Windows XP repareren

Dit artikel is op gepubliceerd
in Computertips & Handleidingen, Systeem & Bestandsbeheer en op 16 maart 2016 bijgewerkt

windows repareren

Opmerking Het verdient aanbeveling de verbinding met internet te verbreken tijdens de installatie. Als u tijdens de installatie niet bent verbonden met internet, helpt dat uw computer te beschermen tegen kwaadwillende gebruikers. Het verdient ook aanbeveling de firewall in Internet Explorer in te schakelen. Voor meer informatie raadpleegt u het onderwerp ‘De firewall voor Internet-verbindingen in- of uitschakelen’ in Windows XP Help.

Inleiding

In dit artikel wordt beschreven hoe u een interne upgrade, ofwel hernieuwde installatie, van Microsoft Windows XP uitvoert. Dit wordt ook wel een herstelinstallatie genoemd. Bij deze installatie wordt Windows in dezelfde map geïnstalleerd. U kunt een interne upgrade van Windows uitvoeren als uw installatie van Windows moet worden hersteld. Een dergelijke herstelinstallatie kan nodig zijn onder de volgende omstandigheden:
• U kunt Windows XP niet in de veilige modus starten.
• Het probleem wordt veroorzaakt door een onlangs geïnstalleerde software-update van Microsoft en u kunt het probleem niet op een andere wijze verhelpen.
• Er doet zich een probleem voor met het register, dat niet kan worden opgelost met andere hulpmiddelen zoals Systeemherstel.
• U moet standaardmachtigingen (voor bestanden en register) toepassen op de installatie van Windows XP.
• U moet COM-onderdelen (Component Object Model) en WFP-bestanden (Windows File Protection) registreren.
• U moet Windows Setup gebruiken om Plug en Play-apparaten opnieuw te inventariseren, met inbegrip van de HAL (Hardware Abstraction Layer).

Als u Windows XP opnieuw wilt installeren, gebruikt u de juiste methode in de sectie ‘Werkwijze

Voordat u een interne upgrade uitvoert

• Als Windows XP vooraf op uw computer is geïnstalleerd, leest u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voordat u de stappen verderop in dit artikel volgt: 312369 (http://support.microsoft.com/kb/312369/) (Engelstalig)

Bij het opnieuw installeren, herstellen of upgraden van Windows XP gaan er mogelijk gegevens of programma-instellingen verloren

• Als u een interne upgrade van Windows XP uitvoert, worden alle bestaande herstelpunten verwijderd en wordt er een nieuw systeemherstelpunt aangebracht nadat de interne upgrade is voltooid. Voer geen interne upgrade uit als u Systeemherstel wilt gebruiken om uw computer in een eerdere staat te herstellen.

Lees het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie: 301224 (http://support.microsoft.com/kb/301224/)
Herstelpunten van Systeemherstel ontbreken of zijn verwijderd
• Back-upbestanden van het register (in de map %systemroot%\Repair) worden ook vervangen nadat de interne upgrade is voltooid. De registerbestanden in de map Repair dateren van de eerste keer dat u Windows XP hebt opgestart of van de laatste keer dat u het hulpprogramma Back-up hebt gebruikt om een back-up van de systeemstatus te maken. Als u deze registerback-up nodig hebt nadat de interne upgrade is voltooid, kopieert u de back-upbestanden naar een andere locatie voordat u de interne upgrade uitvoert.
• Voer geen herstelinstallatie of interne upgrade uit om een onderdeel of programma te repareren dat niet is geïnstalleerd. Gebruik zo mogelijk het onderdeel Software in het Configuratiescherm of installeer dat onderdeel of programma opnieuw in plaats van Windows.
• Als uw computer een stuurprogramma voor een apparaat voor massaopslag of een HAL van een andere leverancier nodig heeft, controleert u of u een kopie van deze bestanden op een diskette hebt voordat u een herstelinstallatie of interne upgrade uitvoert.
• Gebruik geen herstelinstallatie of interne upgrade om een probleem met een gebruikersaccount, wachtwoord of lokaal profiel te verhelpen. Als u wilt vaststellen of het probleem te maken heeft met een gebruikersaccount, wachtwoord of lokaal profiel, maakt u (indien mogelijk) een andere gebruikersaccount en meldt u zich daarbij aan om te zien of het probleem is verholpen.
• Gebruik geen herstelinstallatie of interne upgrade om een probleem met programma’s, bestanden of registervermeldingen van derden te verhelpen.
• Gebruik geen herstelinstallatie of interne upgrade als u schijfproblemen vermoedt.
• Gebruik geen herstelinstallatie of interne upgrade als u een probleem vermoedt met een apparaat van derden en als de meest recente apparaatstuurprogramma’s voor het apparaat zijn geïnstalleerd.

