Terug naar boven

Partities maken met Windows 8 Schijfbeheer

share on facebook
pin it
comment on facebook
tell a friend
email

Als je na de installatie van Windows 8 niet te vreden bent met de indeling van je harde schijf kun je met schijfbeheer op eenvoudige wijze partities maken, aanpassen en verwijderen. Welke mogelijkheden je hebt is afhankelijk van de huidige indeling van je harde schijf. Je kunt met Windows schijfbeheer alleen basisbewerkingen uitvoeren.

 

 

Start "Uitvoeren", door op de Windowstoets + R te drukken

Typ diskmgmt.msc in het invoervak van het geopende scherm en klik op OK.

uitvoeren

Je krijgt nu een overzicht van alle op de computer aangesloten schijven, dus ook van eventuele ingebouwde kaartlezers en dvd-spelers.

overzicht van schijven

Een partitie verkleinen

Klik met rechts op de partitie of het logisch station dat je wilt verkleinen

volume verkleinen

Windows Schijfbeheer zal het volume nu controleren op beschikbare verkleiningsruimte

volume controleren op verkleiningsruimte

Je krijgt nu te zien met hoeveel MB je de partitie kunt verkleinen. Als je minder ruimte vrij wilt maken kun je zelf opgeven met hoeveel MB je de partitie wilt verkleinen. Klik op verkleinen om de partitie te verkleinen.

schijf verkleinen

Even later heb je vrije ruimte die je aan een andere partitie of logisch station kunt toewijzen.

Een partitie uitbreiden (vergroten)

Als je nog ruimte op je harde schijf hebt die niet aan een partitie of logisch station is toegewezen kun je deze ruimte gebruiken om een partitie te vergroten.

Klik met de rechter muisknop op de partitie die je wilt vergroten

volume uitbreiden

De wizard volume uitbreiden wordt gestart. Klik op Volgende > om door te gaan

wizard volume uitbreiden

Je krijgt nu te zien met hoeveel MB de bestaande partitie kan worden vergroot. Schijfbeheer gaat er van uit dat je alle beschikbare ruimte wilt gebruiken om de partitie te vergroten. Als je dat niet wilt, moet je zelf opgeven met hoeveel MB de partitie vergroot moet worden. Klik op Volgende > om door te gaan met het uitbreiden van de partitie. De geboden opties zijn mede afhankelijk van de indeling van je hare schijf.

schijfruimte selecteren

Voltooi het uitbreiden van de partitie door op Voltooien te klikken

wizard volume uitbreiden afsluiten

Een nieuwe partitie of logisch station maken

Als je nog ruimte op je harde schijf hebt die niet aan een partitie of logisch station is toegewezen kun je deze ruimte gebruiken om een nieuwe partitie te maken.

Klik met rechts op de Niet-toegewezen ruimte en kies voor "Nieuw eenvoudig volume..."

nieuwe partitie maken

De wizard Nieuw eenvoudig volume maken wordt gestart. Klik op volgende om de wizard te starten.

wizard nieuw volume

In het volgende venster kun je opgeven hoe groot de nieuwe partitie maximaal moet worden. De wizard gaat er vanuit dat je alle bischikbare ruimte aan de nieuwe partitie wilt toewijzen. Pas indien nodig de grootte (in MB) aan om een nieuwe partitie of logisch station van de gewenste grootte te maken en klik opVvolgende >.

grootte van nieuw volume opgeven

Wijs in het volgende venster de gewenste stationsletter toe. Let hierbij wel op; als er netwerkstations aanwezig zijn hebben die ook al een letter toegewezen gekregen. Dus zorg dat je niet twee locaties met de zelfde stationsletter maakt.

stationsletter toewijzen

Geef nu, als je dat wilt, een naam aan de nieuwe partitie en laat de standaardinstellingen ongemoeid als je de nieuwe partitie alleen voor Windows gebruikt. Klik op Volgende >

partitie formatteren

Je krijgt nu een overzicht van de gemaakte keuzes. Onder andere hoe groot de nieuwe partitie wordt. Klik op Voltooien om de partitie te maken.

wizard afsluiten

comments powered by Disqus