Partities maken met schijfbeheer van Windows XP

Dit artikel is op gepubliceerd
in Windows XP installeren en op 5 maart 2016 bijgewerkt

We gaan er hier van uit dat je nieuwe partities in nog niet toegewezen schijfruimte wilt maken. Dit gaat het eenvoudigst met Windows Schijfbeheer. Maar het maken van partities kan wel eens verkeerd gaan. Zie daarom ook: Problemen met partities oplossen

Door partities te maken met Windows schijfbeheer kunnen we gegevensverlies voorkomen,
zelfs als Windows crasht en niet meer op wil starten.

Primaire en secundaire partities

hddPartities zijn onder te verdelen in primaire en secundaire partities. Primaire partities staan normaal gesproken aan het begin van de schijfruimte. Het doel van zo’n primaire partitie is om daar vanaf op te starten; de primaire partitie bevat dus het besturingssysteem. In het verleden kon een harde schijf slechts één primaire partitie bevatten. Wilde je een schijf toch opdelen in meerdere stations, dan kon dit door naast de primaire partitie een secundaire of uitgebreide partitie aan te maken.

Een uitgebreide of secundaire partitie kan één of meer logische stations bevatten.

Het aantal logische stations dat aangemaakt kan worden is in feite onbeperkt, zolang er maar genoeg schijfruimte beschikbaar is. Vanaf een logisch station kan niet opgestart worden. Met het oude Fdisk kan een schijf slechts één primaire partitie toegewezen krijgen.

Moderne partitioneringssoftware kan echter vier (primaire) partities creëren zodat er ook vier verschillende besturingssystemen op één schijf kunnen staan.

Verstandiger is het om maximaal drie primaire en één uitgebreide partitie te maken. De uitgebreide partitie kan dan weer verdeeld worden in logische stations.

Partities maken tijdens de setup procedure van Windows

Denk er echter nogmaals aan dat er op een harde schijf slechts 4 partities gemaakt kunnen worden. De partities die u tijdens de installatie aanmaakt zijn allemaal primaire partities. Als u niet genoeg hebt aan vier partities kunt u beter straks onder Windows een uitgebreide partitie maken. Deze kan dan naar behoefte verdeeld worden in logische stations.

set-up

In dit scherm aangekomen kunnen we verschillende keuzes maken. In het geval van een lege harde schijf, dus zonder partities, zal er alleen niet-gepartitioneerde ruimte gemeld worden. Als er wel partities aanwezig zijn zien we een scherm als hierboven met daarin vermeld de aanwezige partities, de toegewezen stationsletter, de grootte en de aanwezige vrije ruimte. Door er voor te kiezen de aanwezige partities te verwijderen kunnen we met een schone lei beginnen. Bedenk wel dat alle gegevens op de te verwijderen partities verloren zullen gaan en doe dat dus als je zeker weet dat je de gegevens elders opgeslagen of niet meer nodig hebt. Selecteer de partitie die je wilt verwijderen en druk op D. Hierna zal gevraagd worden of je zeker weet dat de partitie verwijderd moet worden. Antwoord ook hier bevestigend. Druk na het verwijderen van alle partities op C. Nu kunt u aangeven hoe groot de eerste partitie moet worden.

Windows XP vraagt inclusief service packs en updates heel wat ruimte. Afhankelijk van de hoeveelheid software die je wilt installeren is het verstandig een partitie van 40 tot 60 Gb te maken. Windows XP zit dan lekker ruim in z’n jas zodat je geen vervelende meldingen over gebrek aan schijfruimte krijgt.

Je kunt er nu voor kiezen nog meer partities aan te maken, maar dat kan ook met schijfbeheer als Windows XP geïnstalleerd is.

Als alles goed is gegaan hebt u nu dus één partitie plus een hoeveelheid niet-gepartitioneerde ruimte op de harde schijf. Deze niet-gepartitioneerde ruimte verdelen we straks over een of meer logische stations als we Windows hebben geïnstalleerd. Ga nu verder met de installatie van Windows door de gewenste partitie te selecteren en op enter te drukken. We hebben nu een eerste belangrijke basis gelegd om in de toekomst verlies van gegevens tot een minimum te beperken. Zodra het systeem vervolgens geformatteerd is zal de volgende fase van de installatie van start gaan.

