Het bestandssysteem coverteren van FAT (32) naar NTFS

Dit artikel is op gepubliceerd
in Computertips & Handleidingen, Systeem & Bestandsbeheer en op 7 maart 2016 bijgewerkt

Als je met bestanden werkt die groter zijn dan 4GB, bijvoorbeeld een image van een dvd-film, kan het gebeuren dat je een foutmelding krijgt, bijvoorbeeld dat ‘het bestand te groot is’, of dat de harde schijf vol is, ondanks dat er voldoende vrije ruimte is!

De oorzaak hiervan is waarschijnlijk dat je computer nog het bestandssysteem FAT32 gebruikt om data op de harde schijf op te slaan. Dit is een inmiddels verouderde techniek uit de tijd van Windows 98/ME en ouder. De maximale grootte van een bestanden die je met het FAT32-bestandssysteem kunt bewerken is 4GB, terwijl een dvd vaak 4 GB of groter is. De opvolger van FAT32 is NTFS, dat wel om kan gaan met bestanden van meer dan 4GB.

Vanaf Windows XP is het verstandig om voor NTFS te kiezen. Het bestandssysteem is betrouwbaar, veilig en efficiënt. Als je je installatie van Windows XP al onder FAT32 gemaakt hebt, kun je overwegen om de harde schijf alsnog te converteren.

Een harde schijf kan alleen naar NTFS geconverteerd worden als er voldoende ruimte vrij is.

( http://support.microsoft.com/kb/156560/) Is dit niet het geval, dan krijg je een foutmelding en zul je ofwel ruimte vrij moeten maken of besluiten (voorlopig) het FAT (32) bestandsysteem te blijven gebruiken.

Denk er ook aan dat het niet mogelijk is om terug te converteren naar FAT32.

Een FAT16- of FAT32-volume converteren naar NTFS

Opmerking

Hoewel de kans op gegevensverlies of beschadiging van gegevens tijdens de conversie minimaal is, kun je voor de zekerheid beter eerst een reservekopie van je gegevens op het desbetreffende volume te maken.

Ga als volgt te werk om een bestaand FAT-volume of FAT32-volume naar NTFS te converteren:

1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens (Alle) Programma’s en Bureau-accessoires aan en klik op Opdrachtprompt.

2. Typ het volgende bij de opdrachtprompt, waarbij stationsletter het station is dat je wilt converteren:

convert stationsletter: /fs:ntfs waarbij je stationsletter vervangt voor de stationsletter van het station dta je wilt converteren.

Typ de volgende opdracht als je bijvoorbeeld station E wilt converteren naar NTFS: convert e: /fs:ntfs

convert e: /fs:ntfs

Als het besturingssysteem zich op het station bevindt dat je wilt converteren, wordt je gevraagd de taak te plannen wanneer je de computer opnieuw opstart, omdat de conversie niet kan worden voltooid terwijl het besturingssysteem actief is. Klik op Ja wanneer daarom wordt gevraagd.

3. Als het volgende bericht bij de opdrachtprompt wordt weergegeven, typ je de volumenaam van het desbetreffende station en druk je op ENTER:

Het type bestandssysteem is FAT. Geef de huidige volumenaam op voor station "stationsletter".

Partities en logische stations hebben vaak ook een naam, deze kun je in bijvoorbeeld Windows verkenner zien stationsnaam

4. Als de conversie naar NTFS is voltooid, wordt het volgende bericht weergegeven bij de opdrachtprompt:

Conversie voltooid

5. Sluit de opdrachtprompt af.

Probleemoplossing

• Wanneer je een volume probeert te converteren naar NTFS, wordt het volgende foutbericht bij de opdrachtprompt weergegeven: Het conversieprogramma kan niet exclusief toegang krijgen tot station stationsletter en kan dus niet met de conversie beginnen. Wilt u dat de conversie plaatsvindt wanneer het systeem opnieuw wordt gestart <(J/N)?> Dit probleem doet zich voor als het volume dat u wilt converteren in gebruik is, bijvoorbeeld omdat daarop Windows XP wordt uitgevoerd.

Je kunt dit probleem oplossen door J te typen bij de opdrachtprompt. Het volume of station wordt geconverteerd naar NTFS zodra je de computer een volgende keer start. • Wanneer je een volume probeert te converteren naar NTFS, wordt het volgende foutbericht bij de opdrachtprompt weergegeven: Convert kan niet worden uitgevoerd omdat het volume door een ander proces wordt gebruikt. Convert kan wel worden uitgevoerd als dit volume eerst wordt ontkoppeld. ALLE GEOPENDE INGANGEN NAAR DIT VOLUME WORDEN IN DAT GEVAL ONGELDIG. Wilt u een ontkoppeling van dit volume forceren? <(J/N)> Dit probleem doet zich voor als het volume dat u wilt converteren, bestanden bevat die in gebruik zijn. Dit kunnen ook bestanden zijn die worden gebruikt door andere gebruikers op het netwerk.

U kunt dit probleem op een van de volgende manieren oplossen: • Sluit alle programma’s die gebruikmaken van de bestanden op het station en typ vervolgens j bij de opdrachtprompt om het station naar NTFS te converteren. . • Het volgende foutbericht wordt weergegeven: Het conversieprogramma kan niet exclusief toegang krijgen tot station stationsletter en kan dus niet met de conversie beginnen. Wilt u dat de conversie plaatsvindt wanneer het systeem opnieuw wordt gestart <(J/N)?> Typ J bij de opdrachtprompt. Het volume of station wordt geconverteerd naar NTFS zodra je de computer een volgende keer start.

LET OP: Wil je om welke reden dan ook terug naar FAT32 dan dient u de partitie eerst met Windows XP te formatteren in FAT32.

Getagd met :
geheugen 3 partities 6 schijfletter 3