Werkwijze

Methode 1: Windows XP opnieuw installeren vanuit Windows XP

Ga als volgt te werk om Windows XP opnieuw te installeren vanuit Windows XP: 1. Start de computer op.
2. Plaats de cd met Windows XP in het cd-rom- of dvd-rom-station van uw computer.
3. Klik op de pagina Welkom bij Microsoft Windows XP op Windows XP installeren .
4. Klik op de pagina Welkom bij Windows Setup op Upgrade (aanbevolen) in het vak Type installatie (als deze optie nog niet is ingeschakeld) en klik op Volgende.
5. Klik op de pagina Gebruiksrechtovereenkomst op Ik ga akkoord met deze overeenkomst en klik op Volgende.
6. Op de pagina Uw productcode typt u de uit 25 tekens bestaande productcode in de vakjes Productcode en klikt u op Volgende.
7. Selecteer de gewenste optie op de pagina Bijgewerkte installatiebestanden downloaden en klik op Volgende.
8. Installeer Windows XP opnieuw volgens de aanwijzingen op het scherm.

Methode 2: Windows XP opnieuw installeren door de computer op te starten vanaf de cd met Windows XP

Ga als volgt te werk om Windows XP opnieuw te installeren door de computer op te starten vanaf de cd met Windows XP:

1. Plaats de cd-rom met Windows XP in het cd-rom- of dvd-rom-station en start de computer opnieuw op.
2. Zodra het bericht ‘Druk op een toets als u de computer vanaf cd-rom wilt opstarten’ wordt weergegeven, drukt u op een toets om de computer opnieuw op te starten vanaf de cd met Windows XP.

Opmerking De computer moet zodanig zijn geconfigureerd dat deze kan worden opgestart vanaf het cd-rom- of dvd-rom-station. Raadpleeg de documentatie bij de computer of neem contact op met de computerfabrikant voor meer informatie over het configureren van de computer zodat deze opstart vanaf het cd-rom- of dvd-rom-station.

3. Het volgende bericht wordt weergegeven in het scherm Welkom bij Setup:
Dit gedeelte van Setup zorgt ervoor dat Microsoft Windows XP op deze computer kan worden uitgevoerd:

Druk op ENTER als u Windows XP nu wilt installeren.

Druk op R als u een Windows XP-installatie wilt herstellen of repareren.

Druk op F3 als u Setup wilt afsluiten zonder Windows XP te installeren.
Druk op ENTER om Windows XP te installeren.

4. Druk in het scherm Gebruiksrechtovereenkomst van Windows XP op F8 om deze overeenkomst te accepteren.
5. Controleer of uw huidige installatie van Windows XP in het vak is geselecteerd en druk op R om Windows XP te herstellen.
6. Installeer Windows XP opnieuw volgens de aanwijzingen op het scherm. Nadat u Windows XP hebt hersteld, is het mogelijk dat u uw versie van Windows XP opnieuw moet activeren.

Herstelpunten van Systeemherstel ontbreken of zijn verwijderd

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
• Microsoft Windows XP Home Edition
• Microsoft Windows XP Professional Edition

Symptomen
Wanneer u het programma Systeemherstel start en de pagina ‘Selecteer een herstelpunt’ bekijkt, ontbreekt een aantal van de herstelpunten.

Oorzaak
Het feit dat herstelpunten zijn verwijderd, kan een van de volgende oorzaken hebben:

• Er is weinig schijfruimte meer beschikbaar op het systeemstation of op een van de beschikbare stations die niet als systeemstation fungeren, waardoor Systeemherstel niet meer reageert en het systeem niet meer controleert.

In deze situatie worden alle herstelpunten van het systeem verwijderd in een poging om schijfruimte vrij te maken. U hebt, voordat dit punt wordt bereikt, echter waarschijnlijk wel al een waarschuwing ontvangen dat er weinig schijfruimte meer beschikbaar is. In dat geval begint Systeemherstel opnieuw met het controleren van het systeem zodra voldoende schijfruimte is vrijgemaakt. Op dat moment wordt een automatisch systeemherstelpunt gemaakt.