Partities maken de installatie van Windows

Onder Windows XP is het mogelijk de harde schijf te verdelen in primaire en uitgebreide partities. Standaard kan een harde schijf in 4 partities verdeeld worden, waarvan één uitgebreide partitie. Door gebruik te maken van een uitgebreide partitie omzeil je de beperking van maximaal vier partities. Een uit gebreide partitie kun je namelijk weer onderverdelen in logische stations. Deze logische stations zijn op de zelfde manier te benaderen als een primaire partitie. Je kunt ze dus gebruiken om gegevens, zoals muziek, films of documenten op op te slaan, je kunt er naar en van kopiëren, knippen en plakken etcetera.

Schijfbeheer starten

Om de harde schijf op te delen in partities zullen we het onderdeel schijfbeheer op moeten starten. Dat doen we zo: Ga naar start → uitvoeren en typ diskmgmt.msc in het invoervak en druk op de entertoets, waarna het volgende venster zich opent.

schijfbeheer

Klik in Schijfbeheer met de rechter muisknop op een deel van de niet toegewezen ruimte, en selecteer Nieuwe partitie om de wizard Nieuwe partitie te starten. Klik op volgende.

wizard nieuwe partitie

Klik op het rondje met uitgebreide partitie. Klik op volgende.

uitgebreide partitie

Geef in het volgende venster de grootte van de uitgebreide partitie aan. Gebruik hier alle resterende ruimte voor zodat we straks voldoende logische stations aan kunnen maken.

maximum schijfruimte

Klik op volgende.

U krijgt nu een bevestiging van de gemaakte keuzes. Klik op voltooien.

bevestigen

Voor we de uitgebreide partitie kunnen gebruiken moeten we deze eerst opdelen in een of meer logische stations

Zoals u ziet hebben we nu een nieuwe partitie gemaakt. Maar met deze partitie kunnen we nog niets.

disk manager

Klik daarvoor in het lichtgroene gedeelte en kies voor logisch station.

nieuw logisch station

Het volgende venster verschijnt, klik op volgende.

wizard nieuwe partitie

Gewenste grootte

Geef de gewenste grootte van het logische station op. Hoe groot het moet worden is mede afhankelijk van het gebruiksdoel en natuurlijk van de beschikbare ruimte. Voor videobestanden zult u veel meer ruimte nodig hebben dan voor documenten, houdt er echter rekening mee dat u later geen wijzigingen kunt aanbrengen zonder alle gegevens te verliezen. Dit betekent dat u nu goed moet overwegen waar deze partitie voor bestemd is. Zeker met de huidige grote harde schijven is het nodig om systematisch te werk te gaan. Probeer partities daarom zo veel mogelijk voor één doel te gebruiken. Maak een aparte partitie om bij bijvoorbeeld muziekbestanden op te slaan en gebruik één partitie bijvoorbeeld om geluid- of videobestanden te bewerken. Hiermee voorkomt u in een later stadium dat u moet gaan zoeken naar dat ene bestand waar u al zoveel tijd in had gestoken. Kortom: systematisch werken draagt ook bij aan gegevensbehoud.

partitiegrootte

In het volgende venster kunt u de stationsletter kiezen. Standaard geeft Windows de eerste letter die beschikbaar is, maar als u een andere vrije stationsletter wil toewijzen dan kan dat ook.

stationsletter of pad toewijzen

FAT of NTFS?

Voor u de nieuwe partitie kunt gebruiken moet deze natuurlijk wel geformatteerd worden. Ook wordt er gevraagd welk bestandssysteem u wilt gebruiken. Kies onder Windows XP bij voorkeur voor NTFS om dat dit beter en veiliger is dan FAT(32). Vergeet bovendien niet de naam voor de nieuwe partitie op te geven.

Hebt u in een eerder stadium gekozen voor FAT als bestandssysteem? Dan kunt u alsnog overstappen door het bestandssysteem te converteren aar NTFS. Zie hiervoor ook de handleiding van FAT (32) naar NTFS

formatteren als ntfs

U krijgt nu weer een bevestiging van de gemaakte keuzes. Als alles klopt kiest u voor voltooien.

voltooien

En zie daar: een nieuwe partitie die we voor elk gewenst doel kunnen gebruiken. Even wachten tot het formatteren klaar is en we kunnen aan de slag.

eindresultaat