belang zijn:

  • Goede houding. Bij PC gebruik: rechtop zitten, niet langdurig onderuit hangen of juist voorovergebogen naar het scherm. Een goede houding wordt mede mogelijk gemaakt door een goede inrichting van de werkplek: bij PC gebruik valt dan te denken aan de hoogte van het bureaublad, de kijkhoek naar het beeldscherm (bovenkant scherm bij voorkeur op ooghoogte), de instelling van de stoel en goede ondersteuning voor polsen en voeten.
  • Afwisseling van werkzaamheden.
  • Pauzeren door het installeren van pauzesoftware.
  • Oefen de spieren op gezonde wijze.
  • Werkdruk. Zorg dat je zoveel mogelijk je eigen werk kunt indelen (is ook van grote invloed op het voorkomen van burn-out).
  • Speciale hulpmiddelen. Speciale (computer)hulpmiddelen kunnen bovenstaande preventiemaatregelen in de hand werken, zoals balmuis of trackball (gebruiken van duim i.p.v. arm om de pijl te bewegen, "gebroken" toetsenbord (minder spanning in arm spieren) en bijvoorbeeld het Veyboard (minder inspannend typen in lettergrepen, met beste werklastverdeling over de verschillende vingers).

Een goede houding zowel op het werk alsthuis kan klachten helpen voorkomen.
RSI: de juiste houding

RSI krijg je door beeldschermwerk

In Nederland hebben 3,2 miljoen werkenden last van RSI-klachten, zo blijkt uit onderzoek van TNO Arbeid. Dat komt neer op twee van de vijf werkende mensen en dat zijn echt niet allemaal beeldschermwerkers. RSI komt ook voor bij beroepen die weinig of niets met computerwerk te maken hebben: schoonmakers, lassers, musici, inpakkers, slagers. De Kappersbond FNV constateerde in 2003 dat liefst 49% van de kappers RSI-klachten heeft.

RSI is hetzelfde als een muisarm

Toen RSI nog uitsluitend in verband werd gebracht met computerwerk kreeg de ‘muis’ de schuld. RSI werd toen ook wel een muisarm genoemd. Veel ‘muizen’achter de computer – vaak in een verkeerde houding en/of op een ergonomisch slecht ingerichte werkplek – is slechts een van de mogelijke oorzaken van RSI. Tegenwoordig is RSI een verzamelnaam (‘paraplubegrip’) voor alle klachten aan armen, nek en schouders. Dat omvat veel meer dan een ‘muisarm’.

Door RSI kom je in de WAO

RSI heeft het imago van een ziekte waarmee je in de WAO komt; dat beeld is onjuist. Hoewel RSI-klachten vaak voorkomen en RSI zelfs de meest gemelde beroepsziekte is, is slechts 3% van de totale WAO-instroom het gevolg van RSI.

De meeste klachten zijn gelukkig geen aanleiding tot langdurig ziekteverzuim. Slechts 1 op de 100 mensen met RSI-klachten verzuimt meer dan drie maanden.

Degenen die in de WAO komen gebruiken die tijd doorgaans om hard verder te werken aan hun herstel. De praktijk wijst uit dat op termijn een belangrijk deel weer terug komt op de arbeidsmarkt.

Als je eenmaal RSI hebt, kom je er nooit meer vanaf

Gelukkig kunnen RSI-klachten ook overgaan.

Zelfs mensen die de hele dag pijn hebben bij dagelijkse handelingen als een kopje vasthouden of haren kammen, kunnen weer terugkomen op het niveau van beginnende klachten en dan volledig herstellen. Het is dus een misverstand dat beginnende RSI automatisch uitmondt in een chronische RSI.

Het is wel belangrijk om bij beginnende klachten meteen alert te reageren: meer pauzes op het werk, afwisselender werk, betere houding en/of werkplek, zo mogelijk minder stress.

Bezoek in een vroeg stadium de huisarts, bedrijfsarts of arbo-arts voor adviezen en behandeling (meestal krijg je een verwijzing naar een fysiotherapeut of oefentherapeut MensendieckinfoMensendieck is de naam van een behandelmethode die niet door een arts wordt uitgevoerd en ook niet onder diens toezicht hoeft te staan. Oefentherapie Mensendieck is vernoemd naar Bess Mensendieck, die in het begin van de 20e eeuw een systeem van oefeningen ontwikkelde gericht op het behandelen van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat en spiergebruik gericht op vitaliteit. Bij Oefentherapie Mensendieck staat gedragsverandering centraal.).

Mij overkomt dat niet, ik krijg geen RSI

Als in Nederland 3,2 miljoen werkenden RSI-klachten hebben, waarom zou jij het dan niet kunnen krijgen? Veel RSI-patiënten hebben óók aangenomen dat zij geen RSI zouden krijgen en zijn doorgegaan met langdurig computer- of ander werk, zonder voldoende pauzes, zonder ergonomische maatregelen (goede werkplek) en met te veel ongezonde stress.

Totdat zij de pijn niet meer konden negeren en wel moesten stoppen met werken, vaak voor langere tijd.

Neem daarom bijtijds je maatregelen en negeer de signalen (pijn in armen, nek en schouders) niet.