Een systeemback-up maken met True Image van Acronis

Dit artikel is op gepubliceerd
in Computertips & Handleidingen, Systeem & Bestandsbeheer en op 16 maart 2016 bijgewerkt

Het maken van een image of snapshot is de eenvoudigste manier om snel en efficiënt een back-up te maken van het besturingssysteem.

Evenals Norton Ghost van Symantec biedt True Image van Acronis de mogelijkheideen back-up te maken van een gehele partitie of logisch station.

Dit betekent dat de de gegevens die zich op deze partitie bevinden 1 op 1 gekopieerd worden, een zogenoemde image. Het voordeel is dat ook alle gemaakte instellingen bewaard blijven.

Je kunt dan ook het best een image maken als Windows helemaal naar je zin is ingesteld, en alle programma’s die je regelmatig gebruikt zijn geïnstalleerd. Ontstaan er problemen met het besturingssysteem dan hoef je niet uren te besteden aan het vinden van een oplossing. In minder dan 30 minuten zet je een image terug en je hebt weer een maagdelijk schoon besturingssysteem met alle instellingen en programm’s die je in een eerder stadium gemaakt hebt.

Het enige dat je dan nog moet doen is de een bezoekje brengen aan Windows Update om de computer up to date te maken. Maar dat kost aanzienlijk minder tijd danWindows opnieuw installeren.

Tip: Heb je de image, na een flinke tijd, gebruikt om Windows terug te zetten? Zorg dan dat alle updates geïnstalleerd worden, breng wijzigingen aan door programma’s toe te voegen of te verwijderen en maak dan een nieuwe image. Zo blijft je image altijd actueel.

Een (volledige) back-up maken met Tru Image.

In het beginscherm van True Image krijg jee de keus uiteen groot aantal mogelijkheden, zoegenaamde "Tasks".

De drie belangrijkste mogelijkheden zijn:

Backup

Hiermee is het mogelijk een back-up te maken van bestanden, folders of de hele harde schijf.

Recovery

Dit biedt nadat we een back-up hebben gemaakt de mogelijkheid deze geheel of gedeeltelijk terug te zetten.

Clone Disk

Deze optie biedt de mogelijkheid de inhoud van een harde schijf 1 op 1 te kopiëren naar een andere harde schijf.
Handig als je de harde schijf wilt vervangen omdat deze te vol begint te raken of om andere redenen aan vervanging toe is.

Een back-up maken van het bestuingssysteem op de C-schijf.

Klik op de task "Backup"

startscherm

Er wordt nu automatisch een wizard gestart die je begeleidt bij het maken van de back-up.

wizard starten

Klik op "Next" om te kiezen welke gegevens je wilt opslaan.

Om een back-up te maken van het besturingssysteem kies je voor de optie
"The entire disk contents or individual partition", gevolgd door een klik op "Next".

kiezen welke gegevens op te slaan

Selecteer nu de partitie waarop het besturingssysteem is geïnstalleerd. Normaal gesproken is dit de C-schijf, maar in geval van bijvoorbeeld een multibootsysteem (Meer dan één besturingssysteem op de computer) kan dat ook een andere schijf zijn.

Klik weer op "Next"

partitie kiezen

Een Incrementele Back-up

Een Incremental Backup bespaart tijd en opslagruimte door enkel die bestanden te kopiëren die sinds de laatste normale of incrementele backup aangemaakt werden of veranderden. Het markeert die bestanden ook als dusdanig. U hebt daarbij steeds een normale backup als uitgangspunt nodig. Om bestanden te herstellen heeft u dus de laatste normale, en alle incrementele backups nodig.

Een Differentiele Backup

Ook een Differential Backup beperkt de tijdsduur en opslagruimte door enkel bestanden te kopiëren die veranderd of aangemaakt werden sinds de laatste normale backup, hoewel het deze bestanden niet markeert.

Een volledige Back-up

De naam zegt het zelf, een volledige backup.
Van ieder bestand wordt onvoorwaardelijk
een back-up gemaakt.

Er wordt nu een venster getoond waarin aanbevolen wordt eenn incremental back-up te maken als u eerder al een back-up hebt gemaakt.

Sluit het venster door op "O.K." te klikken.

Er wordt nu gevraagd waar je de back-up wilt opslaan en onder welke naam dit moet gebeuren. Kies een voor de hand liggende naam zodat je later aan de bestandsnaam kunt zien wat je hebt opgeslagen. Wijzig echter niet de extensie – .tib

opslaglocatie kiezen

Kies nu voor "Create new full backup archive"

full backup

Opties voor het maken van een volledige bac-up.

Kies in het volgende scherm voor "Use default options" daar deze opties voldoen voor het maken van een back-up van het besturingssysteem.

backup options

Geef in het volgende venster een duidelijke beschrijving van de back-up.

beschrijving

Ten slotte krijg je een overzicht van de gemaakte instellingen.

Hier kun je in terugvinden welke gegevens worden opgeslagen, de bestemming van de back-up enzovoort.
Zijn de gegevens juist klik dan op "proceed" om de back-up te maken.

overzicht

True Image zal nu starten met het maken van een volledige back-up van het besturingssysteem. In beeld verschint nu een voortgangsoverzicht waaraan je kunt zien hoever de taak is gevorderd.

voortgang

Tevens zal er van uit de systeemtray een melding komen dat True Image bezig is met het uitvoeren van een taak.

systeem tray

Na het uitvoeren van de taak krijg je de vogende boodschap:

completed

Sluit nu af door op"O.K." te klikken.

Je bevindt je nu weer in het scherm waarmee je True Image opstartte.

Je kunt dit venster sluiten: de (eerste) volledige back-up is zojuist gemaakt.

startscherm