Opmerking Als u werkt met een computer met meerdere partities en er is een station dat vrijwel geen beschikbare ruimte meer heeft, kan dit station er de oorzaak van zijn dat Systeemherstel niet meer reageert op het hele systeem en dat herstelpunten worden verwijderd. Dit gebeurt echter alleen nadat u de minimale schijfruimte hebt bereikt die is toegestaan en als u bewerkingen uitvoert op bestandstypen die worden gecontroleerd. Voorbeelden van dergelijke bewerkingen zijn het uitvoeren van upgrades voor programma’s, het verwijderen of installeren van programma’s en het verplaatsen, verwijderen of hernoemen van bestanden. Als er vrijwel geen ruimte meer beschikbaar is op uw station, maar u alleen bewerkingen uitvoert op bestanden die niet worden gecontroleerd, stopt Systeemherstel niet met reageren.
• U schakelt Systeemherstel handmatig uit.• Als u Systeemherstel handmatig uitschakelt op het systeemstation, worden alle herstelpunten verwijderd en wordt het volgende waarschuwingsbericht weergegeven:
U wilt Systeemherstel uitschakelen. Als u doorgaat worden alle bestaande herstelpunten verwijderd en kunt u veranderingen in de configuratie van de computer niet opsporen of ongedaan maken.
Wilt u Systeemherstel uitschakelen?
Ja Nee
• Als u Systeemherstel handmatig uitschakelt op een ander station dan het systeemstation, worden alle herstelpunten op dat specifieke station verwijderd en wordt het volgende waarschuwingsbericht weergegeven:
U wilt Systeemherstel op dit station uitschakelen. Als u doorgaat, kunt u veranderingen op dit station niet opsporen of ongedaan maken.
Wilt u Systeemherstel op dit station uitschakelen?
Ja Nee
Als u Systeemherstel opnieuw inschakelt op het systeemstation, wordt onmiddellijk een systeemherstelpunt gemaakt. Als u Systeemherstel opnieuw instelt op een ander station dan het systeemstation, wordt niet onmiddellijk een systeemherstelpunt gemaakt op dat station, maar wordt wel de controle op het station onmiddellijk hervat.

• U voert een upgrade uit van het ene besturingssysteem naar het andere of u installeert het besturingssysteem opnieuw. Dat zou een upgrade kunnen zijn van Microsoft Windows Millennium Edition naar Windows XP Professional of van Windows XP naar Windows XP.

Nadat u het programma Setup hebt uitgevoerd, moet u Systeemherstelpunt uitvoeren, maar de herstelpunten onder het vorige besturingssysteem zijn weg. Windows biedt niet de mogelijkheid terug te keren naar een oudere versie van het besturingssysteem via Systeemherstel.

Opmerking Als u een upgrade uitvoert, ziet u mogelijk nog steeds een aantal herstelpuntbestanden en -mappen in de volumegegevens voor <stationsletter>:\System in Windows XP of onder de map <systeemstation>:\_RESTORE in Windows Millennium Edition. Deze herstelpunten zijn echter verouderd en kunnen niet worden gebruikt omdat ze niet voorkomen in de lijst Selecteer een herstelpunt op de pagina Systeemherstel.

Als u het hulpprogramma Schijfopruiming start en op het tabblad Schijfopruiming klikt, is er een vermelding Systeemherstel: verouderd gegevensarchief. Dit zijn bestanden die gemaakt zijn voordat Windows opnieuw werd geformatteerd of geïnstalleerd. Ze zijn verouderd en u kunt deze bestanden verwijderen. Als u besluit deze bestanden op te ruimen en te verwijderen, zijn ze niet langer te zien onder de mappen die eerder in dit artikel werden vermeld en wordt de optie voor het verwijderen van het archief met verouderde gegevens niet meer weergegeven in het hulpprogramma Schijfopruiming.
• U start het hulpprogramma Schijfopruiming, klikt op het tabblad Meer opties en klikt vervolgens op Opruimen onder Systeemherstel. Wanneer u dit doet, worden alle herstelpunten (behalve het meest recente) verwijderd.
• U hebt nog maar weinig schijfruimte beschikbaar, maar niet zo weinig dat Systeemherstel niet meer werkt. Sommige herstelpunten worden verwijderd door Systeemherstel, maar niet allemaal. Dit gebeurt omdat Systeemherstel gebruikmaakt van een FIFO-proces (First In First Out) om de grootte van het gegevensarchief te verminderen tot ongeveer 75 procent van de maximale grootte als het gegevensarchief ongeveer 90 procent van de maximale grootte bereikt. De maximale grootte kan de standaardgrootte zijn, maar kan ook worden ingesteld door de gebruiker. Systeemherstel voert het verwijderen uit ongeacht de beschikbare hoeveelheid schijfruimte.
• Een herstelpunt is 90 dagen oud. Het herstelpunt wordt nu verwijderd omdat 90 dagen de standaardlevensduur is.
• U vermindert handmatig de grootte van het gegevensarchief. Hierdoor wordt het FIFO-proces gestart en wordt een aantal herstelpunten verwijderd zodat het gegevensarchief de nieuw ingestelde grootte krijgt.

Status
Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product.

Meer informatie
In Systeemherstel wordt het FIFO-proces consistent toegepast op de herstelpunten van alle stations en worden volledige herstelpunten altijd verwijderd. Systeemherstel houdt herstelpuntinformatie over alle stations bij. Als derhalve het FIFO-proces van Systeemherstel wordt gebruikt op herstelpunten omdat nog maar weinig schijfruimte beschikbaar is op een van de stations, wordt de herstelpuntinformatie op alle stations verwijderd. Raadpleeg de volgende artikelen in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

Bron: Microsoft

Deze informatie is integraal overgenomen van: http://support.microsoft.com/kb/315341/nl